فسیل

110 دقیقه
• کارگردان: کریم امینی
• پخش: فیلمیران
• تاریخ اکران: ۲4 اسفند ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: سید ابراهیم عامریان
• سال ساخت: ۱۳۹۹
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
شاهرود/سمنان فسیل 1402/02/25 در خانه مددجویی 1100صبح 1 35 200,000 7,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/02/23 سالن ارشاد شبستر ساعت ۱۰/۳۰ 1 50 200,000 10,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/02/24 فرهنگسرای جوان سانس ۱۹ 1 31 150,000 4,650,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/22 کانون مهدیه18:00 1 50 150,000 7,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/23 کانون مهدیه18:00 1 27 150,000 4,050,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/25 کانون مهدیه18:00 1 39 150,000 5,850,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/02/27 سانس هفت فرهنگسرای جوان 1 69 150,000 10,350,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/02/25 شهید آوینی ساعت 17/30 1 55 150,000 8,250,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/02/25 شهید آوینی ساعت ۲۰ 1 40 150,000 6,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/02/27 شهید آوینی ساعت ۲۰ 1 45 150,000 6,750,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/02/28 روستای ناصر آباد ساعت ۱۷ 1 45 100,000 4,500,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/02/25 19 1 36 150,000 5,400,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/02/25 1 ، ساعت ۲۱ 1 24 150,000 3,600,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/02/27 1, ساعت ۱۹ 1 41 150,000 6,150,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/02/28 ۱، ساعت۱۷ 1 32 150,000 4,800,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/02/28 1,ساعت ۲۱ 1 88 150,000 13,200,000
آب بر ـ طارم/زنجان فسیل 1402/02/27 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۵ 1 110 100,000 11,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/01 روستای تودران ساعت ۱۰ صبح 1 40 100,000 4,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/01 روستای کهوان ساعت ۱۴ 1 50 100,000 5,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/01 روستای حاجی آباد 1 60 100,000 6,000,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/03/01 1,ساعت ۲۰:۳۰ 1 55 150,000 8,250,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/03/02 فرهنگسرای جوان سانس19 1 42 150,000 6,300,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/24 کانون مهدیه18:00 1 51 150,000 7,650,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/27 کانون مهدیه18:00 1 56 150,000 8,400,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/02/28 کانون مهدیه18:00 1 60 150,000 9,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/01 کانون مهدیه20:00 1 70 150,000 10,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/02 کانون مهدیه18:00 1 14 150,000 2,100,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/01 19 1 33 150,000 4,950,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/03 1 ساعت 3 1 42 150,000 6,300,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/03 1, ساعت 21 1 57 150,000 8,550,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/02 1, ساعت 21 1 61 150,000 9,150,000
آب بر ـ طارم/زنجان فسیل 1402/03/03 سالن مجتمع فرهنگی ساعت۵ 1 50 150,000 7,500,000
آب بر ـ طارم/زنجان فسیل 1402/03/03 سالن مجتمع فرهنگی ساعت21 1 42 150,000 6,300,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/02/28 سالن خورشید ساعت 19 1 70 200,000 14,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/02/28 سالن خورشید ساعت 21 1 31 200,000 6,200,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/01 سالن خورشید ساعت 19 1 52 200,000 10,400,000
  / فسیل 1402/03/31 کانون مهدیه20:00 1 20 150,000 3,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/01 کانون مهدیه20:00 1 73 150,000 10,950,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/03 18 1 36 150,000 5,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/01 18 1 43 150,000 6,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/01 فرهنگسرای جوان 19 1 46 150,000 6,900,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/02 فرهنگسرای جوان 19 1 60 150,000 9,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/02 فرهنگسرای جوان21 1 30 150,000 4,500,000
نجف آباد/اصفهان فسیل 1402/03/01 سالن جلال آباد ساعت 20 1 125 200,000 25,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/02 19 1 63 150,000 9,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/03 فرهنگسرای جوان 19 1 28 150,000 4,200,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/01 1, ساعت17 1 37 150,000 5,550,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/01 1,ساعت 21 1 45 150,000 6,750,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/02 1,ساعت 17 1 35 150,000 5,250,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/03 1,ساعت ۱۷ 1 33 150,000 4,950,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/03 1، ساعت21 1 56 150,000 8,400,000
جلفا/آذربایجان شرقی فسیل 1402/02/27 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جلفا 1 168 200,000 33,600,000
جلفا/آذربایجان شرقی فسیل 1402/03/03 سالن اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان جلفا 1 189 200,000 37,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/04 فرهنگسرا 18 1 20 150,000 3,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/03 18 1 85 150,000 12,750,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/02 شهید آوینی ساعت 18 1 40 150,000 6,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/03 شهید آوینی ساعت 18 1 45 150,000 6,750,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/04 شهید آوینی ساعت 18 1 52 150,000 7,800,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/03/04 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندرگز ساعت 18/30 1 90 180,000 16,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/05 فرهنگسرا18 1 70 150,000 10,500,000
آب بر ـ طارم/زنجان فسیل 1402/03/03 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۲۱ 1 27 150,000 4,050,000
نکاء/مازندران فسیل 1402/03/02 19 1 138 150,000 20,700,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی فسیل 1402/03/05 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر ساعت 20:00 1 40 150,000 6,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/02 مهدیه ۲۰ 1 15 150,000 2,250,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/03 مهدیه ۲۰ 1 43 150,000 6,450,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/04 مهدیه۲۰ 1 47 150,000 7,050,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/05 مهدیه۲۰ 1 65 150,000 9,750,000
خمین/مرکزی/ فسیل 1402/03/01 17:00 سالن کوثر 1 20 400,000 8,000,000
خمین/مرکزی فسیل 1402/03/02 17:00 1 30 400,000 12,000,000
خمین/مرکزی فسیل 1402/03/03 19:30 1 38 400,000 15,200,000
خمین/مرکزی فسیل 1402/03/04 17:00 1 20 500,000 10,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/04 19:30 1 50 500,000 25,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/05 17:00 1 24 500,000 12,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/05 19:30 1 30 500,000 15,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/03/05 سالن مردانی- کازرون- ساعت ۲۰:۰۰ 1 300 250,000 75,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/03/05 سالن مردانی- کازرون- ساعت ۲۲:۰۰ 1 96 250,000 24,000,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/02 17:00 1 150 335,000 50,250,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/03 19:00 1 192 325,000 62,400,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/04 17:00 1 188 336,000 63,168,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/04 19:00 1 80 250,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/06 فرهنگسرای جوان۱۹ 1 26 150,000 3,900,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/02 نیستان مهدیشهر ساعت 20 1 200 200,000 40,000,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/04 1ساعت10 صبح 1 48 150,000 7,200,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/04 1ساعت 17 1 38 150,000 5,700,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/04 1ساعت21 1 52 150,000 7,800,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/05 1, ساعت ۱۷ 1 37 150,000 5,550,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/05 1,ساعت 21 1 46 150,000 6,900,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/06 1ساعت17 1 35 150,000 5,250,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/06 1, ساعت 21 1 42 150,000 6,300,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/06 کانون مهدیه20:00 1 18 150,000 2,700,000
