پالتو شتری

• کارگردان: مهدی علی‌میرزایی
• تاریخ اکران: ۳ بهمن ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: مجید شیخ انصاری
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
مسجد سلیمان/خوزستان پالتو شتری 1402/01/21 فرهنگسرای جوان 21 1 8 150,000 1200000
مسجد سلیمان/خوزستان پالتو شتری 1402/01/25 فرهنگسرای جوان سانس 19 1 8 150,000 1200000
مسجد سلیمان/خوزستان پالتو شتری 1402/01/26 فرهنگسرای جوان سانس 19 1 6 150,000 900000
آبادان/خوزستان پالتو شتری 1402/02/01 فرهنگسرای جوان21 1 8 150,000 1200000
جلفا/آذربایجان شرقی پالتو شتری 1402/02/02 پردیس ساعت 21 1 200 100,000 20000000
جلفا/آذربایجان شرقی پالتو شتری 1402/02/03 پردیس ساعت 19 1 200 100,000 20000000
مسجد سلیمان/خوزستان پالتو شتری 1402/02/12 فرهنگسرا21 1 16 100,000 1600000
مسجد سلیمان/خوزستان/ پالتو شتری 1402/02/20 فرهنگسرای جوان ۱۹ 1 12 100,000 1200000
لنگرود/گیلان/ پالتو شتری 1402/04/06 ارشاد لنگرود ۱۹ 18 200,000 3600000
هریس/آذربایجان شرقی پالتو شتری 1402/07/14 ارشاد ، ۱۵/۳۰ 1 50 100,000 5000000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس جمع فروش (ریال)
جمع کل 9 جمع کل 526
فهرست