ضد

115 دقیقه
• کارگردان: امیرعباس ربیعی
• تاریخ اکران: ۱۵ آذر ۱۴۰۲
• تهیه کنندگان: محمدرضا شفیعی
• سال ساخت: ۱۴۰۰
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
گرگان/گلستان ضد 1402/10/12 دانشگاه گلستان ساعت ۱۹ عصر 1 100 250,000 25,000,000
تهران/تهران ضد 1402/10/14 18 1 175 200,000 35,000,000
تهران/تهران ضد 1402/10/08 19 1 175 200,000 35,000,000
تهران/تهران ضد 1402/10/12 18 1 175 200,000 35,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر ضد 1402/10/16 برازجان ۲۰ 1 50 200,000 10,000,000
فاضل آباد/گلستان ضد 1402/11/06 مسجد جامع فاضل آباد ساعت ۱۹ 1 60 250,000 15,000,000
لاهیجان/گیلان ضد 1402/11/09 شهرسبز لاهیجان ۱۶ عصر 1 100 200,000 20,000,000
تهران/تهران ضد 1402/11/13 19:00 1 175 200,000 35,000,000
تهران/تهران ضد 1402/11/17 19 1 175 200,000 35,000,000
گرگان/گلستان ضد 1402/11/23 آمفی تئاتر مرحوم فلسفی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ساعت ۱۰ صبح 1 100 250,000 25,000,000
فولادمبارکه/اصفهان ضد 1402/11/18 آپارتچی 13 1 250 200,000 50,000,000
آبیک/قزوین ضد 1402/11/29 پایگاه بسیج برادران ساعت ۱۸ 1 50 200,000 10,000,000
آبیک/قزوین ضد 1402/11/30 پایگاه بسیج خواهران ساعت ۱۸ 1 50 200,000 10,000,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 13 جمع کل 1,635 جمع کل 340,000,000
فهرست