تاکستان/قزوین/ فسیل 1402/03/07 کانون مهدیه20:00 1 21 150,000 3,150,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/03 سالن نیستان مهدیشهر ساعت 16 1 50 200,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/03 سالن نیستان مهدیشهر ساعت 20 1 200 200,000 40,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/03 سالن نیستان مهدیشهر 1 40 200,000 8,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/05 سالن خورشید ساعت 19 1 60 200,000 12,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/05 سالن خورشید ساعت 21 1 37 200,000 7,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/03/08 فرهنگسرای جوان ۱۹ 1 22 150,000 3,300,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/08 کانون مهدیه20:00 1 20 150,000 3,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/04 18 1 140 150,000 21,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/05 18 1 101 150,000 15,150,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/05 20 1 136 150,000 20,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/06 18 1 86 150,000 12,900,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/07 18 1 113 150,000 16,950,000
رشتخوار/خراسان رضوی فسیل 1402/03/08 16 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/08 18 1 116 150,000 17,400,000
زرقان/فارس فسیل 1402/03/06 17:00 1 80 250,000 20,000,000
زرقان/فارس فسیل 1402/03/07 17:00 1 64 250,000 16,000,000
زرقان/فارس فسیل 1402/03/07 19:00 1 40 250,000 10,000,000
زرقان/فارس فسیل 1402/03/08 17:00 1 40 250,000 10,000,000
زرقان/فارس فسیل 1402/03/08 19:00 1 60 250,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/09 فرهنگسرا 19 1 34 150,000 5,100,000
شیرگاه/مازندران فسیل 1402/03/09 مجتمع غدیر16 1 58 150,000 8,700,000
میامی/سمنان/ فسیل 1402/03/03 1ساعت 18 1 50 150,000 7,500,000
میامی/سمنان فسیل 1402/03/03 1ساعت20 1 60 150,000 9,000,000
میامی/سمنان فسیل 1402/03/04 1ساعت16 1 50 150,000 7,500,000
شاهرود/سمنان فسیل 1402/03/02 1ساعت18 1 45 150,000 6,750,000
میامی/سمنان فسیل 1402/02/28 1ساعت16 1 55 150,000 8,250,000
شاهرود/سمنان فسیل 1402/03/01 1ساعت 18 1 45 150,000 6,750,000
شاهرود/سمنان فسیل 1402/03/04 1ساعت 20 1 70 150,000 10,500,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان فسیل 1402/03/03 سالن سینما تئاتر دانشگاه ملی س و ب - ساعت 19 1 100 170,000 17,000,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان فسیل 1402/03/04 سالن سینما تئاتر دانشگاه ملی س و ب - ساعت 19 1 100 170,000 17,000,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان فسیل 1402/03/05 سالن سینما تئاتر دانشگاه ملی س و ب - ساعت 19 1 100 170,000 17,000,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران/ فسیل 1402/03/03 زیراب و16 1 33 150,000 4,950,000
اسدآباد/همدان/ فسیل 1402/03/03 سالن ارشاد ساعت 21 1 55 150,000 8,250,000
اسدآباد/همدان/ فسیل 1402/03/03 سالن ارشاد ساعت 21 1 55 150,000 8,250,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/07 1ساعت17 1 38 150,000 5,700,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/08 1ساعت20:30 1 51 150,000 7,650,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/09 1ساعت20:30 1 47 150,000 7,050,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/10 1ساعت20:30 1 31 150,000 4,650,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/05 ارشاد ساعت 21 1 65 150,000 9,750,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/07 ارشاد 21 1 70 150,000 10,500,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/08 ارشاد 21 1 80 150,000 12,000,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/09 ارشاد 21 1 60 150,000 9,000,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/10 ارشاد 21 1 40 150,000 6,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/11 فرهنگسرای جوان 19 1 20 150,000 3,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/12 فرهنگسرا ۱۸ 1 31 150,000 4,650,000
رودسر/گیلان/ فسیل 1402/03/11 سالن اداره ارشاد ۱۹ و ۲۱ 2 106 200,000 21,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/13 فرهنگسرا ۱۹ 1 24 150,000 3,600,000
جویبار/مازندران فسیل 1402/03/10 18 1 120 150,000 18,000,000
جویبار/مازندران فسیل 1402/03/11 18 1 100 150,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/13 فرهنگسرای جوان 21 1 21 150,000 3,150,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/09 18 1 84 150,000 12,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/10 18 1 76 150,000 11,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/10 20:30 1 52 150,000 7,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/11 18 1 109 150,000 16,350,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/11 20:30 1 62 150,000 9,300,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی فسیل 1402/03/11 18 1 150 200,000 30,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/12 18 1 100 150,000 15,000,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/11 ارشاد 21 1 40 150,000 6,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/09 کانون مهدیه20:00 1 12 150,000 1,800,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/11 کانون مهدیه20:00 1 30 150,000 4,500,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/02/28 سالن آمفی تئاتر مجتمع غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درگز ساعت شروع اکران 17:10 1 150 150,000 22,500,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/02/28 سالن آمفی تئاتر مجتمع غدیر اداره فرهنگ و ار شاد اسلامی شهرستان درگز ساعت شروع اکران 19:50 1 190 150,000 28,500,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/03 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:30 1 110 200,000 22,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/04 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:30 1 120 200,000 24,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/04 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 21:33 1 125 200,000 25,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/05 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:00 1 115 200,000 23,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/05 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 21:10 1 113 200,000 22,600,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/09 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:02 1 97 200,000 19,400,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/09 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 21:05 1 40 200,000 8,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/11 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:05 1 50 200,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/12 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع اکران 19:06 11 42 200,000 8,400,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/11 1.ساعت ۲۰:۳۰ 1 37 150,000 5,550,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/12 1,ساعت 20:30 1 41 150,000 6,150,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/16 فرهنگسرای جوان19 1 28 150,000 4,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/16 فرهنگسرای جوان ۲۳ 1 23 150,000 3,450,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/04 ارشاد 21 1 55 150,000 8,250,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/09 17:00 1 136 150,000 20,400,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/09 19 1 60 300,000 18,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/03/11 فضای باز ساعت ۲۲/۲۰ جنب امامزاده ابراهیم خلیل صوفیان 1 110 200,000 22,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/17 فرهنگسرای جوان 21 1 28 150,000 4,200,000
خمین/مرکزی فسیل 1402/03/08 19:30 1 50 400,000 20,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/10 17 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/10 19:30 1 13 500,000 6,500,000
اراک/مرکزی/ فسیل 1402/03/11 17 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/11 19:30 1 14 500,000 7,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/12 17 1 14 500,000 7,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/12 19:30 1 20 500,000 10,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/17 17 1 9 500,000 4,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/17 19:30 1 17 500,000 8,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/18 فرهنگسرای جوان 18 1 24 150,000 3,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/17 18 1 105 150,000 15,750,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/18 18 1 100 150,000 15,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/18 20:30 1 35 150,000 5,250,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی فسیل 1402/03/18 18 1 45 200,000 9,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/18 فرهنگسرای جوان 22 1 33 150,000 4,950,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/16 شهید آوینی ساعت ۱۸ 1 32 150,000 4,800,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/17 شهید آوینی ساعت ۱۸ 1 40 150,000 6,000,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/18 شهید آوینی ساعت ۱۸ 1 34 150,000 5,100,000
