منطقه پرواز ممنوع

84 دقیقه
• کارگردان: امیر داسارگر
• پخش: بهمن سبز
• تاریخ اکران: ۹۸/۰۸/۱۵
• تهیه کنندگان: حامد بامروت نژاد
• سال ساخت: 1398
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
هریس/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/07 مدارس ساعت 8/30و 10/30و 16 3 325 40,000 1,300,000
هریس/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/06 پایگاه بسیج و مدرسه حضرت معصومه در سالن ارشاد ساعت 8/30و 10/30و15 3 308 40,000 12,320,000
هریس/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/04 مدارس ساعت 15/30 1 53 40,000 2,120,000
هریس/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/03 مدارس ساعت 16 1 64 40,000 2,560,000
هریس/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/02 مدارس ساعت 9و 11و 15 3 373 40,000 14,920,000
هریس/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/01 مدرسه ساعت 8/30 و 11/30 2 260 40,000 10,400,000
هریس/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/01 مدرسه 2 260 40,000 10,400,000
نوش آباد/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/11 سالن شهید راحمی ساعت 8/30 1 43 40,000 1,720,000
نجف آباد/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/17 مسجد قبا 10 1 95 30,000 2,850,000
نجف آباد/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/05 سالن کتابخانه آوینی 1 58 30,000 1,740,000
نجف آباد/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 دانشگاه شهید آیت ساعت 19 1 100 30,000 3,000,000
نجف آباد/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 منازل سازمانی سپاه ساعت 18 1 100 30,000 3,000,000
مهدی شهر/سمنان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/15 سالن نیستان ساعت 16/30 1 35 50,000 1,750,000
مهدی شهر/سمنان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/01 سالن نیستان ساعت 16/30 1 120 50,000 6,000,000
مهدی شهر/سمنان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/27 سالن خورشید ساعت 18 1 58 50,000 2,900,000
مهدی شهر/سمنان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/24 سالن نیستان ساعت 16/30 1 140 50,000 7,000,000
مهدی شهر/سمنان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/10 سالن نیستان ساعت 16/30 1 130 50,000 6,500,000
ملارد/البرز منطقه پرواز ممنوع 1398/10/22 فرهنگسرای بعثت ساعت 9 1 150 50,000 7,500,000
لنگرود/گیلان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/13 ساعت 10و 15و 18و 20 4 550 50,000 27,500,000
لالجین/همدان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/06 نمازخانه مدرسه 10/30 1 220 30,000 660,000
گنبد/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/08 سالن بسیج ساعت 8/30 1 75 30,000 2,250,000
گنبد/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 سالن بسیج ساعت 12 1 100 30,000 3,000,000
گنبد/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 سالن بسیج ساعت 9 1 110 30,000 3,300,000
گلبهار/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/14 خیابان جمهوری 1 70 30,000 2,100,000
گلبهار/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/29 مهد قرآن 1 40 30,000 1,200,000
گلبهار/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/29 مدرسه ساعت 11/17 1 130 30,000 3,900,000
گلبهار/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/16 مدرسه رهبرنیا ساعت 11/10 1 73 30,000 2,190,000
گلبهار/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/09 مسجد امام مهدی ساعت 18/30 1 70 30,000 2,100,000
کهریزسنگ/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/26 دارالقرآن الحجت ساعت 21 1 80 30,000 2,400,000
کهریزسنگ/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/05 دارالقرآن الحجت ساعت 18و20و جمعه 9/30 3 181 30,000 5,430,000
کردکوی/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/11 سالن ارشاد ساعت 18/30 1 100 30,000 3,000,000
کردکوی/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/03 سالن کوثر ساعت 8 1 45 35,000 1,580,000
کردکوی/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 سالن کوثر 1 107 35,000 3,745,000
کردکوی/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 سالن کوثر 1 78 35,000 2,730,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/19 ابوزید آباد ساعت 18 1 125 40,000 5,000,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/18 کانون شهید عربیان ساعت 18 1 16 40,000 640,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/06 کانون شهید عربیان ساعت 10/30 1 100 40,000 4,000,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/06 کانون شهید عربیان ساعت 9 1 75 40,000 3,000,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/26 سفید شهر ساعت 10/30 1 27 40,000 1,100,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/25 سفید شهر ساعت 10/30 1 40 40,000 1,600,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/24 سفید شهر ساعت 10/30 1 50 40,000 2,000,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/18 سفید شهر ساعت 10/30 1 50 50,000 2,000,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/16 سفید شهر ساعت 10/30 1 143 40,000 3,000,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/13 کانون شهید عربیان ساعت 18 1 17 40,000 700,000
