ورود و خروج ممنوع

۱۱۲ دقیقه
• کارگردان: امید آقایی
• تاریخ اکران: ۱۵ آذر ۱۴۰۲
• تهیه کنندگان: مرتضی شایسته
• سال ساخت: ۱۴۰۲
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
جاسک/هرمزگان ورود و خروج ممنوع 1402/10/08 شهید باهنر جاسک ساعت ۱۹:۳۰ 1 20 300,000 6,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی ورود و خروج ممنوع 1402/10/06 سالن اداره ارشاد شبستر ساعت 17/30 1 57 300,000 17,100,000
بندر گز/گلستان ورود و خروج ممنوع 1402/10/12 ارشاد بندرگز ساعت ۱۵ عصر 1 20 250,000 5,000,000
تیران/اصفهان ورود و خروج ممنوع 1402/10/13 دبیرستان عرفان روستای خرمنان ساعت 9 1 100 200,000 20,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر ورود و خروج ممنوع 1402/10/15 برازجان ۲۰ 1 300 200,000 60,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان ورود و خروج ممنوع 1402/10/19 سالن مجتمع ساعت ۴ 1 53 200,000 10,600,000
آب بر ـ طارم/زنجان ورود و خروج ممنوع 1402/10/20 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۶ عصر 1 60 200,000 12,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی ورود و خروج ممنوع 1402/10/21 16:30 سالن اداره فرهنگ و ارشاد 1 148 250,000 37,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی ورود و خروج ممنوع 1402/10/21 ساعت 19 سالن اداره فرهنگ و ارشاد 1 118 250,000 29,500,000
جاسک/هرمزگان/ ورود و خروج ممنوع 1402/10/19 شهید باهنر ساعت ۱۸:۳۰ 1 20 300,000 6,000,000
آشخانه ـ مانه و سلمقان/خراسان شمالی ورود و خروج ممنوع 1402/10/11 بیمارستان امام حسن 1 100 250,000 25,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/25 فرهنگسرا 20 1 26 200,000 5,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/26 فرهنگسرا22 1 18 200,000 3,600,000
بندرگناوه/بوشهر ورود و خروج ممنوع 1402/10/26 تالار 1 50 200,000 10,000,000
بندرگناوه/بوشهر ورود و خروج ممنوع 1402/10/27 تالار 20 1 80 200,000 16,000,000
بندرگناوه/بوشهر ورود و خروج ممنوع 1402/10/28 تالار 20 1 70 200,000 14,000,000
جاسک/هرمزگان ورود و خروج ممنوع 1402/10/28 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک ساعت ۲۰:۳۰ 1 28 300,000 8,400,000
تاکستان/قزوین ورود و خروج ممنوع 1402/10/28 مهدیه ساعت 16:00 1 45 200,000 9,000,000
تاکستان/قزوین ورود و خروج ممنوع 1402/10/28 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 30 200,000 6,000,000
تاکستان/قزوین ورود و خروج ممنوع 1402/10/29 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 35 200,000 7,000,000
تهران/تهران ورود و خروج ممنوع 1402/10/11 18 1 175 200,000 35,000,000
تهران/تهران ورود و خروج ممنوع 1402/10/12 18 1 175 200,000 35,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/02 فرهنگسرا 20 1 33 200,000 6,600,000
علی آباد/گلستان ورود و خروج ممنوع 1402/10/29 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علی آباد کتول ساعت ۱۸ عصر 1 180 300,000 54,000,000
فریمان/خراسان رضوی/ ورود و خروج ممنوع 1402/10/27 مسجد ساعت 19 1 125 200,000 25,000,000
نهاوند/همدان ورود و خروج ممنوع 1402/10/22 1ساعت17 1 38 200,000 7,600,000
نهاوند/همدان ورود و خروج ممنوع 1402/10/29 1ساعت16 1 45 200,000 9,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/04 فرهنگسرای جوان 18 1 41 200,000 8,200,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر ورود و خروج ممنوع 1402/10/21 برازجان ۲۰ 2 500 200,000 100,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/06 فرهنگسرا 20 1 28 200,000 5,600,000
علی آباد/گلستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/05 مسجد امام حسین محله خارکلاته ساعت ۱۹ عصر 1 60 250,000 15,000,000
علی آباد/گلستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/05 مسجد امام حسین محله خارکلاته ساعت ۱۹ عصر 1 60 250,000 15,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی ورود و خروج ممنوع 1402/10/21 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 32 200,000 6,400,000
تاکستان/قزوین ورود و خروج ممنوع 1402/11/05 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 20 200,000 4,000,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران ورود و خروج ممنوع 1402/11/04 مجتمع غدیر 16 1 75 200,000 15,000,000
مشهد/خراسان رضوی/ ورود و خروج ممنوع 1402/11/03 پدافند هوایی مشهد ساعت 19 1 100 200,000 20,000,000
زیرآب/مازندران ورود و خروج ممنوع 1402/11/09 اداره ارشاد 16 1 100 200,000 20,000,000