کردکوی/گلستان فسیل 1402/03/17 سالن آمفی تئاتر شهید بهشتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی ساعت ۱۸/۳۰ 1 115 200,000 23,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/11 سالن خورشید ساعت 21 1 30 200,000 6,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/12 سالن خورشید ساعت 19 1 20 200,000 4,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/18 سالن خورشید ساعت 19 1 25 200,000 5,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/18 سالن خورشید ساعت 21 1 60 200,000 12,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/03/19 سالن خورشید ساعت 19 1 14 200,000 2,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/19 18 1 85 150,000 12,750,000
کیا کلا/مازندران فسیل 1402/03/16 16 1 100 120,000 12,000,000
عرب خیل/مازندران فسیل 1402/03/18 17 1 115 120,000 13,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/20 فرهنگسرای جوان ۲۱ 1 22 150,000 3,300,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/22 فرهنگسرای ۲۱ 1 29 150,000 4,350,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/20 18 1 76 150,000 11,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/21 20 1 70 150,000 10,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/22 18 1 100 150,000 15,000,000
سرخه/سمنان فسیل 1402/03/17 20 1 42 250,000 10,500,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/19 روستای جزمه ساعت ۲۱ 1 52 100,000 5,200,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/20 شهید آوینی ساعت 20 1 41 150,000 6,150,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/03/22 شهید آوینی ساعت 20 1 40 150,000 6,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/23 فرهنگسرا ۲۱ 1 28 150,000 4,200,000
نجف آباد/اصفهان فسیل 1402/03/22 سالن فردوسی دانشگاه آزاد ساعت 18 1 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/24 فرهنگسرا 21 1 30 150,000 4,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/23 18 1 110 150,000 16,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/24 18 1 103 150,000 15,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/25 فرهنگسرا 20 1 23 150,000 3,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/25 فرهنگسرا 21 1 22 150,000 3,300,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/26 فرهنگسرا 20 1 28 150,000 4,200,000
ابهر/زنجان فسیل 1402/03/25 فرهنگسرای نور ارشاد ساعت ۱۸ 1 156 300,000 46,800,000
بیرجند/خراسان جنوبی فسیل 1402/03/03 دانشگاه فرهنگیان فردوس-ساعت20:00 1 50 150,000 7,500,000
بیرجند/خراسان جنوبی فسیل 1402/03/08 دانشگاه بیرجند-ساعت 16:00 1 150 150,000 22,500,000
بیرجند/خراسان جنوبی فسیل 1402/03/17 در سالن سربیشه -ساعت 20:00 و 18:00 2 128 150,000 19,200,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/18 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 21:15 1 63 200,000 12,600,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/19 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 19:30 1 30 200,000 6,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/03/25 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 19:10 1 70 200,000 14,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/27 فرهنگسرا 21 1 28 150,000 4,200,000
   فسیل 1402/03/22 ارشاد 21 1 21 150,000 3,150,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/23 ارشاد 21 1 60 150,000 9,000,000
اسدآباد/همدان فسیل 1402/03/24 ارشاد 21 1 50 150,000 7,500,000
لامرد/فارس فسیل 1402/03/18 19:00 1 98 250,000 24,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/25 18 1 66 150,000 9,900,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/25 20 1 101 150,000 15,150,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/19 1ساعت ۲۰:۳۰ 1 21 150,000 3,150,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/18 1ساعت18الی 20 1 25 150,000 3,750,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/23 1ساعت18 1 31 150,000 4,650,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/24 1ساعت18 1 19 150,000 2,850,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/25 1ساعت 19 1 26 150,000 3,900,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/26 1ساعت18 1 22 150,000 3,300,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/27 1ساعت18 1 16 150,000 2,400,000
نهاوند/همدان فسیل 1402/03/27 1ساعت18 1 16 150,000 2,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/26 18 1 77 150,000 11,550,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/27 18 1 62 150,000 9,300,000
شیرگاه/مازندران فسیل 1402/03/23 19 1 60 150,000 9,000,000
شیرگاه/مازندران فسیل 1402/03/24 19 1 66 150,000 9,900,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/17 17:00 1 34 200,000 6,800,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/18 17:00 1 41 200,000 8,200,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/19 17:00 1 57 200,000 11,400,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/20 17:00 1 51 200,000 10,200,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر/ فسیل 1402/03/21 17:00 1 64 200,000 12,800,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/22 19:00 1 24 200,000 4,800,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/23 19:00 1 29 200,000 5,800,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/24 19:00 1 34 200,000 6,800,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/25 19:00 1 46 200,000 9,200,000
اهرم ـ تنگستان/بوشهر فسیل 1402/03/26 19:00 1 43 200,000 8,600,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/10 19:00 1 35 200,000 7,000,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/11 19:00 1 80 200,000 16,000,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/12 19:00 1 65 200,000 13,000,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/23 17:00 1 55 200,000 11,000,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/24 17:00 1 53 200,000 10,600,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/25 17:00 1 70 200,000 14,000,000
آباده/فارس فسیل 1402/03/26 17:00 1 65 200,000 13,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/11 مهدیه 20 1 30 150,000 4,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/16 مهدیه 18 1 11 150,000 1,650,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/17 مهدیه 18 1 18 150,000 2,700,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/19 مهدیه18 1 26 150,000 3,900,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/20 مهدیه18 1 23 150,000 3,450,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/22 مهدیه18 1 23 150,000 3,450,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/23 مهدیه18 1 11 150,000 1,650,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/24 مهدیه18 1 20 150,000 3,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/25 مهدیه20 1 18 150,000 2,700,000
سمنان/سمنان/ فسیل 1402/03/11 ۲۰:۰۰ 1 31 200,000 6,200,000
سرخه/سمنان/ فسیل 1402/03/18 20:00باران سرخه 1 22 250,000 5,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/28 17:00 1 40 350,000 14,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/27 17:00 1 48 350,000 16,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/29 فرهنگسرای جوان 21 1 23 150,000 3,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/03/30 فرهنگسرای جوان 21 1 25 150,000 3,750,000
بندرترکمن/گلستان فسیل 1402/03/31 بوستان شهر سیجوال ساعت 20 عصر 1 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/03/31 فرهنگسرای جوان 21 1 28 150,000 4,200,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/26 19 1 15 500,000 7,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/24 17 1 20 500,000 10,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/23 17 1 50 350,000 17,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/25 19 1 42 500,000 21,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/26 19 1 35 500,000 17,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/29 19 1 12 500,000 6,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/03/30 19 1 28 500,000 14,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/04/01 فرهنگسرا 20 1 26 150,000 3,900,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/04/02 فرهنگسرای جوان 28 1 28 150,000 4,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/28 18 1 52 150,000 7,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/29 18 1 64 150,000 9,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/30 18 1 99 150,000 14,850,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/03/31 18 1 31 150,000 4,650,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/01 18 1 31 150,000 4,650,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/02 18 1 68 150,000 10,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/04/03 فرهنگسرا 21 1 26 150,000 3,900,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر/ فسیل 1402/05/01 دیلم سالن ارشاد 4 830 200,000 166,000,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/03/27 19:00 1 89 200,000 17,800,000
