مغز استخوان

۱۰۷ دقیقه
• کارگردان: حمیدرضا قربانی
• پخش: نمایش گستران
• تاریخ اکران: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: حسین پورمحمدی
• سال ساخت: ۱۳۹۸
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
آبدانان/ایلام/ 1401/05/21 ۲۲کافه هنر 1 30 100,000 3,000,000
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
جمع کل 30 جمع کل 3,000,000
فهرست