کاشان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/10 کانون شهید عربیان ساعت 10/30 1 62 40,000 2,480,000
قیدار/زنجان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/19 فرهنگسرای اشراق خدابنده ساعت 16 1 66 60,000 3,960,000
قهستان/خراسان جنوبی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/29 حسینه ابوالفضلی آسیابان 1 150 30,000 4,500,000
قم/قم منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 مسجدعلی ابن موسی الرضا ساعت 19 1 100 40,000 4,000,000
قم/قم منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 مسجد امام هادی ساعت 12/30 1 70 42,858 3,000,000
فلاورجان/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/26 مسجد جامع کلیشادساعت 18/30 1 156 30,000 4,700,000
فاروج/خراسان شمالی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/08 سالن شهدا ساعت 9/30و11/40و13/25 3 577 30,000 17,310,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/15 اکران مدارس عنبرآباد 1 48 40,000 1,920,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/11 اکران مدارس عنبرآباد 2 150 40,000 6,000,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/10 اکران مدارس عنبرآباد 4 400 40,000 16,000,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 اکران مدارس عنبرآباد 1 80 31,250 2,500,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار6 1 70 57,143 4,000,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار5 1 60 66,667 4,000,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار4 1 80 50,000 4,000,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار3 1 90 44,445 4,000,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار2 1 70 57,143 4,000,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار1 1 80 50,000 4,000,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 اکران عمومی داخل مسجد 1 70 35,715 2,500,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 اکران عمومی شهرداری 1 85 29,412 2,500,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 اکران عمومی 1 70 40,000 2,800,000
عنبرآباد/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 اکران عمومی 1 62 40,000 2,480,000
علی آباد/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/12 حسینیه روستای عباس آباد ساعت 16/30 1 50 30,000 1,500,000
علی آباد/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 مدرسه هجرت 1 70 30,000 2,100,000
خان ببین/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/12 سالن ارشاد ساعت 12/35 1 70 30,000 2,100,000
شهمیرزاد/سمنان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/23 سینما خورشید شهمیرزاد 1 16 50,000 800,000
شهمیرزاد/سمنان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/08 سالن خورشید ساعت 10/30 1 14 50,000 700,000
شاهین دژ/آذربایجان غربی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/21 روستای ینگی آباد مدرسه زینبیه ساعت 11/45 1 100 50,000 5,000,000
شاهین دژ/آذربایجان غربی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/10 سالن نمایشگاه ارشاد ساعت 16و19 2 35 50,000 1,750,000
سیاهکل/گیلان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/09 ساعت 8 1 40 50,000 2,000,000
سیاهکل/گیلان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/05 ساعت 11 1 32 50,000 1,600,000
سیاهکل/گیلان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 ساعت 11 1 30 50,000 1,500,000
سوادکوه/مازندران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/17 سالن روستای سنگده ساعت 9 1 27 40,000 1,080,000
سوادکوه/مازندران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/16 سالن مدرسه شیرگاه ساعت 15 1 50 40,000 2,000,000
سوادکوه/مازندران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/14 سالن گلوگاه ساعت 15 1 32 50,000 1,600,000
سوادکوه/مازندران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/14 مدرسه لی لیا ساعت 11 1 40 40,000 1,600,000
سوادکوه/مازندران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/13 سالن نکا ساعت 18 1 25 70,000 1,750,000
سوادکوه/مازندران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/08 سالن پل سفید ساعت 17/30 1 38 40,000 1,520,000
سوادکوه/مازندران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/12 سالن پل سفید ساعت 14 1 50 40,000 2,000,000
سوادکوه/مازندران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/11 سالن زیرآب ساعت 17 1 33 70,000 2,310,000
سوادکوه/مازندران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/03 سالن پل سفید ساعت 17 0 12 40,000 480,000
سعد آباد/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 فاطمیه ساعت 9/20 1 75 30,000 2,250,000
سردرود/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/26 سالن اجتماعات آذر شهر 1 215 40,000 8,600,000
سردرود/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/25 سالن اجتماعات آذر شهر 3 190 40,000 7,600,000
سردرود/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/20 کتابخانه محلی سردرود ساعت 16 1 23 40,000 920,000
سردرود/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/17 کتابخانه محلی سردرود ساعت 14/30 1 38 40,000 1,520,000
سجاس/زنجان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/17 کانون شهید فهمیده ساعت 10 1 100 60,000 6,000,000
ری/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/07 مسجد حضرت ابوالفضل ساعت 1 60 133,334 8,000,000