بندرگناوه/بوشهر/ فسیل 1402/03/29 19:00/17:00 2 144 200,000 28,800,000
بندرگناوه/بوشهر/ فسیل 1402/03/30 19:00/17:00 2 120 200,000 24,000,000
بندرگناوه/بوشهر/ فسیل 1402/03/31 19:00/17:00 2 120 200,000 24,000,000
بندرگناوه/بوشهر/ فسیل 1402/04/01 19:00/17:00 2 115 200,000 23,000,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/04/02 17:00/19:00 2 86 200,000 17,200,000
جلفا/آذربایجان شرقی فسیل 1402/04/01 اداره فرهنگ و ارشاد جلفا 1 69 200,000 13,800,000
اراک/مرکزی/ فسیل 1402/03/31 زيتون ۱۹عصر 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی/ فسیل 1402/04/02 زيتون ۱۹ عصر 1 35 500,000 17,500,000
آبیک/قزوین فسیل 1402/04/03 شهید آوینی ساعت ۱۷ 1 22 150,000 3,300,000
لنگرود/گیلان/ فسیل 1402/03/18 سالن ارشاد ساعت۱۸ و ۲۱ 2 105 200,000 21,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/03 18 1 30 150,000 4,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/04 18 1 29 150,000 4,350,000
لنگرود/گیلان فسیل 1402/03/19 سالن ارشاد ۱۶/۳۰ 1 31 200,000 6,200,000
رودسر/گیلان فسیل 1402/03/19 ارشاد ۲۱/۳۰ 1 43 200,000 8,600,000
لنگرود/گیلان فسیل 1402/03/23 ارشاد ۲۰ 1 44 200,000 8,800,000
رودسر/گیلان فسیل 1402/03/26 ارشاد ۱۹ 1 40 200,000 8,000,000
صومعه سرا/گیلان فسیل 1402/03/25 ارشاد 19 1 78 200,000 15,600,000
لنگرود/گیلان فسیل 1402/03/27 ارشاد 21 1 29 200,000 5,800,000
لنگرود/گیلان فسیل 1402/03/30 ارشاد 19 1 35 200,000 7,000,000
رودسر/گیلان فسیل 1402/03/31 ارشاد 19 1 27 200,000 5,400,000
صومعه سرا/گیلان فسیل 1402/04/01 ارشاد 18 1 31 200,000 6,200,000
صومعه سرا/گیلان فسیل 1402/04/01 ارشاد 20 1 38 200,000 7,600,000
صومعه سرا/گیلان فسیل 1402/04/01 ارشاد 22 1 43 200,000 8,600,000
چادگان/اصفهان فسیل 1402/04/03 میراـ فرهنگی ساعت 20 1 100 150,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/04/06 فرهنگسرا 21 1 25 150,000 3,750,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/05 زيتون ۱۹ 1 17 500,000 8,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/06 زيتون ۱۹ 1 12 500,000 6,000,000
لنگرود/گیلان/ فسیل 1402/04/06 سالن ارشاد ۲۱ 1 27 200,000 5,400,000
لنگرود/گیلان فسیل 1402/04/07 سالن ارشاد 21/30 1 31 200,000 6,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/04/08 فرهنگسرای جوان 1 23 150,000 3,450,000
صومعه سرا/گیلان فسیل 1402/04/08 ارشاد صومعه سرا ۱۷/۳۰ 1 22 200,000 4,400,000
صومعه سرا/گیلان فسیل 1402/04/08 ارشاد صومعه سرا 22 1 33 200,000 6,600,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/29 کانون مهدیه20:00 1 26 150,000 3,900,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/03/30 کانون مهدیه20:00 1 35 100,000 3,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/01 کانون مهدیه20:00 1 40 150,000 6,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/02 کانون مهدیه20:00 1 10 150,000 1,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/04/09 فرهنگسرای جوان 1 25 150,000 3,750,000
رودسر/گیلان فسیل 1402/04/09 ارشاد رودسر 22 1 26 200,000 5,200,000
لنگرود/گیلان فسیل 1402/04/10 ارشاد لنگرود 21/30 1 19 200,000 3,800,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/04/06 دیلم سالن ارشاد 2 256 200,000 51,200,000
آباده/فارس فسیل 1402/04/08 19:00 1 53 200,000 10,600,000
آباده/فارس فسیل 1402/04/09 19:00 1 50 200,000 10,000,000
بجنورد/خراسان شمالی فسیل 1402/03/30 گلشن 1 35 200,000 7,000,000
بجنورد/خراسان شمالی فسیل 1402/03/30 گلشن 20:30 1 35 150,000 5,250,000
بجنورد/خراسان شمالی فسیل 1402/04/01 گلشن 18/30 1 40 200,000 8,000,000
بجنورد/خراسان شمالی فسیل 1402/04/01 گلشن 20/00 1 60 200,000 12,000,000
لاهیجان/گیلان فسیل 1402/04/12 مجتمع سارونی 20/30 1 20 200,000 4,000,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان فسیل 1402/04/13 ارشاد تالش ۱۷ 1 26 200,000 5,200,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان فسیل 1402/04/13 ارشاد تالش ۲۰ 1 32 200,000 6,400,000
کیاشهر/گیلان فسیل 1402/04/14 ارشاد کیاشهر ۱۸ 1 22 200,000 4,400,000
کیاشهر/گیلان فسیل 1402/04/14 ارشاد کیاشهر ۲۰ 1 25 200,000 5,000,000
کیاشهر/گیلان فسیل 1402/04/14 ارشاد کیاشهر ۲۲ 1 38 200,000 7,600,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/04/14 فرهنگسرای جوان ۱۹و ۲۱ 2 46 150,000 6,900,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/04/09 ساعت ۲۰/۳۰ فضای باز شهربازی صوفیان 1 41 100,000 4,100,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/04/13 ساعت ۱۸ سالن امتحان مدرسه راهنمایی روستای نعمت الله 1 45 100,000 4,500,000
صومعه سرا/گیلان فسیل 1402/04/15 ارشاد صومعه سرا ۲۰ 1 23 200,000 4,600,000
صومعه سرا/گیلان فسیل 1402/04/15 ارشاد صومعه سرا ۲۰ 1 23 200,000 4,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/05 18 1 32 150,000 4,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/06 18 1 56 150,000 8,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/07 18 1 40 150,000 6,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/08 18 1 46 150,000 6,900,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/08 21 1 54 150,000 8,100,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/04/14 برازجان ۲۰ 1 91 200,000 18,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/09 18 1 43 150,000 6,450,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/10 18 1 59 150,000 8,850,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/11 18 1 46 150,000 6,900,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/12 18 1 70 150,000 10,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/12 20 1 31 150,000 4,650,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/13 18 1 102 150,000 15,300,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/14 18 1 106 150,000 15,900,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/15 18 1 32 150,000 4,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/16 18 1 19 150,000 2,850,000
رودسر/گیلان فسیل 1402/04/16 ارشاد رودسر ۱۹ 1 19 200,000 3,800,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/08 زیتون ۱۹ 1 15 500,000 7,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/09 زيتون ۷عصر 1 20 500,000 10,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/14 زيتون ۷عصر 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/15 زيتون ۷عصر 1 14 500,000 7,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/16 زيتون ۷عصر 1 24 500,000 12,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/17 زيتون ۷عصر 1 11 500,000 5,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/18 زيتون ۹ 1 13 500,000 6,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/04/19 فرهنگسرای جوان ۱۹ 1 22 150,000 3,300,000
چناران/خراسان رضوی فسیل 1402/03/23 ساعت19 1 65 180,000 11,700,000
درگز/خراسان رضوی فسیل 1402/03/31 19 1 65 200,000 13,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/04/19 18 1 36 150,000 5,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/04/21 فرهنگسرای جوان21 1 26 150,000 3,900,000
ابهر/زنجان فسیل 1402/04/02 فرهنگسرای نور ابهر 1 80 300,000 24,000,000
ابهر/زنجان فسیل 1402/04/09 فرهنگسرای نور ساعت ۱۸ 1 129 300,000 38,700,000
ابهر/زنجان فسیل 1402/04/16 فرهنگسرای نور ابهر ساعت ۱۶ 1 107 250,000 26,750,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/04/24 فرهنگسرای جوان 1 23 150,000 3,450,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/04/14 ساعت ۱۸ سالن ارشاد شبستر 1 48 200,000 9,600,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/04/16 ساعت ۱۵ سالن ارشاد شبستر 1 40 300,000 12,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ فسیل 1402/04/16 ساعت ۱۸ سالن ارشاد شبستر 1 48 300,000 14,400,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/21 زيتون ۹1 1 12 500,000 6,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/22 زيتون و ۹ 1 14 500,000 7,000,000
اراک/مرکزی/ فسیل 1402/04/23 زيتون ۹ 1 30 500,000 15,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/04/24 زيتون ۹ 1 15 500,000 7,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/04/26 فرهنگسرا 1 22 150,000 3,300,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/04/26 فرهنگسرای جوان 1 21 150,000 3,150,000
