بخارست

90 دقیقه
• کارگردان: مسعود اطیابی
• پخش: پخش از رسانه فیلمسازان
• تاریخ اکران: ۲۴ آبان ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: علی طلوعی
• سال ساخت: 1401
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
تهران/تهران بخارست 1401/11/20 10 5 250 0 0
رویان/سمنان بخارست 1401/11/17 8صبح 1 50 100,000 5000000
رویان/سمنان بخارست 1401/11/18 1ساعت10صبح 1 60 100,000 6000000
میامی/سمنان بخارست 1401/11/19 1ساعت1830 1 70 100,000 7000000
علی آباد/گلستان بخارست 1401/11/18 نمازخانه دبیرستان نمونه دولتی پروین اعتصامی شهرستان علی آباد کتول ساعت11 صبح 1 120 100,000 12000000
جلفا/آذربایجان شرقی بخارست 1401/11/20 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسامی هادیشهر ساعت 16 1 84 150,000 12600000
آب بر ـ طارم/زنجان بخارست 1401/11/23 سالن مجتمع ساعت 16 1 30 100,000 3000000
نکاء/مازندران بخارست 1401/11/25 18 1 167 100,000 16700000
میامی/سمنان/ بخارست 1401/11/26 ارشاد ساعت 1830 1 70 100,000 7000000
میامی/سمنان بخارست 1401/11/19 ارشادساعت1830 1 50 100,000 5000000
آب بر ـ طارم/زنجان بخارست 1401/11/26 سالن مجتمع فرهنگی ساعت۱۷ 1 44 100,000 4400000
خرمدره/زنجان بخارست 1401/11/28 فرهنگسرای امام خمینی ساعت16 1 180 100,000 18000000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/11/23 کانون مهدیه18 1 20 100,000 2000000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/11/24 کانون مهدیه18 1 20 100,000 2000000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/11/25 کانون مهدیه18 1 35 100,000 3500000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/11/26 کانون مهدیه18 1 30 100,000 3000000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/11/27 کانون مهدیه18 1 40 100,000 4000000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/11/28 کانون مهدیه18 1 65 100,000 6500000
تاکستان/قزوین/ بخارست 1401/11/29 کانون مهدیه18 1 80 100,000 8000000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/11/30 کانون مهدیه18 1 38 100,000 3800000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/01 کانون مهدیه18 1 14 100,000 1400000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/02 کانون مهدیه15 1 75 100,000 7500000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/02 کانون مهدیه18 1 22 100,000 2200000
مراوه تپه/گلستان بخارست 1401/12/06 نمازخانه مدرسه شبانه روزی شهید چمران مراوه تپه ساعت 18/30 عصر 1 110 100,000 11000000
مراوه تپه/گلستان بخارست 1401/12/06 نمازخانه دبیرستان شبانه روزی امام خمینی مراوه تپه ساعت 21/30 1 110 100,000 11000000
مراوه تپه/گلستان بخارست 1401/12/07 سالن آمفی تئاتر شهرداری مراوه تپه ساعت 8/30 صبح 1 110 100,000 11000000
مراوه تپه/گلستان بخارست 1401/12/07 سلف سرویس دبیرستان شبانه روزی دخترانه عفاف مراوه تپه ساعت 12 ظهر 1 110 100,000 11000000
تیران/اصفهان بخارست 1401/12/03 سالن آموزش و پرورش ساعت 20 1 150 100,000 15000000
تیران/اصفهان بخارست 1401/12/04 آموزش و پرورش ساعت 20 1 150 100,000 15000000
تیران/اصفهان بخارست 1401/12/05 آموزش و پرورش یاعت 20 1 150 100,000 15000000
تیران/اصفهان بخارست 1401/12/09 دبیرستان هشتم شهريور ساعت 11 1 120 100,000 12000000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بخارست 1401/12/10 8 1 64 100,000 6400000
الوند ـ البرز/قزوین بخارست 1401/12/03 کانون الوند13 بعدازظهر 1 78 100,000 7800000
الوند ـ البرز/قزوین/ بخارست 1401/12/03 کانون الونذساعت15 1 65 100,000 6500000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/03 کانون مهدیه18 1 24 100,000 2400000
شهمیرزاد/سمنان بخارست 1401/11/28 سالن خورشید ساعت 19 1 30 100,000 3000000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/04 کانون مهدیه18 1 34 100,000 3400000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/05 کانون مهدیه18 1 45 100,000 4500000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/06 کانون مهدیه9صبح 1 70 100,000 7000000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/06 کانون مهدیه11صبح 1 85 100,000 8500000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/06 کانون مهدیه18 1 30 100,000 3000000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/07 کانون مهدیه11صبح 1 85 100,000 8500000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/07 کانون مهدیه18 1 27 100,000 2700000
