طلاخون

90 دقیقه
• کارگردان: ابراهیم شیبانی
• پخش: فیلمیران
• تاریخ اکران: ۱ تیر ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: حسن کلامی
• سال ساخت: 1399
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
جمع کل جمع کل
فهرست