خرمدره/زنجان فسیل 1402/04/25 16 1 50 150,000 7,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/04 کانون مهدیه20:00 1 35 150,000 5,250,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/05 کانون مهدیه20:00 1 15 150,000 2,250,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/06 کانون مهدیه20:00 1 23 150,000 3,450,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/04/23 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن ساعت 20:44 1 30 200,000 6,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/04/26 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن ساعت 21:15 1 40 200,000 8,000,000
جاسک/هرمزگان فسیل 1402/04/26 20 1 50 200,000 10,000,000
خواف/خراسان رضوی فسیل 1402/04/18 19 1 100 200,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی فسیل 1402/04/18 21 1 100 200,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی فسیل 1402/04/19 19 1 100 200,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی فسیل 1402/04/19 21 1 100 200,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی فسیل 1402/04/20 19 1 100 200,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی فسیل 1402/04/20 21 1 100 200,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی فسیل 1402/04/21 19 1 100 200,000 20,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/28 زيتون ۹ 1 11 500,000 5,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/29 زیتون ۹ 1 15 500,000 7,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/30 زيتون ۹ 1 20 500,000 10,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/05/14 فرهنگسرای جوان 1 26 150,000 3,900,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/05/17 فرهنگسرای جوان 1 23 150,000 3,450,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/05/18 فرهنگسرا 19 1 27 150,000 4,050,000
اردکان/یزد فسیل 1402/04/13 سالن کانون امام خمینی ره اردکان ساعت 20 1 130 150,000 19,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/09 کانون مهدیه18:00 1 12 150,000 1,800,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/10 کانون مهدیه18:00 1 10 150,000 1,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/11 کانون مهدیه21:00 1 32 150,000 4,800,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/12 کانون مهدیه18:00 1 11 150,000 1,650,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/13 کانون مهدیه20:00 1 15 150,000 2,250,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/14 کانون مهدیه18:00 1 10 150,000 1,500,000
تاکستان/قزوین/ فسیل 1402/04/15 کانون مهدیه20:00 1 15 100,000 1,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/16 کانون مهدیه18:00 1 20 150,000 3,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/20 کانون مهدیه20:00 1 10 150,000 1,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/22 کانون مهدیه20:00 1 45 150,000 6,750,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/24 کانون مهدیه20:00 1 10 150,000 1,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/25 کانون مهدیه20:00 1 35 150,000 5,250,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/25 کانون مهدیه22:00 1 10 150,000 1,500,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/04/26 کانون مهدیه18:30 1 10 150,000 1,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/05/21 فرهنگسرا 1 23 150,000 3,450,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/12 زيتون ۹شب 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/13 زيتون ۹شب 1 16 500,000 8,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/17 زيتون ۹شب 1 8 500,000 4,000,000
اراک/مرکزی/ فسیل 1402/05/18 زيتون ۹شب 1 12 500,000 6,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/19 زيتون ۹شب 1 15 500,000 7,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/05/24 فرهنگسرا 1 26 150,000 3,900,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/04/25 1 1 200 150,000 30,000,000
نهاوند/همدان/ فسیل 1402/04/26 1 1 90 150,000 13,500,000
سمنان/سمنان/ فسیل 1402/05/23 ۱۹:۳۰ 1 60 300,000 18,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/21 زيتون ۹شب 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/22 زيتون ۹شب 1 7 500,000 3,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/24 زيتون ۹ 1 30 250,000 7,500,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/24 زيتون ۹شب 1 28 250,000 7,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/05/25 زيتون ۹شب 1 9 500,000 4,500,000
سمنان/سمنان/ فسیل 1402/05/23 ۱۹:۳۰ 1 60 300,000 18,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/05/27 فرهنگسرای جوان 1 23 150,000 3,450,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/04/28 ساعت ۱۸ سالن ارشاد شبستر 1 40 200,000 8,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/05/31 فرهنگسرا ۲۱ 1 30 150,000 4,500,000
اراک/مرکزی/ فسیل 1402/05/26 زیتون ۹ 1 6 500,000 3,000,000
اراک/مرکزی/ فسیل 1402/05/27 زیتون ۹شب 1 12 500,000 6,000,000
اراک/مرکزی/ فسیل 1402/05/28 زيتون ۹شب 1 8 500,000 4,000,000
اراک/مرکزی/ فسیل 1402/05/30 زيتون ۹ شب 1 7 500,000 3,500,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/05/19 سالن خورشید ساعت 22 1 10 200,000 2,000,000
جاسک/هرمزگان/ فسیل 1402/06/07 سالن شهید باهنر ارشاد اسلامی جاسک 1 50 200,000 10,000,000
آشتیان/مرکزی فسیل 1402/04/16 20 1 100 120,000 12,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/06/01 زيتون ۹ 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی فسیل 1402/06/02 زيتون ۹ 1 8 500,000 4,000,000
آران وبیدگل/اصفهان فسیل 1402/06/08 عربیان 19 1 64 100,000 6,400,000
آران وبیدگل/اصفهان فسیل 1402/06/09 راحمی 19 1 66 100,000 6,600,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/05/19 سالن خورشید ساعت 22 1 10 200,000 2,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/05/26 سالن خورشید ساعت 19 1 14 200,000 2,800,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/06/02 سالن خورشید ساعت 19 1 15 350,000 5,250,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/06/03 سالن خورشید ساعت 21 1 16 350,000 5,600,000
بجنورد/خراسان شمالی فسیل 1402/05/17 گلشن 20 1 75 200,000 15,000,000
بجنورد/خراسان شمالی فسیل 1402/05/24 گلشن 18 1 20 200,000 4,000,000
بجنورد/خراسان شمالی فسیل 1402/05/31 گلشن 1 75 200,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/06/21 فرهنگسرا 1 10 150,000 1,500,000
جاسک/هرمزگان فسیل 1402/06/21 فرهنگسراي شهید باهنر جاسک 1 71 250,000 17,750,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/06/16 سالن خورشید ساعت 21 1 55 350,000 19,250,000
مهدی شهر/سمنان فسیل 1402/06/27 19:00 1 73 250,000 18,250,000
سرخه/سمنان فسیل 1402/03/05 باران-18:00 1 25 250,000 6,250,000
سرخه/سمنان فسیل 1402/03/05 20:00 1 30 250,000 7,500,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/06/29 سالن ارشاد شبستر ساعت۱۸ 1 66 200,000 13,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/07/01 فرهنگسرا 1 15 150,000 2,250,000
جاسک/هرمزگان/ فسیل 1402/07/01 فرهنگسرای شهید باهنر 1 18 250,000 4,500,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/04/27 برازجان ۲۰ 1 80 200,000 16,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/04/29 برازجان ۲۰ 1 90 200,000 18,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/04/30 برازجان ۲۰ 1 262 200,000 52,400,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/05/01 برازجان ۲۰ 1 250 200,000 50,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/07/04 فرهنگسرا 1 18 150,000 2,700,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/07/07 فرهنگسرا 1 15 150,000 2,250,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/07/08 تکیه حضرت ابوالفضل روستای لیوان توابع شهرستان بندرگز ساعت 10/30 صبح 1 100 200,000 20,000,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/07/09 تکیه حضرت ابوالفضل روستای لیوان توابع شهرستان بندرگز ساعت ۸/۳۰ صبح 1 117 200,000 23,400,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/07/09 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری شهید ربانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرگز ساعت ۲۰ عصر 1 55 250,000 13,750,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/06/03 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 18:37 1 18 200,000 3,600,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/06/08 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) . ساعت شروع 19:02 1 45 200,000 9,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/07/06 برازجان ۲۰ 2 900 200,000 180,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/07/07 برازجان ۲۰ 2 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/07/14 فرهنگسرا جوان 1 12 150,000 1,800,000