خرمدره/زنجان ورود و خروج ممنوع 1402/11/06 فرهنگسرای امام خمینی خرمدره ساعت 16 1 55 200,000 11,000,000
  / ورود و خروج ممنوع 1402/11/04 سالن ارشاد یاقوت ساعت 20:30 1 100 200,000 20,000,000
مشهد/خراسان رضوی/ ورود و خروج ممنوع 1402/11/06 روستای زین آباد ساعت 17:15 1 100 200,000 20,000,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران ورود و خروج ممنوع 1402/11/10 مجتمع غدیر 16 1 75 200,000 15,000,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران ورود و خروج ممنوع 1402/11/10 مجتمع غدیر 16 1 75 200,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/10 فرهنگسرا ۱۸ 1 23 200,000 4,600,000
مسجد سلیمان/خوزستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/11 فرهنگسرا 18 1 18 200,000 3,600,000
تاکستان/قزوین ورود و خروج ممنوع 1402/11/10 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 45 200,000 9,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/13 فرهنگسرای جوان 18 1 21 200,000 4,200,000
نجف آباد/اصفهان ورود و خروج ممنوع 1402/11/11 ساعت 19 سالن روستای جلال آباد 1 115 200,000 23,000,000
بندر گز/گلستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/10 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرگز ساعت ۱۸ عصر 1 30 250,000 7,500,000
آبیک/قزوین ورود و خروج ممنوع 1402/11/12 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 60 200,000 12,000,000
آبیک/قزوین ورود و خروج ممنوع 1402/11/14 سالن شهید آوینی ساعت 17 1 50 200,000 10,000,000
علی آباد/گلستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/13 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۸ عصر 1 20 300,000 6,000,000
شهمیرزاد/سمنان/ ورود و خروج ممنوع 1402/10/21 سالن خورشید ساعت ۱۸ 1 25 350,000 8,750,000
شهمیرزاد/سمنان ورود و خروج ممنوع 1402/10/26 نیستان ساعت 18 1 40 250,000 10,000,000
مرودشت/فارس ورود و خروج ممنوع 1402/10/27 18 1 40 200,000 8,000,000
مرودشت/فارس ورود و خروج ممنوع 1402/11/12 18 2 169 200,000 33,800,000
فیروزکوه/تهران ورود و خروج ممنوع 1402/11/12 آفرینش 16 1 70 200,000 14,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/17 فرهنگسرا ۱۸ 1 18 200,000 3,600,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر ورود و خروج ممنوع 1402/11/17 برازجان ۲۰ 1 275 200,000 55,000,000
فسا/فارس ورود و خروج ممنوع 1402/10/04 18 الی 22:30 3 450 200,000 90,000,000
فسا/فارس ورود و خروج ممنوع 1402/10/10 21 1 150 200,000 30,000,000
فسا/فارس ورود و خروج ممنوع 1402/10/11 19 1 150 200,000 30,000,000
فسا/فارس ورود و خروج ممنوع 1402/10/12 20 1 150 200,000 30,000,000
فسا/فارس ورود و خروج ممنوع 1402/10/13 18 1 150 200,000 30,000,000
فسا/فارس ورود و خروج ممنوع 1402/10/15 18 1 150 200,000 30,000,000
فسا/فارس ورود و خروج ممنوع 1402/10/16 18 1 150 200,000 30,000,000
فسا/فارس ورود و خروج ممنوع 1402/10/20 19 1 150 200,000 30,000,000
چناران/خراسان رضوی ورود و خروج ممنوع 1402/11/18 سالن ارشادچناران ساعت17 1 48 200,000 9,600,000
الوند ـ البرز/قزوین ورود و خروج ممنوع 1402/11/18 کانون مهدیه ساعت 20:00 1 20 200,000 4,000,000
بندرترکمن/گلستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/18 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرترکمن ساعت ۱۷ عصر 1 115 250,000 28,750,000
مسجد سلیمان/خوزستان ورود و خروج ممنوع 1402/11/20 فرهنگسرا 20 1 16 200,000 3,200,000
آب بر ـ طارم/زنجان ورود و خروج ممنوع 1402/11/25 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 5 1 20 200,000 4,000,000
دیزیچه/اصفهان ورود و خروج ممنوع 1402/11/05 فرهنگسرا 18 1 150 200,000 30,000,000
مبارکه/اصفهان ورود و خروج ممنوع 1402/11/23 کمیسیون بانوان 10 1 130 200,000 26,000,000
آبیک/قزوین ورود و خروج ممنوع 1402/11/15 17 1 50 200,000 10,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ ورود و خروج ممنوع 1402/11/23 فرهنگسرا ۱۸و ۲۰ 2 46 200,000 9,200,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران ورود و خروج ممنوع 1402/12/01 مجتمع غدیر اداره ارشاد16 1 40 200,000 8,000,000
جاسک/هرمزگان ورود و خروج ممنوع 1402/11/26 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک ساعت ۲۰:۳۰ 1 8 300,000 2,400,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 82 جمع کل 6,732 جمع کل 1,418,000,000
فهرست