هناس

۱۰۰ دقیقه
• کارگردان: حسین دارابی
• پخش: حوزه هنری
• تاریخ اکران: ۱ تیر ۱۴٠۱
• تهیه کنندگان: محمدرضا شفاه
• سال ساخت: 1400
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد مخاطب بهاء (ریال) جمع فروش (ریال)
دره شهر/ایلام/ 1401/04/07 آمفی تاتر دره شهر ساعت 22 30 100,000 3,000,000
دره شهر/ایلام/ 1401/04/09 مجتمع فرهنگی ساعت 21:15 40 100,000 4,000,000
گیلانغرب/کرمانشاه/ 1401/04/11 ارشاد ساعت 22:30 20 100,000 2,000,000
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد مخاطب بهاء (ریال) جمع فروش (ریال)
فهرست