بندرگناوه/بوشهر/ فسیل 1402/07/06 تالار هنر ساعت: 20 1 34 170,000 5,780,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/07/07 تالار هنر ساعت 20 1 40 170,000 6,800,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/07/08 تالار هنر ساعت 20 1 7 170,000 1,190,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/07/09 تالار هنر ساعت 20 1 15 170,000 2,550,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/07/10 تالار هنر ساعت 22 1 32 170,000 5,440,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/07/11 تالار هنر ساعت 22 1 40 170,000 6,800,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/07/12 تالار هنر ساعت 22 1 28 170,000 4,760,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/07/10 تالار هنر ساعت 20 1 25 170,000 4,250,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/07/17 نمازخانه هنرستان امام حسین علیه السلام گز غربی توابع شهرستان بندرگز ساعت ۹/۳۰ صبح 2 93 200,000 18,600,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/07/19 تکیه مازنی ها دبیرستان مسعود اسلامی نوکنده توابع شهرستان بندرگز ساعت ۸صبح 1 75 200,000 15,000,000
کرج/البرز فسیل 1402/04/22 15 1 50 200,000 10,000,000
کرج/البرز فسیل 1402/04/21 14 1 50 200,000 10,000,000
کرج/البرز فسیل 1402/07/16 16 1 50 200,000 10,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/07/20 فرهنگسرا 1 14 150,000 2,100,000
گمیش تپه/گلستان فسیل 1402/07/20 سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی امام محمد غزالی شهر گمیش تپه ساعت ۱۱ صبح 1 74 250,000 18,500,000
جاسک/هرمزگان فسیل 1402/07/20 فرهنگسرای شهید باهنر جاسک ساعت ۲:۳۰ 1 36 250,000 9,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/07/21 فرهنگسرای جوان 1 12 150,000 1,800,000
بندرگناوه/بوشهر/ فسیل 1402/07/17 تالار هنر ساعت 22 1 12 170,000 2,040,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/07/18 تالار هنر ساعت 22 1 20 170,000 3,400,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/07/19 تالار هنر ساعت 22 1 22 170,000 3,740,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/07/20 تالار هنر ساعت 22 1 20 170,000 3,400,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/07/18 سالن سینما جوان- ساعت ۲۰:۰۰ 3 400 200,000 80,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/07/25 فرهنگسرای جوان 1 11 150,000 1,650,000
آتش بیگ/آذربایجان شرقی فسیل 1402/07/11 سالن ارشاد ، ۱۵/۳۰ 1 65 100,000 6,500,000
هریس/آذربایجان شرقی فسیل 1402/07/18 15/30 1 75 100,000 7,500,000
هریس/آذربایجان شرقی فسیل 1402/07/25 ارشاد / ۱۵/۳۰ 1 55 100,000 5,500,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان/ فسیل 1402/07/11 سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - ساعت 20:00 1 150 250,000 37,500,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/07/30 نمازخانه دبیرستان متوسطه مرحوم ایرجی (پویش) ساعت 8/30 صبح 2 124 200,000 24,800,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/08/02 دبیرستان سوته ده زینبیه روستای سوته ده ساعت ۱۱ صبح 1 57 200,000 11,400,000
بندر گز/گلستان/ فسیل 1402/08/02 دبستان امیرکبیر روستای باغو ساعت ۱۳ ظهر 1 55 200,000 11,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/08/02 فرهنگسرا 1 15 150,000 2,250,000
کردکوی/گلستان فسیل 1402/08/03 نمازخانه دبیرستان شاهد شهرستان کردکوی ساعت ۹ صبح 2 180 200,000 36,000,000
گمیش تپه/گلستان فسیل 1402/08/03 سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی امام محمد غزالی شهر گمیش تپه ساعت ۱۷عصر 1 155 250,000 38,750,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/08/04 فرهنگسرا 1 13 150,000 1,950,000
علی آباد/گلستان فسیل 1402/08/04 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۹ 1 100 250,000 25,000,000
رامیان/گلستان فسیل 1402/08/06 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان ساعت ۲۰ عصر 1 60 250,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/08/09 فرهنگسرا 1 14 150,000 2,100,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/08/10 فرهنگسرا 1 11 150,000 1,650,000
کردکوی/گلستان فسیل 1402/08/09 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی ساعت ۱۰ صبح 1 220 200,000 44,000,000
کردکوی/گلستان فسیل 1402/08/10 سالن آمفی تئاتر اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی ساعت ۸صبح 1 200 200,000 40,000,000
کردکوی/گلستان فسیل 1402/08/10 کانون فرهنگی تربیتی کوثر آموزش و پرورش ساعت ۱۰صبح 1 130 200,000 26,000,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/08/10 سالن آمفی تئاتر اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرگز ساعت ۱۲ 1 36 200,000 7,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/08/12 فرهنگسرا 1 13 150,000 1,950,000
جاسک/هرمزگان فسیل 1402/08/11 فرهنگسرای شهید باهنر جاسک ساعت ۲۰:۱۵ 1 37 250,000 9,250,000
جلفا/آذربایجان شرقی فسیل 1402/08/09 سالن پردیس 1 82 200,000 16,400,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/07/26 سالن ارشاد ساعت۱۶ 1 49 200,000 9,800,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/08/10 سالن ارشادشبستر ساعت ۱۶ 1 88 150,000 13,200,000
آران وبیدگل/اصفهان/ فسیل 1402/08/15 20 1 440 150,000 66,000,000
گرگان/گلستان فسیل 1402/08/16 سالن آمفی تئاتر دانشگاه گلستان ساعت ۱۹عصر 1 125 200,000 25,000,000
کردکوی/گلستان فسیل 1402/08/17 حسینیه سیدالشهدا علیه السلام روستای یساقی توابع شهرستان کردکوی ساعت ۱۰صبح 1 80 200,000 16,000,000
کردکوی/گلستان فسیل 1402/08/17 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی ساعت ۱۹عصر 1 85 250,000 21,250,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/08/14 8 1 50 150,000 7,500,000
قوچان/خراسان رضوی فسیل 1402/07/20 ساعت 17 وساعت20 2 131 150,000 19,650,000
جلفا/آذربایجان شرقی فسیل 1402/08/24 سالن دانشگاه پردیس ساعت 20 1 163 200,000 32,600,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/08/24 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندرگز ساعت ۱۹عصر 1 120 250,000 30,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/08/24 فرهنگسرا 20 1 14 150,000 2,100,000
بندرگناوه/بوشهر/ فسیل 1402/08/23 چهار روستایی ساعت ۱۸ 1 40 150,000 6,000,000
گنبدکاوس/گلستان فسیل 1402/08/25 زندان گنبد کاووس ساعت ۱۰ صبح 1 100 200,000 20,000,000
بندرترکمن/گلستان فسیل 1402/08/25 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بندرترکمن ساعت ۱۷ و ۱۹ دوسانس 2 170 250,000 42,500,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/08/17 سالن اجتماعات ارشاد شبستر ساعت ۱۶ 1 32 200,000 6,400,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/08/17 سالن اجتماعات ارشاد شبستر ساعت ۱۹ 1 67 200,000 13,400,000
جاسک/هرمزگان فسیل 1402/08/24 شهید باهنر جاسک ساعت ۲۰:۳۰ 1 90 250,000 22,500,000
قوچان/خراسان رضوی فسیل 1402/08/25 17:۳٠ سالن ارشاد 1 85 150,000 12,750,000
کیاشهر/گیلان فسیل 1402/08/12 ارشاد رودسر 1 25 200,000 5,000,000
رودسر/گیلان فسیل 1402/08/19 ارشاد رودسر 1 36 200,000 7,200,000
صومعه سرا/گیلان فسیل 1402/08/18 ارشاد صومعه سرا ۲۰ 1 27 200,000 5,400,000
کیاشهر/گیلان فسیل 1402/08/24 ارشاد کیاشهر 20 1 23 200,000 4,600,000
رودسر/گیلان فسیل 1402/08/26 ارشاد رودسر 20 1 28 200,000 5,600,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان فسیل 1402/08/25 ارشاد هشپر ۱۵ 1 19 200,000 3,800,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان فسیل 1402/08/25 ارشاد هشپر ۱۹ 1 42 200,000 8,400,000
رضوان شهر/گیلان فسیل 1402/08/28 ارشاد رضوانشهر ۲۰ 1 24 200,000 4,800,000
رضوان شهر/گیلان فسیل 1402/08/28 ارشاد رضوانشهر ۲۴ 1 31 200,000 6,200,000
زیرآب/مازندران فسیل 1402/08/21 16 1 72 150,000 10,800,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/08/30 مهدیه8:30 1 60 200,000 12,000,000
آبگرم/قزوین فسیل 1402/08/30 فرهنگ سرا 1 71 200,000 14,200,000
آبگرم/قزوین فسیل 1402/08/30 فرهنگ سرا ساعت17 1 58 200,000 11,600,000
آبگرم/قزوین فسیل 1402/08/30 فرهنگ سرا ساعت19 1 46 200,000 9,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی فسیل 1402/08/30 20 1 125 200,000 25,000,000
جاسک/هرمزگان فسیل 1402/09/02 شهید باهنر جاسک 1 75 250,000 18,750,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/08/24 سالن خورشید ساعت 19 1 20 200,000 4,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان/ فسیل 1402/08/15 ساعت 19:30 1 125 250,000 31,250,000
زابل/سیستان و بلوچستان/ فسیل 1402/08/30 ساعت 19:30 - سالن آمفی تئاتر پردیس جدید دانشگاه ملی زابل 1 125 250,000 31,250,000
بندر گز/گلستان/ فسیل 1402/09/02 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرگز ساعت ۲۰عصر 1 80 250,000 20,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/04 کانون مهدیه 13:30 1 64 200,000 12,800,000
علی آباد/گلستان فسیل 1402/09/03 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۶ عصر 1 210 250,000 52,500,000
میامی/سمنان فسیل 1402/09/01 1 ساعت11صبح 1 100 130,000 13,000,000
مراوه تپه/گلستان فسیل 1402/09/04 نمازخانه دبیرستان شبانه روزی امام خمینی ره ساعت ۱۸ عصر 1 75 200,000 15,000,000
مراوه تپه/گلستان فسیل 1402/09/05 دبیرستان شبانه روزی شهیدچمران مراوه تپه ساعت ۱۸ عصر 1 75 200,000 15,000,000
