بام بالا

۸۰ دقیقه
• کارگردان: سید جمال سید حاتمی
• تاریخ اکران: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: بهروز مفید
• سال ساخت: ۱۳۹۹
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
شهمیرزاد/سمنان 1401/08/19 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 40 100,000 4,000,000
شهمیرزاد/سمنان/ 1401/08/20 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 40 100,000 4,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/08/25 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 22 100,000 2,200,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/08/27 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 19 100,000 1,900,000
تاکستان/قزوین/ 1401/09/03 خرمدشت۱۰صبح 1 50 80,000 4,000,000
عنبرآباد/کرمان 1401/09/07 سالن ارشاد عنبرآبادساعت14/20 1 55 100,000 5,500,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/09/05 مسجد روستای کلاته آقا محمد 1 100 100,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/09/02 سینما خورشید ساعت 16 1 18 100,000 1,800,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/09/04 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 22 100,000 2,200,000
مشهد/خراسان رضوی 1401/09/09 مشکین 1 100 100,000 10,000,000
مشهد/خراسان رضوی 1401/09/09 سالن مشکین. ساعت13:56 1 100 100,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/09/11 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 30 100,000 3,000,000
تاکستان/قزوین 1401/09/14 کانون الوند 1 85 100,000 8,500,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/09/14 الوند۱۵ 1 90 100,000 9,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/09/14 الوند۱۷ 1 74 100,000 7,400,000
عنبرآباد/کرمان 1401/09/15 پیامبر اعظم رودان ساعت8صبح 1 70 100,000 7,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/09/15 الوند کانون 1 42 100,000 4,200,000
تاکستان/قزوین 1401/09/16 تاکستان کانون میدان انگور 1 65 100,000 6,500,000
تاکستان/قزوین 1401/09/16 تاکستان کانون میدان انگور ساعت10صبح 1 55 100,000 5,500,000
تاکستان/قزوین 1401/09/16 تاکستان کانون میدان انگور ساعت12ظهر 1 50 100,000 5,000,000
مشهد/خراسان رضوی 1401/09/09 سالن مشکی 15:۴۵ 1 100 100,000 10,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/09/14 سالن ارشاد شبستر 1 22 100,000 2,200,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/09/21 مسجد روستای گروس 1 34 100,000 3,400,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/09/22 مدرسه امام خمینی صوفیان 1 58 100,000 5,800,000
اسدآباد/همدان 1401/09/21 سالن ارشاد ساعت15 1 15 1,500,000 22,500,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/09/19 الوند ۱۰صبح 1 70 100,000 7,000,000
آبگرم/قزوین/ 1401/09/29 کانون آبگرم ساعت8:30 1 50 100,000 5,000,000
آبگرم/قزوین 1401/09/29 کانون آبگرم ساعت15:30 1 75 100,000 7,500,000
اسدآباد/همدان 1401/09/22 سالن ارشاد ساعت15 1 30 100,000 3,000,000
اسدآباد/همدان 1401/09/23 سالن ارشاد ساعت15 1 45 100,000 4,500,000
اسدآباد/همدان 1401/09/24 سالن ارشاد ساعت15 1 5 150,000 750,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی 1401/09/25 سالن اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی ساعت 17 1 70 100,000 7,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/09/16 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 11 1 30 100,000 3,000,000
شهمیرزاد/سمنان 1401/09/25 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 52 100,000 5,200,000
بندرترکمن/گلستان 1401/10/04 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید محمد امین اونق شهرستان بندرترکمن ساعت 11 صبح 1 100 100,000 10,000,000
آبیک/قزوین 1401/10/07 امام رضا _ ۹ صبح 1 63 100,000 6,300,000
آبیک/قزوین 1401/10/07 بعثت _ ۱۱ صبح 1 75 100,000 7,500,000
آبیک/قزوین 1401/10/11 شهید آوینی/ ساعت ۹ 1 45 100,000 4,500,000
تاکستان/قزوین 1401/10/17 کانون مهدیه ساعت13 1 90 100,000 9,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/10/18 سالن مجتمع ساعت16 1 97 100,000 9,700,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ 1401/09/26 مدرسه امام خمینی ساعت ۱۶ 1 94 100,000 9,400,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/10/04 سالن ارشاد شبستر ساعت۱۶ 1 30 100,000 3,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/10/13 سالن ارشاد شبستر ساعت۱۶ 1 89 100,000 8,900,000
