سلفی با رستم

90 دقیقه
• کارگردان: حسین قناعت
• تاریخ اکران: ۸ آذر ۱۴۰۲
• تهیه کنندگان: حسین قناعت
• سال ساخت: ۱۳۹۸
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
جاسک/هرمزگان سلفی با رستم 1402/09/15 شهید باهنر ساعت ۱۸ 1 34 250,000 8,500,000
شهمیرزاد/سمنان سلفی با رستم 1402/09/17 سالن خورشید ساعت 17 1 70 200,000 14,000,000
َآوج/قزوین سلفی با رستم 1402/10/07 کانون پرورش فکری آوج ساعت11:00 صبح 1 50 200,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان سلفی با رستم 1402/10/06 سالن نیستان ساعت 17 1 25 250,000 6,250,000
   سلفی با رستم 1402/10/07 سالن نیستان ساعت 12 1 60 250,000 15,000,000
شهمیرزاد/سمنان سلفی با رستم 1402/09/17 سالن خورشید ساعت 17 1 70 200,000 14,000,000
آبگرم/قزوین سلفی با رستم 1402/10/08 فرهنگ سرا ساعت11 1 30 200,000 6,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان سلفی با رستم 1402/10/30 فرهنگسرا 20 1 28 200,000 5,600,000
تهران/تهران سلفی با رستم 1402/10/09 10 1 175 200,000 35,000,000
تهران/تهران سلفی با رستم 1402/10/10 10 1 175 200,000 35,000,000
تهران/تهران سلفی با رستم 1402/10/11 10 1 175 200,000 35,000,000
تیران/اصفهان سلفی با رستم 1402/11/04 ساعت 10 دبستان لباف روستای کوهان 1 105 200,000 21,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر سلفی با رستم 1402/11/04 برازجان ۲۰ 1 200 200,000 40,000,000
فاضل آباد/گلستان سلفی با رستم 1402/11/06 مسجد صاحب الزمان محله گلستان ساعت ۱۹ عصر 1 60 250,000 15,000,000
آران وبیدگل/اصفهان سلفی با رستم 1402/11/10 مدرسه 10 1 75 200,000 15,000,000
علی آباد/گلستان سلفی با رستم 1402/11/12 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۴ عصر 1 20 250,000 5,000,000
شهمیرزاد/سمنان سلفی با رستم 1402/10/28 سالن نیستان ساعت 12 1 58 250,000 14,500,000
برازجان/بوشهر/ سلفی با رستم 1402/11/17 برازجان ۲۰ 1 325 200,000 65,000,000
   سلفی با رستم 1402/11/11 سالن ارشادچناران ساعت13 1 63 200,000 12,600,000
الوند ـ البرز/قزوین سلفی با رستم 1402/11/15 کانون الوند ساعت 10:00 1 40 200,000 8,000,000
مبارکه/اصفهان سلفی با رستم 1402/11/07 کمیسیون بانوان 9 1 120 200,000 24,000,000
مبارکه/اصفهان سلفی با رستم 1402/11/15 کمیسیون بانوان10/5 1 70 200,000 14,000,000
مبارکه/اصفهان سلفی با رستم 1402/11/17 کمیسیون بانوان10 1 150 200,000 30,000,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 23 جمع کل 2,178 جمع کل 448,450,000
فهرست