گوارشک/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/21 مدرسه شهید نوربهرساعت 10/50 1 110 30,000 3,300,000
رودسر/گیلان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/30 اکران عمومی ساعت17 1 13 50,000 650,000
رودسر/گیلان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/29 اکران عمومی ساعت19 1 20 50,000 1,000,000
رضویه/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 روستا چلقی بخش رضویه ساعت 14 1 75 30,000 2,250,000
رضوان شهر/گیلان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/30 ساعت 9 1 85 50,000 4,250,000
دهق/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/16 سالن دانشگاه پیام نورساعت15 و 18 2 253 30,000 7,590,000
دهق/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/14 مدرسه دخترانه بنت الهدی صدر ساعت 8/30 1 75 30,000 2,250,000
خوزستان/خوزستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/26 مدرسه شاهد حدیث 1 79 40,000 3,160,000
خمینی شهر/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/06 حسینیه ثارالله ساعت 18 1 300 23,334 7,000,000
حسن آباد/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/20 سالن میلاد نورساعت 14 و 16 1 300 30,000 16,000,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/08 سالن مشکینی ساعت 13/35 1 92 46,739 4,300,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/07 سالن مشکینی ساعت 13/25 1 75 57,333 4,300,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/06 فرهنگسرای بهرمان ساعت 9/30 1 62 30,000 1,860,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/03 فرهنگسرای انقلاب ساعت 13/45 1 74 30,000 2,220,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/03 فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 10/40 1 53 30,000 1,590,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/03 فرهنگسرای نصرت ساعت 13/40 1 84 30,000 2,520,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/03 فرهنگسرای بهرمان ساعت 9/35 1 61 30,000 1,830,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/02 روستای برزش آباد پنج تن 1 60 30,000 1,800,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/02 فرهگسرای انقلاب ساعت 13/25 1 95 30,000 2,850,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/01 فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 13/35 1 55 30,000 1,650,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/30 فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 10/40 1 67 30,000 2,010,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/29 فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 13/20 1 55 30,000 1,650,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/19 فرهنگسرای انقلاب ساعت 17/35 1 87 30,000 2,610,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/18 سالن خواجه نظام الملک ساعت 16/25 1 30 40,000 1,200,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/18 پدافند هوایی سینماقدس ساعت14/35 1 62 30,000 1,860,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/17 پدافند هوایی سینماقدس ساعت 9/35 1 50 30,000 1,500,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/16 پدافند هوایی سینماقدس ساعت 13/20 1 81 30,000 2,430,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/12 فرهنگسرای الهیه ساعت 15/40 1 63 30,000 1,890,000
چناران/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/09 فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 14/25 1 60 30,000 1,800,000
جوین/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/27 نماز خانه سپاه ساعت 10/20 1 40 30,000 1,200,000
جوین/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/12 سالن حوزه علمیه خواهران ساعت 10/15 1 42 30,000 1,260,000
جوین/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/12 سالن حوزه علمیه خواهران ساعت 12/15 1 58 30,000 1,740,000
جوین/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/07 نمازخانه مدرسه 1 50 30,000 1,500,000
جوین/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 مسجد احمد آباد 1 77 30,000 2,310,000
جوین/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 سالن فرهنگی سپاه 1 87 30,000 2,610,000
جوین/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 مسجد شمس آباد ساعت 18/24 1 57 30,000 1,710,000
جوین/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 نمازخانه مدرسه ساعت 9 1 44 30,000 1,320,000
جلفا/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/08 سالن حکیم نباتی جلفا ساعت 15/30 1 96 30,000 2,880,000
جلفا/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/03 سالن کمپ خداآفرین ساعت 15 1 87 30,000 2,610,000
جلفا/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/03 مسجد خداآفرین ساعت 11 1 123 30,000 3,690,000
جلفا/آذربایجان شرقی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/08 سالن حکیم نباتی جلفا ساعت 15/30 1 96 30,000 2,880,000
شهر جعفریه/قم منطقه پرواز ممنوع 1398/10/18 مدرسه انصارالحسین ساعت 8و 10و13و15 4 300 40,000 12,000,000
تهران/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/17 سالن اجتماعات نمایشگاه هوایی ساعت 8 1 300 21,667 6,500,000