مراوه تپه/گلستان فسیل 1402/09/06 آمفی تئاتر شهرداری مراوه تپه چهار سانس با میزبانی ۶ مدرسه دخترانه و پسرانه از ساعت ۸ و ۱۰ صبح و۱۳ و ۱۶ عصر 4 450 200,000 90,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/06 کانون مهدیه10:00 1 60 200,000 12,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/06 کانون مهدیه 13:30 1 57 200,000 11,400,000
قزوین/قزوین/ فسیل 1402/09/07 زندان مرکزی چوبیندر قزوین 14:00 1 100 200,000 20,000,000
قزوین/قزوین فسیل 1402/09/07 زندان مرکزی چوبیندر قزوین 14:00 1 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فسیل 1402/09/07 فرهنگسرای جوان ۱۸ 1 30 150,000 4,500,000
مراوه تپه/گلستان فسیل 1402/09/07 آمفی تئاتر شهرداری مراوه تپه چهار سانس ساعتهای ۸ و ۱۲ صبح و ۱۴ و ۱۸ عصر 4 410 200,000 82,000,000
بندرترکمن/گلستان فسیل 1402/09/08 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندر ترکمن ساعت ۲۰ 1 120 250,000 30,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/08 کانون مهدیه س1 ساعت9:15 1 64 200,000 12,800,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/08 مهدیه سانس 3 ساعت 13:30 1 57 200,000 11,400,000
دامغان/سمنان فسیل 1402/08/18 20:00 1 30 125,000 3,750,000
میامی/سمنان فسیل 1402/09/01 سالن معلم ساعت12:30 1 80 120,000 9,600,000
میامی/سمنان فسیل 1402/09/09 معلم ساعت18 1 120 125,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/09/10 فرهنگسرا 20 1 24 150,000 3,600,000
آبگرم/قزوین فسیل 1402/09/09 فرهنگ سرا ساعت14 1 40 200,000 8,000,000
خنج/فارس فسیل 1402/08/18 8 الی 20 4 340 200,000 68,000,000
گمیش تپه/گلستان فسیل 1402/09/09 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گمیشان ساعت ۱۴ 1 40 250,000 10,000,000
گمیش تپه/گلستان فسیل 1402/09/09 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گمیشان ساعت ۲۰ 1 85 250,000 21,250,000
رامیان/گلستان فسیل 1402/09/10 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان ساعت ۱۸ عصر 1 50 250,000 12,500,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ فسیل 1402/09/01 سالن ارشادشبستر ساعت 17.30 1 35 200,000 7,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/09/05 سالن ارشاد شبستر ساعت 11.30 صبح 1 50 250,000 12,500,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/09/05 سالن ارشاد شبستر 1 60 200,000 12,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی فسیل 1402/09/01 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) . ساعت : 10:30 1 69 200,000 13,800,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/09/04 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت : 15:2 1 65 200,000 13,000,000
جاسک/هرمزگان فسیل 1402/09/14 شهید باهنر ساعت ۱۹:۳۰ 1 40 200,000 8,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/09/16 فرهنگسرا 1 15 150,000 2,250,000
کیاشهر/گیلان فسیل 1402/09/01 ارشاد کیاشهر ۱۶ 1 32 200,000 6,400,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان فسیل 1402/09/02 ارشاد هشپر ۱۷ 1 23 200,000 4,600,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان فسیل 1402/09/02 ارشاد هشپر ۲۱ 1 27 200,000 5,400,000
رودسر/گیلان فسیل 1402/09/03 ارشاد رودسر 1 28 200,000 5,600,000
کیاشهر/گیلان فسیل 1402/09/08 ارشاد کیاشهر ۲۰ 1 29 200,000 5,800,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان فسیل 1402/09/09 ارشاد هشپر ۱۵ 1 16 200,000 3,200,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان فسیل 1402/09/09 ارشاپ هشپر ۱۹ 1 29 200,000 5,800,000
رودسر/گیلان فسیل 1402/09/10 ارشاد رودسر 20 1 20 200,000 4,000,000
رضوان شهر/گیلان فسیل 1402/09/12 ارشاد رضوانشهر ۱۶ 1 24 200,000 4,800,000
رضوان شهر/گیلان فسیل 1402/09/12 ارشاد رضوانشهر ۱۸ 1 28 200,000 5,600,000
کیاشهر/گیلان فسیل 1402/09/15 ارشاد کیاشهر ۱۸ 1 22 200,000 4,400,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان فسیل 1402/09/16 ارشاد هشپر ۱۷ 1 22 200,000 4,400,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان فسیل 1402/09/16 ارشاد هشپر ۲۱ 1 29 200,000 5,800,000
رودسر/گیلان فسیل 1402/09/17 ارشاد رودسر ۱۸ 1 19 200,000 3,800,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/14 شهید باهنر ساعت 10:00 1 50 200,000 10,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/15 شهید باهنر ساعت 8:30 1 50 200,000 10,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/15 شهید باهنر ساعت 10:30 1 50 200,000 10,000,000
َآوج/قزوین فسیل 1402/09/16 کانون آوج ساعت 13:30 1 50 200,000 10,000,000
نهاوند/قزوین فسیل 1402/09/17 کانون خرمدشت ساعت13:30 1 70 200,000 14,000,000
نهاوند/قزوین فسیل 1402/09/17 کانون خرمدشت ساعت16:00 1 65 200,000 13,000,000
نهاوند/قزوین فسیل 1402/09/17 کانون خرمدشت ساعت18:00 1 50 200,000 10,000,000
صفی آباد/خراسان شمالی فسیل 1402/09/13 آمفی تئاتر کانون 1 80 200,000 16,000,000
صفی آباد/خراسان شمالی فسیل 1402/09/14 آمفی تئاتر کانون 1 90 200,000 18,000,000
مرودشت/فارس فسیل 1402/09/16 جوی لند 18 و 20 2 100 200,000 20,000,000
مرودشت/فارس فسیل 1402/09/17 جوی لند ساعت 17 و 19 2 100 200,000 20,000,000
فراشبند/فارس فسیل 1402/09/18 حسینیه روستای سرمشهد ساعت 19 1 100 200,000 20,000,000
خیرآباد/سمنان فسیل 1402/09/22 9:15 1 62 100,000 6,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/09/22 فرهنگسرا 19 1 32 150,000 4,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/09/22 فرهنگسرا۱۷ 1 21 150,000 3,150,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/09/24 فرهنگسرا 1 26 150,000 3,900,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/08/24 سالن خورشید ساعت 19 1 20 200,000 4,000,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/09/23 سالن خورشید ساعت 19 1 12 200,000 2,400,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/09/24 سالن خورشید ساعت 19 1 8 200,000 1,600,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/09/22 سالن ارشاد ساعت 17 1 28 200,000 5,600,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران فسیل 1402/09/23 غدیر پل سفید16 1 40 200,000 8,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/08 کانون مهدیه 13:30 1 57 200,000 11,400,000
جاسک/هرمزگان فسیل 1402/09/29 شهید باهنر ساعت ۲۰:۳۰ 1 11 250,000 2,750,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/09/30 فرهنگسرا 1 24 150,000 3,600,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/28 شهید باهنر ساعت 8:30 1 50 200,000 10,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/09/28 شهید باهنر ساعت 10:20 1 50 200,000 10,000,000
خرم دشت/قزوین فسیل 1402/09/29 کانون خرمدشت ساعت10:30 1 50 200,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/09/13 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 15:37 1 50 200,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/09/13 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 18:00 1 75 200,000 15,000,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/09/19 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 15:30 1 93 200,000 18,600,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/09/20 نمازخانه مدرسه الزهرا . ساعت 9:40 صبح 1 83 200,000 16,600,000
بردسکن/خراسان رضوی فسیل 1402/09/23 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 18:35 1 40 200,000 8,000,000
مرودشت/فارس فسیل 1402/09/23 جوی لند مرودشت 1 50 200,000 10,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/10/03 فرهنگسرا 1 17 150,000 2,550,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/10/05 فرهنگسرا 20 1 15 150,000 2,250,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/10/06 مهدیه9:00 1 65 200,000 13,000,000
علی آباد/گلستان فسیل 1402/10/08 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۵ و ۱۷ عصر 2 350 250,000 87,500,000
   فسیل 1402/10/05 سالن نیستان ساعت 19 1 180 250,000 45,000,000
عنبرآباد/کرمان فسیل 1402/10/09 سالن کانون پرورش فکری جیرفت 8 1 70 150,000 10,500,000
عنبرآباد/کرمان فسیل 1402/10/10 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 75 150,000 11,250,000
بجستان/خراسان رضوی فسیل 1402/10/04 مجتمع یاقوت . ساعت 15:15 1 85 200,000 17,000,000
بجستان/خراسان رضوی فسیل 1402/10/04 مجتمع یاقوت . ساعت 17:20 1 153 200,000 30,600,000
عنبرآباد/کرمان فسیل 1402/10/11 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 60 200,000 12,000,000
خرمدره/زنجان فسیل 1402/10/07 فرهنگسرای امام خمینی ساعت 15 1 35 200,000 7,000,000
خرمدره/زنجان فسیل 1402/10/08 فرهتگسرای امام خمینی ساعت 15:30 1 30 200,000 6,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/10/11 سالن ارشاد شبستر ساعت 17 1 71 250,000 17,750,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/10/12 ارشاد بندرگز ساعت ۱۷ عصر 1 25 250,000 6,250,000
    خمینی شهر/اصفهان/ فسیل 1402/09/09 دانشگاه 9 شب 1 30 200,000 6,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ فسیل 1402/09/15 دهنو 6 شب 1 87 200,000 17,400,000
    خمینی شهر/اصفهان/ فسیل 1402/09/16 دانشگاه 6 شب 1 35 200,000 7,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ فسیل 1402/09/16 ده نو 4 عصر 1 157 200,000 31,400,000
