فصل ماهی سفید

97 دقیقه
• کارگردان: قربان نجفی
• پخش: رسانه فیلمسازان
• تاریخ اکران: 17 تیر 1402
• تهیه کنندگان: آرش سجادی حسینی
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
مسجد سلیمان/خوزستان فصل ماهی سفید 1402/05/10 فرهنگسرا19 1 20 150,000 3,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ فصل ماهی سفید 1402/05/16 فرهنگسرای جوان 1 16 150,000 2,400,000
نهاوند/همدان فصل ماهی سفید 1402/05/13 1 ساعت20 1 19 150,000 2,850,000
مسجد سلیمان/خوزستان فصل ماهی سفید 1402/06/01 فرهنگسرای جوان 1 10 150,000 1,500,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر فصل ماهی سفید 1402/05/01 برازجان ۲۰ 1 35 200,000 7,000,000
آلاشت/مازندران فصل ماهی سفید 1402/04/26 16 1 35 150,000 5,250,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 6 جمع کل 135 جمع کل 22,000,000
فهرست