تهران/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/14 ساعت 8/30 1 100 40,000 4,000,000
تهران/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/24 مدرسه دخترانه ساعت 18 1 300 21,667 6,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 روستای چمن آباد ساعت 14 1 105 30,000 3,150,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/19 کانون ضیا آباد ساعت 10 1 60 30,000 1,800,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/19 کانون ضیا آباد ساعت 10 1 75 30,000 2,250,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/19 کانون ضیا آباد ساعت 8 1 65 30,000 1,950,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/15 کانون آبیک ساعت 13 1 95 35,000 3,325,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/15 کانون آبیک ساعت 10 1 105 35,000 3,675,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/15 کانون آبیک ساعت 8 1 100 35,000 3,500,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/12 مهدیه ساعت 15 1 90 30,000 2,700,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/12 الوند ساعت 8 1 105 30,000 3,150,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/06 مهدیه ساعت 13 1 50 30,000 1,500,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/05 مهدیه ساعت 9 1 68 30,000 2,040,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/24 مهدیه ساعت 14 1 65 30,000 1,950,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/21 مهدیه ساعت 8و10 2 145 30,000 4,350,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/18 الوند ساعت 15 1 85 30,000 2,250,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/17 الوند ساعت 13 1 85 30,000 2,550,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/17 الوند ساعت 10 1 115 30,000 3,450,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/17 الوند ساعت 8 1 105 30,000 3,150,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/16 روستای ولازگرد ساعت 15 1 100 30,000 3,000,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/10 الوند ساعت 17 1 90 30,000 2,700,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/10 الوند ساعت 15 1 92 30,000 2,760,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/10 مهدیه ساعت 8 1 90 30,000 2,700,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 الوند ساعت 10 1 120 30,000 3,600,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/03 مدرسه ساعت 15 1 130 30,000 3,900,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/03 مهدیه ساعت 11 1 50 30,000 1,500,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 مهدیه ساعت 15 1 75 30,000 2,250,000
تاکستان/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 مهدیه ساعت 15 1 80 30,000 2,400,000
بیرجند/خراسان جنوبی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/20 روستای کرغند ساعت 18/30 1 130 40,000 5,200,000
بیرجند/خراسان جنوبی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/20 روستای اسلام آباد ساعت 15/30 1 120 40,000 4,800,000
بیرجند/خراسان جنوبی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/12 روستای میغان ساعت 18/30 1 95 50,000 4,750,000
بیرجند/خراسان جنوبی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 روستا درح ( باحضورکارگردان )ساعت 19/30 1 200 30,000 6,000,000
بیرجند/خراسان جنوبی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 روستا لانو( پنج کیلومتری مرز افغانستان ) ساعت 20/30 1 75 40,000 3,000,000
بیرجند/خراسان جنوبی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 روستا فهالنج ساعت 20/30 1 180 50,000 9,000,000
بیرجند/خراسان جنوبی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 روستا کریت ساعت 18 1 216 50,000 10,800,000
بیرجند/خراسان جنوبی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 روستا خسرآباد ساعت 15 1 75 50,000 3,750,000
قم/قم منطقه پرواز ممنوع 1398/10/08 مدرسه هدی ساعت 12/30 1 150 40,000 6,000,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/02 صالحیه 1 60 66,667 4,000,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/28 سینما الهیه ساعت10 1 80 40,000 4,000,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/26 سینما الهیه ساعت 17/30 1 6 40,000 480,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/24 سینما الهیه ساعت 10 1 60 40,000 2,400,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/23 سینما الهیه ساعت 13 1 65 40,000 2,600,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/21 سینما الهیه ساعت 13 1 50 40,000 2,000,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/20 سینما الهیه ساعت 18 1 4 80,000 320,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/19 سینما الهیه ساعت 15/30 1 8 40,000 320,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/18 سینما الهیه ساعت13و 15 2 115 40,000 4,600,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/11 سینما الهیه ساعت 13 2 65 40,000 2,600,000
بهارستان/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/17 سینما الهیه 2 125 40,000 5,000,000
بهار/همدان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/25 سالن ارشاد ساعت 10/30 1 220 25,000 5,500,000
بهار/همدان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/25 سالن ارشاد ساعت 8/30 1 200 25,000 5,000,000
