بازدیدکننده محترم جهت درخواست اکران لطفا” با شماره تلفن 88773112-021 تماس حاصل فرمایید.

فیلم های در حال اکران
فیلم های اکران شده
0
فیلم های در حال اکران
0
فیلم های اکران شده
0
نفر
مخاطب
0
ریال
جمع فروش
آمار فیلم های در حال اکران
wdt_IDنام فیلمجمع مخاطبین (نفر)جمع اکران ها (سانس)جمع فروش (ریال)
فهرست