پسران دریا

90 دقیقه
• کارگردان: افشین هاشمی / حسین قاسمی جامی
• پخش: نمایش گستران
• تاریخ اکران: ۴ خرداد ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: بهروز نشان
• سال ساخت: 1400
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
جمع کل جمع کل
فهرست