مصلحت

110دقیقه
• کارگردان: حسین دارابی
• پخش: حوزه هنری
• تاریخ اکران: 17 خرداد 1402
• تهیه کنندگان: محمد رضا شفا
• سال ساخت: 1399
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
مسجد سلیمان/خوزستان مصلحت 1402/04/12 فرهنگسرای جوان ۱۹ 1 23 150,000 3,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان مصلحت 1402/04/13 فرهنگسرای جوان۱۹ 1 21 150,000 3,150,000
مسجد سلیمان/خوزستان مصلحت 1402/04/16 فرهنگسرای جوان 19 1 21 150,000 3,150,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر/ مصلحت 1402/04/16 برازجان ۲۰ 1 35 200,000 7,000,000
مشهد/خراسان رضوی مصلحت 1402/04/22 21:۳٠ 1 56 180,000 10,080,000
مسجد سلیمان/خوزستان مصلحت 1402/04/23 فرهنگسرا۱۸ 1 22 150,000 3,300,000
خرمدره/زنجان مصلحت 1402/04/25 18 1 15 150,000 2,250,000
آران وبیدگل/اصفهان مصلحت 1402/04/28 آموزش و پرورش 20 1 53 150,000 7,950,000
مسجد سلیمان/خوزستان مصلحت 1402/05/10 فرهنگسرا 1 11 150,000 1,650,000
مسجد سلیمان/خوزستان مصلحت 1402/05/20 فرهنگسرا 1 14 150,000 2,100,000
مشهد/خراسان رضوی مصلحت 1402/05/10 نمایشگاه بین المللی ساعت19 1 40 180,000 7,200,000
مشهد/خراسان رضوی مصلحت 1402/05/11 نمایشگاه بین المللی19 1 47 180,000 8,460,000
بجنورد/خراسان شمالی مصلحت 1402/05/10 گلشن 20 1 20 200,000 4,000,000
بجنورد/خراسان شمالی مصلحت 1402/05/24 گلشن22 1 45 200,000 9,000,000
بجنورد/خراسان شمالی مصلحت 1402/05/31 گلشن 18 1 25 200,000 5,000,000
خواف/خراسان رضوی مصلحت 1402/07/10 21 1 100 200,000 20,000,000
اردستان/اصفهان مصلحت 1402/06/09 سالن شریعتی زواره 1 50 120,000 6,000,000
سمنان/سمنان مصلحت 1402/07/22 9:30 حوزه 1 47 150,000 7,050,000
گرگان/گلستان مصلحت 1402/08/09 سالن آمفی تئاتر دانشگاه گلستان ساعت ۱۹ 1 80 250,000 20,000,000
گرگان/گلستان مصلحت 1402/08/24 سالن همایشهای ابن سینا دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ساعت ۱۳ عصر 1 80 250,000 20,000,000
شهر/سیستان و بلوچستان/ مصلحت 1402/08/10 ساعت ۲۰ - سالن آمفی تئاتر دانشگاه ملی ولایت شهر 1 125 166,000 20,750,000
زابل/سیستان و بلوچستان مصلحت 1402/08/14 ساعت 17/30 سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی زابل 1 125 166,000 20,750,000
نجف آباد/اصفهان مصلحت 1402/09/06 سالن میرداماد 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی مصلحت 1402/09/12 20 1 75 200,000 15,000,000
بجنورد/خراسان شمالی مصلحت 1402/08/22 آمفی تئاتر دانشگاه فرهنگیان 1 50 150,000 7,500,000
فریمان/خراسان رضوی مصلحت 1402/09/15 19 1 125 200,000 25,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی مصلحت 1402/09/19 18 1 65 200,000 13,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ مصلحت 1402/09/16 دانشگاه 8 شب 1 30 200,000 6,000,000
تهران/تهران مصلحت 1402/07/02 18 1 175 200,000 35,000,000
تهران/تهران مصلحت 1402/07/14 18 1 175 200,000 35,000,000
تهران/تهران مصلحت 1402/06/01 18 1 175 200,000 35,000,000
بابل/مازندران مصلحت 1402/11/07 مسجد امیرکلا 1 60 200,000 12,000,000
مشکین شهر/اردبیل مصلحت 1402/10/13 تالاراندیشه ارشاد 8 1 35 200,000 7,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی مصلحت 1402/11/16 10 1 53 200,000 10,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی مصلحت 1402/11/21 18 1 75 200,000 15,000,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 35 جمع کل 2,248 جمع کل 428,390,000
فهرست