بهار/همدان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/23 سالن ارشاد ساعت 10/30 1 170 25,000 4,250,000
بهار/همدان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/22 سالن ارشاد ساعت 10/30 1 80 25,000 2,000,000
بم/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/21 سالن ارشاد آران وبیدگل ساعت 12/30 1 100 40,000 4,000,000
بم/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/21 سالن ارشاد ساعت 9 1 160 37,500 6,000,000
بم/کرمان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/11 سالن اداره ارشاد ساعت 10 1 200 40,000 8,000,000
بلوچ آباد/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/03 دبستان پروین اعتصامی ساعت 10/30 1 80 30,000 2,400,000
قم/قم منطقه پرواز ممنوع 1398/10/11 مدرسه علمیه امیرالمومنین 1 80 43,750 3,500,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/17 اداره ارشاد شهرستان خلیل آباد 1 80 30,000 2,400,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/06 تالار هنر ارشاد بردسکن ساعت 15 1 6 70,000 420,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/25 نمازخانه مدرسه عبداللهیان روستای ارفا ساعت 8/45 1 40 30,000 1,200,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/24 زینبیه روستای علی آباد کشمر ساعت 18/20 1 38 30,000 1,140,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/24 مجتمع ثامن الحجج ،خلیل آباد ساعت 15/20 1 43 30,000 1,290,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/13 زینبیه روستای اوندرریوش ساعت 15/30 1 32 30,000 960,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/12 تالار هنر ارشاد بردسکن ساعت 15/27 1 17 40,000 680,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/11 سالن اجتماعات شهرداری فیض آباد ساعت 17/15 1 35 40,000 1,400,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/06 سالن فاطمه الزهرا (س) روستای جابوز ساعت 14/15 و 17/20 2 68 40,000 2,720,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/05 تالار هنر ارشاد بردسکن ساعت 8/35 1 31 40,000 1,240,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/04 نمازخانه مدرسه شهید حسین زاده بردسکن ساعت 11 1 32 40,000 1,280,000
بردسکن/خراسان رضوی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/03 نمازخانه مدرسه شهید رستگارشفیع آباد ساعت 11/02 1 32 40,000 1,280,000
برازجان/بوشهر منطقه پرواز ممنوع 1398/10/07 آبپخش ساعت 15/15 1 56 50,000 2,800,000
آشتیان/مرکزی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/06 آشتیان 1 168 30,000 5,040,000
آشتیان/مرکزی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/07 آشتیان 1 116 40,000 2,640,000
آشتیان/مرکزی منطقه پرواز ممنوع 1398/11/08 آشتیان 1 48 50,000 2,400,000
آشتیان/مرکزی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/06 آشتیان 1 89 40,000 3,560,000
آشتیان/مرکزی منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 آشتیان 1 20 50,000 1,000,000
آبیک/قزوین منطقه پرواز ممنوع 1398/11/19 سالن شهید آوینی ساعت 10 1 100 35,000 3,500,000
ایوانکی/سمنان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 کتابخانه 1 25 40,000 1,000,000
املش/گیلان منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 مدرسه روستا ساعت 11 1 40 40,000 1,600,000
اسلام شهر/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/20 دانش آموزی ساعت 8/30 1 50 30,000 1,500,000
اسلام شهر/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/19 مدرسه ساعت 9 1 70 30,000 2,100,000
اسلام شهر/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/16 دانش آموزی ساعت 10/30 1 60 30,000 1,800,000
اسلام شهر/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/16 دانش آموزی ساعت 8/30 1 70 30,000 2,100,000
اسلام شهر/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/11/08 دانش آموزی ساعت 9 1 90 30,000 2,700,000
اسلام شهر/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 ساعت 10 1 60 30,000 1,800,000
اسلام شهر/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/25 مجتمع فرهنگی شهید امامی ساعت 8/30 1 100 40,000 4,000,000
اسلام شهر/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/23 دانش آموز ساعت 9 1 70 30,000 2,100,000
اسلام شهر/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/17 دانش آموزی ساعت 14/30 1 60 30,000 1,800,000
اسلام شهر/تهران منطقه پرواز ممنوع 1398/10/11 دانش آموزی ساعت 14/30 1 40 30,000 1,200,000
اسلام آباد غرب/کرمانشاه منطقه پرواز ممنوع 1398/10/11 مدرسه ابتدایی آزادگان ساعت 10/30 1 116 30,000 3,480,000
اسلام آباد غرب/کرمانشاه منطقه پرواز ممنوع 1398/10/08 مدرسه ابتدایی محدثه ساعت 10/30 1 132 30,000 3,960,000
اسلام آباد غرب/کرمانشاه منطقه پرواز ممنوع 1398/10/01 مدرسه ابتدایی نون والقلم ساعت 10/30 1 136 30,000 4,080,000
اسلام آباد غرب/کرمانشاه منطقه پرواز ممنوع 1398/10/02 مدرسه ابتدایی شهید صادقی ساعت 15/30 1 83 30,000 2,490,000
رامیان/گلستان منطقه پرواز ممنوع 1398/12/01 مصلی شهر خانببین 1 70 30,000 2,100,000
آران وبیدگل/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/11/28 آران و بیدگل12.30 1 50 40,000 2,000,000
نجف آباد/اصفهان منطقه پرواز ممنوع 1398/12/04 سالن شهید میکائیلیان امیرآباد . 9 تا 11 1 32 30,000 960,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 259 جمع کل 21,757 جمع کل 774,605,000
فهرست