سه کام حبس

95 دقیقه
• کارگردان: سامان سالور
• تاریخ اکران: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ (اکران آنلاین)
• تهیه کنندگان: سامان سالور
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
اردبیل/اردبیل انجمن 1399/03/07 تست 12 50 50,000 2,500,000
آبیک/قزوین/ انجمن 1400/05/08 برکت ۲۲ 1 52 100,000 5,200,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 13 جمع کل 102 جمع کل 7,700,000
فهرست