تاکستان/قزوین بخارست 1401/12/08 کانون مهدیه11صبح 1 90 100,000 9000000
الوند ـ البرز/قزوین بخارست 1401/12/14 کانون الوند ساعت 8صبح 1 50 100,000 5000000
میامی/سمنان بخارست 1401/12/10 1/1830 1 45 100,000 4500000
بیرجند/خراسان جنوبی بخارست 1401/12/10 نمازخانه مدرسه دبیرستان پسرانه- ساعت 10:45 1 65 100,000 6500000
بیرجند/خراسان جنوبی بخارست 1401/12/14 نمازخانه مدرسه دبیرستان پسرانه-ساعت 11 1 43 100,000 4300000
بیرجند/خراسان جنوبی بخارست 1401/12/15 سالن اجتماعات مدرسه دبیرستان دخترانه-ساعت 12 1 70 100,000 7000000
بیرجند/خراسان جنوبی بخارست 1401/12/16 سالن اجتماعات مدرسه دبیرستان دخترانه-ساعت 9 1 58 100,000 5800000
اصفهان/اصفهان بخارست 1401/12/15 سالن سینما فرهنگیان14 1 40 100,000 4000000
تیران/اصفهان بخارست 1401/12/16 ىبيرستان عرفان روستاي خرمنان ساعت 10 1 100 100,000 10000000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بخارست 1401/12/23 20 1 100 150,000 15000000
مراوه تپه/گلستان بخارست 1401/12/08 نمازخانه دبیرستان شبانه روزی دخترانه حضرت خدیجه گلیداغ مراوه تپه ساعت 9 صبح 1 160 100,000 16000000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بخارست 1402/01/03 16 1 150 100,000 15000000
جلفا/آذربایجان شرقی/ بخارست 1402/01/06 سالن پردیس ساعت 21 1 200 100,000 20000000
جلفا/آذربایجان شرقی بخارست 1402/01/07 سالن پردیس ساعت 21 1 200 100,000 20000000
ساری/مازندران بخارست 1402/01/16 هیئت بیت العباس ساعت ۲۰:۰۰ 1 61 100,000 6100000
مسجد سلیمان/خوزستان/ بخارست 1402/01/08 سالن فرهنگسرای جوان سانس ۱۹ 1 14 75,000 1050000
مسجد سلیمان/خوزستان/ بخارست 1402/01/09 سالن فرهنگسرای جوان سانس 19 1 11 150,000 1650000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/09 سالن فرهنگسرای جوان سانس 19 1 11 150,000 1650000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/10 فرهنگسرای جوان سانس 19 1 5 150,000 750000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/11 فرهنگسرای جوان سانس19 1 5 150,000 750000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/12 فرهنگسرای جوان 1 4 150,000 600000
   بخارست 1402/01/14 فرهنگسرای جوان19 1 7 150,000 1050000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/14 فرهنگسرای جوان21 1 5 150,000 750000
مسجد سلیمان/خوزستان/ بخارست 1402/01/15 سالن فرهنگسرای جوان سانس 19 1 11 75,000 825000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/18 فرهنگسرای جوان سانس 19و 21 2 7 150,000 1050000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/24 فرهنگسرای جوان سانس 19 1 8 150,000 1200000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/25 فرهنگسرای جوان سانس 21 1 10 150,000 1500000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/26 فرهنگسرای جوان سانس 21 1 10 150,000 1500000
   بخارست 1402/01/28 فرهنگسرای جوان سانس 19 1 10 150,000 1500000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/29 فرهنگسرای جوان سانس 19 1 38 75,000 2850000
سراب/آذربایجان شرقی بخارست 1401/12/08 11 سالن ارشاد 1 30 100,000 3000000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/30 فرهنگسرای جوان 19 1 12 150,000 1800000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/01/31 سالن مولوی لالی سانس 20 1 60 100,000 6000000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/02/01 فرهنگسرای جوان 1 10 150,000 1500000
مسجد سلیمان/خوزستان/ بخارست 1402/02/02 فرهنگسرای جوان سانس ۱۹ 1 12 150,000 1800000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بخارست 1402/02/01 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرشهر ساعت 20:00 1 55 100,000 5500000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بخارست 1402/02/02 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرشهر ساعت 20:00 1 60 100,000 6000000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/02/05 فرهنگسرای جوان 19 1 24 75,000 1800000
ندوشن/یزد/ بخارست 1402/02/01 سالن خانه فرهنگ دکتر اسلامی ندوشن ساعت 20 2 100 120,000 12000000