آبیک/قزوین 1401/10/20 شهید آوینی / ساعت ۹ 1 60 100,000 6,000,000
آبیک/قزوین 1401/10/20 شهید آوینی /ساعت ۱۱ 1 55 100,000 5,500,000
آبیک/قزوین 1401/10/20 شهید آوینی/ساعت ۱۳ 1 50 100,000 5,000,000
آبیک/قزوین 1401/10/20 شهید آوینی 1 65 100,000 6,500,000
الوند ـ البرز/قزوین/ 1401/10/19 الوند کانون 8:30 1 80 100,000 8,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/19 الوند کانون 11صبح 1 83 100,000 8,300,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/19 الوند کانون ساعت 15 1 72 100,000 7,200,000
تاکستان/قزوین 1401/10/19 کانون مهدیه13:30 بعدازظهر 1 90 100,000 9,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/20 الوند کانون 8:00 1 50 100,000 5,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/20 کانون الوند13 بعدازظهر 1 75 100,000 7,500,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/20 کانون الوند 15 بعدازظهر 1 68 100,000 6,800,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/21 کانون الوند8 صبح 1 85 100,000 8,500,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/21 کانون الوند10 صبح 1 90 100,000 9,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/21 کانون الوند15 بعدازظهر 1 75 100,000 7,500,000
اسفرورین/قزوین 1401/10/22 کانون اسفرورین 13:30 1 45 100,000 4,500,000
میامی/سمنان/ 1401/10/15 19 1 40 100,000 4,000,000
الوند ـ البرز/قزوین 1401/10/18 کانون الوند8 صبح 1 75 100,000 7,500,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/10/26 ساعت ۱۶- سالن ارشاد شبستر 1 77 100,000 7,700,000
نجف آباد/اصفهان 1401/11/04 دهیاری جلال آباد ساعت 19 1 120 100,000 12,000,000
نجف آباد/اصفهان 1401/11/05 دهیاری جلال آباد ساعت 19 1 120 100,000 12,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/11/05 سالن ارشاد شبستر ساعت ۱۶ 1 116 150,000 17,400,000
بردسکن/خراسان رضوی 1401/10/23 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن .مجتمع نوبهار . ساعت 10:30 1 50 100,000 5,000,000
بردسکن/خراسان رضوی/ 1401/11/06 تکیه حسینی روستای جابوز شهرستان خلیل آباد ساعت 16:00 1 100 100,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی 1401/11/07 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت 15:20 1 83 120,000 9,960,000
مهدی شهر/سمنان 1401/11/05 سالن نیستان ساعت 18 1 180 100,000 18,000,000
خمین/مرکزی/ 1401/10/08 سالن کانون امام خمینی ۱۷ عصر 1 51 150,000 7,650,000
مراوه تپه/گلستان 1401/11/10 سالن آمفی تئاتر شهرداری شهرستان مراوه تپه ساعت 8/45 صبح 1 150 100,000 15,000,000
مراوه تپه/گلستان 1401/11/10 سالن آمفی تئاتر شهرداری شهرستان مراوه تپه ساعت 13ظهر 1 150 100,000 15,000,000
مراوه تپه/گلستان 1401/11/11 سالن آمفی تئاتر شهرداری شهرستان مراوه تپه ساعت 10 صبح 1 150 100,000 15,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/10/20 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 85 100,000 8,500,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/10/21 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 85 100,000 8,500,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/10/22 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 80 100,000 8,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/10/24 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 80 100,000 8,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی 1401/10/25 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 80 100,000 8,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی 1401/10/14 سالن اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی آذرشهر ساعت 20:00 1 48 100,000 4,800,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/11/09 مجتمع فرهنگی 1 51 100,000 5,100,000
تیران/اصفهان 1401/11/10 دبستان فرشته ، ساعت 11 1 130 100,000 13,000,000
تیران/اصفهان 1401/11/11 دبستان روستای حسین آباد ساعت 2 1 120 100,000 12,000,000
آران وبیدگل/اصفهان 1401/11/12 ارشاد 8.20 1 100 100,000 10,000,000
علی آباد/گلستان 1401/11/17 نمازخانه مدرسه استثنایی شهید گوکلانی شهر مزرعه توابع شهرستان علی آباد کتول ساعت 11 صبح 1 50 80,000 4,000,000
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
جمع کل 5,880 جمع کل 617,260,000
فهرست