    خمینی شهر/اصفهان/ فسیل 1402/09/20 ده نو 1 103 200,000 20,600,000
    خمینی شهر/اصفهان/ فسیل 1402/09/21 دانشگاه 12 1 150 200,000 30,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ فسیل 1402/10/05 کانون 1 125 200,000 25,000,000
  / فسیل 1402/09/19 سالن 9 دی 1 41 300,000 12,300,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/10/13 برازجان ۲۰ 2 425 200,000 85,000,000
فارسان/چهارمحال و بختیاری/ فسیل 1402/10/12 پلاتو ارشاد فارسان 1 50 200,000 10,000,000
قائم شهر/مازندران فسیل 1402/10/24 9 1 80 200,000 16,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/11/25 فرهنگسرا18 1 13 200,000 2,600,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/11/27 فرهنگسرا 18 1 21 200,000 4,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/10/30 فرهنگسرا 1 10 200,000 2,000,000
جاسک/هرمزگان/ فسیل 1402/10/26 اداره فرهنگ و ارشاد ساعت ۱۹ 1 40 250,000 10,000,000
جاسک/هرمزگان/ فسیل 1402/10/27 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک ساعت ۲۰:۳۰ 1 24 250,000 6,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/10/15 سالن آمفی تئاترشهرداری مرندساعت 18 و21 2 156 250,000 39,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی فسیل 1402/10/22 سالن آمفی تئاتر شهرداری مرند 2 168 250,000 42,000,000
تهران/تهران فسیل 1402/10/09 18 1 175 200,000 35,000,000
بندرترکمن/گلستان فسیل 1402/10/27 کانون شهید آوینی آموزش و پرورش بندرترکمن ساعت ۱۷ عصر 1 200 250,000 50,000,000
مینودشت/گلستان فسیل 1402/10/28 کانون فرهنگی تربیتی کوثر آموزش و پرورش مینودشت ساعت ۱۷ عصر 1 90 250,000 22,500,000
علی آباد/گلستان فسیل 1402/10/29 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علی آباد کتول ساعت ۱۴ عصر 1 200 300,000 60,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان فسیل 1402/11/01 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۴ 1 46 200,000 9,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/11/03 فرهنگسرا 18 1 36 200,000 7,200,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی فسیل 1402/09/22 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 35 200,000 7,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی فسیل 1402/09/23 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 33 200,000 6,600,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی فسیل 1402/09/23 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 33 200,000 6,600,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی فسیل 1402/10/06 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 38 200,000 7,600,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی فسیل 1402/10/07 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 42 200,000 8,400,000
خرمدره/زنجان فسیل 1402/10/29 دندی،سالن اجتماعات مدرسه بنت الهدی ساعات 17-19 2 60 200,000 12,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی فسیل 1402/10/28 18 1 101 250,000 25,250,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/11/07 فرهنگسرا 18 1 24 200,000 4,800,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/11/03 تالار ساعت 20 1 80 200,000 16,000,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/11/04 تالار ساعت 20 1 95 200,000 19,000,000
بندرگناوه/بوشهر/ فسیل 1402/11/05 تالار ساعت 20 1 70 200,000 14,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی فسیل 1402/10/22 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 38 200,000 7,600,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی فسیل 1402/10/27 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 43 200,000 8,600,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/03 کانون مهدیه ساعت 10:00 1 30 200,000 6,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/06 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 75 200,000 15,000,000
فیروزکوه/تهران فسیل 1402/11/08 مجتمع آفرینش 16 و18 2 200 200,000 40,000,000
خرمدره/زنجان فسیل 1402/11/04 فرهنگسرای امام خمینی خرمدره ساعت 16 1 50 200,000 10,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/11/12 فرهنگسرا 18 1 19 200,000 3,800,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/11/12 تالار ۱۷ 1 40 200,000 8,000,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/11/12 تالار ۱۷ 1 40 200,000 8,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/11 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 39 200,000 7,800,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/12 کانون مهدیه ساعت 20:00 1 53 200,000 10,600,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/13 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 58 200,000 11,600,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/06 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 65 200,000 13,000,000
سردشت ـ بشاگرد/هرمزگان فسیل 1402/11/04 صنعت، معدن و تجارت سردشت ساعت ۲۰:۳۰ 1 23 200,000 4,600,000
سردشت ـ بشاگرد/هرمزگان فسیل 1402/11/05 سالن خميني شهر ساعت ۲۱ 1 20 200,000 4,000,000
بندرترکمن/گلستان فسیل 1402/11/02 سالن شهید اونق آموزش و پرورش بندرترکمن دو سانس در یک سالن ساعت‌های ۱۷ و ۲۰ عصر 2 210 250,000 52,500,000
مینودشت/گلستان فسیل 1402/11/07 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مینودشت ساعت ۱۹ عصر 1 100 250,000 25,000,000
علی آباد/گلستان فسیل 1402/11/08 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۸ عصر 1 122 250,000 30,500,000
بندر گز/گلستان فسیل 1402/11/10 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرگز ساعت ۱۶ عصر 1 20 250,000 5,000,000
نوکنده/گلستان فسیل 1402/11/11 سالن ورزشی شهر نوکنده ساعت ۲۰ عصر 1 110 200,000 22,000,000
مشکین شهر/اردبیل فسیل 1402/09/01 اندیشه مشکین شهر 1 50 200,000 10,000,000
مشکین شهر/اردبیل فسیل 1402/09/15 اندیشه ارشاد 8 1 43 200,000 8,600,000
علی آباد/گلستان فسیل 1402/11/13 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۴ عصر 1 187 300,000 56,100,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/10/27 سالن نیستان ساعت 18 1 254 250,000 63,500,000
شهمیرزاد/سمنان فسیل 1402/10/28 سالن نیستان ساعت 18 1 60 250,000 15,000,000
مرودشت/فارس/ فسیل 1402/10/25 18 1 218 200,000 43,600,000
مرودشت/فارس فسیل 1402/10/27 18 1 35 200,000 7,000,000
مرودشت/فارس فسیل 1402/11/04 19 2 128 200,000 25,600,000
مرودشت/فارس فسیل 1402/11/11 18 5 495 200,000 99,000,000
فیروزکوه/تهران فسیل 1402/11/13 آفرینش 16و18 2 180 200,000 36,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/11/16 فرهنگسرا 18 1 14 200,000 2,800,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/11/09 برازجان ۲۰ 1 150 200,000 30,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/11/10 برازجان ۲۰ 1 150 200,000 30,000,000
زیرآب/مازندران فسیل 1402/11/16 ارشا1د 16 110 200,000 22,000,000
مرودشت/فارس فسیل 1402/11/17 14 1 70 200,000 14,000,000
فسا/فارس فسیل 1402/10/07 18 1 150 200,000 30,000,000
بندرگناوه/بوشهر فسیل 1402/11/15 تالار 2 120 200,000 24,000,000
فسا/فارس فسیل 1402/10/21 18 2 300 200,000 60,000,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی فسیل 1402/11/19 16 1 75 200,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/11/19 فرهنگسرا 20 1 18 200,000 3,600,000
الوند ـ البرز/قزوین فسیل 1402/11/14 کانون الوند ساعت 8:30 1 30 200,000 6,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/15 کانون الوند ساعت 8:30 1 65 200,000 13,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/20 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 47 200,000 9,400,000
سیریک/هرمزگان فسیل 1402/11/18 سالن مدرسه ام السلمه سیریک ساعت ۱۰:۳] 1 47 250,000 11,750,000
جاسک/هرمزگان فسیل 1402/11/21 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک ساعت ۱۸:۱۵ 1 13 250,000 3,250,000
بندرترکمن/گلستان فسیل 1402/11/18 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرترکمن ساعت ۱۵ عصر 1 65 250,000 16,250,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فسیل 1402/11/19 برازجان ۲۰ 1 175 200,000 35,000,000
زیرآب/مازندران فسیل 1402/11/23 اداره ارشاد 16 1 70 200,000 14,000,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران فسیل 1402/11/24 مجتمع غدیر 16 1 55 200,000 11,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/26 کانون مهدیه ساعت 18:00 1 15 200,000 3,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/27 کانون مهدیه ساعت 13:30 1 40 200,000 8,000,000
تاکستان/قزوین فسیل 1402/11/27 کانون مهدیه ساعت 20:00 1 25 200,000 5,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/11/24 فرهنگسرا 1 18 200,000 3,600,000
مسجد سلیمان/خوزستان فسیل 1402/11/26 فرهنگسرا 18 1 40 200,000 8,000,000
جاسک/هرمزگان فسیل 1402/11/29 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک ساعت ۱۹ 1 28 250,000 7,000,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 808 جمع کل 47,584 جمع کل 9,480,568,000
فهرست