طلاخون

90 دقیقه
• کارگردان: ابراهیم شیبانی
• پخش: فیلمیران
• تاریخ اکران: ۱ تیر ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: حسن کلامی
• سال ساخت: 1399
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
شهمیرزاد/سمنان 1401/08/27 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18 1 19 100,000 1,900,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/09/23 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۱۶:۳۰ 1 154 100,000 15,400,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/09/23 سالن مجتمع فرهنگی ساعت18 1 85 100,000 8,500,000
محمدآباد/سمنان 1401/10/23 1600 1 50 100,000 5,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی 1401/11/19 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرشهر ساعت 20:00 1 40 100,000 4,000,000
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
جمع کل 348 جمع کل 34,800,000
فهرست