ابهر/زنجان بخارست 1401/12/18 سالن فرهنگسرای نور ابهر ساعت 18 1 18 200,000 3600000
بردسکن/خراسان رضوی بخارست 1402/02/06 مجتمع غدیر درگز ساعت 21:17 1 120 180,000 21600000
بردسکن/خراسان رضوی بخارست 1402/02/07 تالار هنر بردسکن ساعت 19:40 1 65 180,000 11700000
نهاوند/همدان/ بخارست 1402/02/11 ۱، ساعت ۱۲ 1 34 100,000 3400000
نهاوند/همدان بخارست 1402/02/11 1۰صبح،،سالن ۱ 1 41 100,000 4100000
نهاوند/همدان بخارست 1402/02/12 1,ساعت ۱۲ 1 38 100,000 3800000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بخارست 1402/02/16 21 1 100 150,000 15000000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/02/19 فرهنگسرای جوان سانس هفت 1 15 100,000 1500000
زاهدان/سیستان و بلوچستان بخارست 1402/02/12 سالن آمفی تِِِئاتر دانشگاه ملی س و ب - ساعت 19 1 100 170,000 17000000
زاهدان/سیستان و بلوچستان بخارست 1402/02/14 ساغت 19 - سالن آمفی تئاتر دانشگاه ملی س و ب 1 100 170,000 17000000
آبیک/قزوین بخارست 1402/02/20 شهید آوینی ساعت ۱۰ 1 50 100,000 5000000
مبارکه/اصفهان بخارست 1402/02/09 کمیسیون بانوان12 1 50 200,000 10000000
آبیک/قزوین بخارست 1402/02/20 شهید آوینی ساعت ۱۳ 1 55 100,000 5500000
آبیک/قزوین بخارست 1402/02/20 شهید آوینی ساعت ۱۵ 1 60 100,000 6000000
آبیک/قزوین بخارست 1402/02/20 شهید آوینی ساعت 17 1 30 100,000 3000000
آبیک/قزوین بخارست 1402/02/21 شهید آوینی ساعت 10 1 35 100,000 3500000
آبیک/قزوین بخارست 1402/02/21 شهید آوینی ساعت 10 1 40 100,000 4000000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/02/22 فرهنگسرای جوان 19 1 13 100,000 1300000
شهمیرزاد/سمنان بخارست 1402/02/22 خورشید ساعت 17 1 25 150,000 3750000
شهمیرزاد/سمنان بخارست 1402/02/22 خورشید ساعت 21 1 20 150,000 3000000
مسجد سلیمان/خوزستان/ بخارست 1402/02/23 فرهنگسرا ۱۹ 1 32 150,000 4800000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بخارست 1402/02/20 8 1 100 100,000 10000000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بخارست 1402/02/20 17 1 100 150,000 15000000
دامغان/سمنان بخارست 1402/02/16 اداره ارشاد دامغان ساعت2030 1 80 150,000 12000000
دامغان/سمنان بخارست 1402/02/06 سالن یک 2200 1 45 100,000 4500000
دامغان/سمنان بخارست 1402/02/07 یک ساعت2200 1 45 100,000 4500000
آران وبیدگل/اصفهان بخارست 1402/02/07 هنر17 1 80 150,000 12000000
کازرون/فارس/ بخارست 1402/02/20 اکران مردمی در سالن دانشگاه آزاد اسلامی ساعت 10 صبح و 17 بعدازظهر 2 200 180,000 36000000
کازرون/فارس/ بخارست 1402/02/21 اکران مردمی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون ساعت 19 1 150 150,000 22500000
َآوج/قزوین بخارست 1402/01/07 اوج 8:00 1 40 150,000 6000000
سمنان/سمنان بخارست 1402/02/25 10:00 1 125 100,000 12500000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/02/28 فرهنگسرای جوان سانس 19 1 21 150,000 3150000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/03/01 فرهنگسرای جوان 21 1 18 150,000 2700000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/03/02 فرهنگسرای جوان سانس ۱۹ 1 18 150,000 2700000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/03/03 فرهنگسرای 21 1 24 150,000 3600000
مسجد سلیمان/خوزستان بخارست 1402/03/04 فرهنگسرای جوان 20 1 20 150,000 3000000
تاکستان/قزوین بخارست 1402/03/03 مهدیه۱۸ 1 10 150,000 1500000
سبزوار/خراسان رضوی بخارست 1402/03/26 سالن ورزشی شهید شعبانی ششتمد . ساعت شروع 20:40 1 125 100,000 12500000
بردسکن/خراسان رضوی بخارست 1402/04/01 تالارهنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع : 18:30 1 48 200,000 9600000
مسجد سلیمان/خوزستان/ بخارست 1402/04/05 فرهنگسرای جوان ۱۹و ۲۱ 2 41 150,000 6150000
آران وبیدگل/اصفهان بخارست 1402/04/04 ارشاد 10 1 30 100,000 3000000
اردکان/یزد بخارست 1402/01/06 سالن کانون امام خمینی ره اردکان ساعت 20 1 24 120,000 2880000
دامغان/سمنان بخارست 1402/08/11 1ساعت22 1 20 150,000 3000000
دامغان/سمنان بخارست 1402/07/20 ا ساعت20:00 1 25 150,000 3750000
خنج/فارس بخارست 1402/09/01 18:30 1 100 200,000 20000000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس جمع فروش (ریال)
جمع کل 135 جمع کل 7,742
فهرست