رویای سهراب

۹۰ دقیقه
• کارگردان: علی قوی‌تن
• پخش: شکوفافیلم
• تاریخ اکران: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: علی قوی‌تن
• سال ساخت: ۱۳۹۷
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
شهمیرزاد/سمنان 1401/08/25 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18 1 15 100,000 1,500,000
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
جمع کل 15 جمع کل 1,500,000
فهرست