لوپتو

100 دقیقه
• کارگردان: عباس عسکری
• تاریخ اکران: 11 آبان ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: محمدحسین صادقی
• سال ساخت: 1395
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
چناران/خراسان رضوی لوپتو 1401/09/10 سالن نصرت 1 130 100,000 13,000,000
عنبرآباد/کرمان لوپتو 1401/09/12 سالن ارشاد عنبرآبادساعت 8/30 1 70 100,000 7,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/09/10 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 70 100,000 7,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/09/11 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18 1 52 100,000 5,200,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/09/14 کانون الوند 1 90 100,000 9,000,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/09/14 الوند 10 1 90 100,000 9,000,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/09/15 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 15/30 1 210 100,000 21,000,000
عنبرآباد/کرمان لوپتو 1401/09/15 پیامبر اعظم رودان ساعت9/45 1 75 100,000 7,500,000
عنبرآباد/کرمان لوپتو 1401/09/15 پیامبر اعظم رودان ساعت 15/15 1 80 100,000 8,000,000
عنبرآباد/کرمان لوپتو 1401/09/15 پیامبر اعظم رودان ساعت 17/50 1 70 100,000 7,000,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/09/19 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 00 /13 و 15/30 2 390 100,000 39,000,000
کردکوی/گلستان لوپتو 1401/09/20 کانون فرهنگی تربیتی دخترانه کوثر آموزش و پرورش شهرستان کردکوی ساعت 8/50 صبح 1 120 100,000 12,000,000
کردکوی/گلستان لوپتو 1401/09/20 کانون فرهنگی تربیتی دخترانه کوثر آموزش و پرورش شهرستان کردکوی ساعت 10/30 1 90 100,000 9,000,000
کردکوی/گلستان لوپتو 1401/09/20 کانون فرهنگی تربیتی دخترانه کوثر آموزش و پرورش شهرستان کردکوی ساعت 12 1 90 100,000 9,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/09/20 سالن مجتمع فرهنگی ساعت۱۰ صبح 1 66 100,000 6,600,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/09/20 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 16 1 136 100,000 13,600,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/09/20 سالن مجتمع فرهنگی ساعت18 1 112 100,000 11,200,000
مشهد/خراسان رضوی لوپتو 1401/09/15 سالن مشکین ـ ساعت 14:15 1 113 100,000 11,300,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/09/23 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 8 صبح 1 170 100,000 17,000,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/09/23 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 10 صبح 1 170 100,000 17,000,000
مینودشت/گلستان لوپتو 1401/09/23 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی دخترانه کوثر شهرستان مینودشت ساعت 14 1 130 100,000 13,000,000
عنبرآباد/کرمان لوپتو 1401/09/22 سالن ارشاد عنبراباد ساعت10/40 1 65 100,000 6,500,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/09/27 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 16 1 111 100,000 11,100,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/09/28 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 18 1 160 100,000 16,000,000
آبگرم/قزوین لوپتو 1401/09/28 کانون آبگرم ساعت 1 60 100,000 6,000,000
آبگرم/قزوین لوپتو 1401/09/28 کانون آبگرم ساعت15 1 95 100,000 9,500,000
اسدآباد/همدان لوپتو 1401/09/15 سالن ارشاد اسدآباد ساعت15 1 30 100,000 3,000,000
آبیک/قزوین لوپتو 1401/09/30 شهید آوینی ساعت 14 1 105 100,000 10,500,000
سرخن کلاته/گلستان لوپتو 1401/09/29 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید رضا خوارزم ساعت 10 صبح 1 120 100,000 12,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/09/24 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت 20:30 1 65 100,000 6,500,000
اسدآباد/همدان/ لوپتو 1401/09/15 سالن ارشاد ساعت15 1 15 150,000 2,250,000
گالیکش/گلستان لوپتو 1401/10/03 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید محمد باقر خسروی شهرستان گالیکش ساعت 9 صبح 1 90 100,000 9,000,000
گالیکش/گلستان لوپتو 1401/10/03 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید محمد باقر خسروی شهرستان گالیکش ساعت 13/30 1 120 100,000 12,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/09/24 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 32 100,000 3,200,000
مینودشت/گلستان لوپتو 1401/10/04 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی کوثر شهرستان مینودشت ساعت 9 صبح 1 110 100,000 11,000,000
عبدل آباد/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/03 15 1 120 120,000 14,400,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/03 18 1 137 150,000 20,550,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/10/03 الوند کانون 1 70 100,000 7,000,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/10/03 الوند کانون 1 80 100,000 8,000,000
فریمان/خراسان رضوی لوپتو 1401/09/24 سالن ارشاد 2 385 100,000 38,500,000
مشهد/خراسان رضوی لوپتو 1401/09/29 مشکین 10:30 1 165 100,000 16,500,000
فاضل آباد/گلستان لوپتو 1401/10/09 مسجد علی بن موسی الرضا علیه السلام ساعت 18 1 100 100,000 10,000,000
آبیک/قزوین لوپتو 1401/10/10 شهید آوینی /ساعت ۹ 1 60 100,000 6,000,000
آبیک/قزوین لوپتو 1401/10/10 شهید آوینی/۶ ساعت ۱۱ 1 68 100,000 6,800,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/10/07 سالن ارشاد ساعت 16 1 55 100,000 5,500,000
سرخن کلاته/گلستان لوپتو 1401/10/11 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید رضا خوارزم شهر سرخنکلاته بخش بهاران توابع شهرستان گرگان ساعت 10/30 1 120 100,000 12,000,000
تاکستان/قزوین لوپتو 1401/10/11 کانون مهدیه9صبح 1 70 100,000 7,000,000
تاکستان/قزوین لوپتو 1401/10/12 کانون مهدیه9صبح 1 70 100,000 7,000,000
نارستان/یزد لوپتو 1401/10/08 سالن مدرسه امیرکبیر روستای مزرعه نو ساعت 18:30 1 43 100,000 4,300,000
اردکان/یزد لوپتو 1401/10/12 سالن کانون امام خمینی ره اردکان ساعت 18 1 100 100,000 10,000,000
اسفرورین/قزوین/ لوپتو 1401/10/14 کانون امام 9صبح 1 65 100,000 6,500,000
اسفرورین/قزوین/ لوپتو 1401/10/14 کانون امام 11:05صبح 1 75 100,000 7,500,000
اسفرورین/قزوین/ لوپتو 1401/10/14 کانون امام 13:30صبح 1 70 100,000 7,000,000
اسفرورین/قزوین لوپتو 1401/10/14 کانون امام 15 بعدازظهر 1 53 100,000 5,300,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/13 ساعت 18 کوی بازرگان 1 100 140,000 14,000,000
بردسکن/خراسان رضوی/ لوپتو 1401/09/25 حسینیه روستای جابوز از توابع خلیل آباد ساعت17:30 1 140 100,000 14,000,000
بردسکن/خراسان رضوی/ لوپتو 1401/10/03 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلیل آبادساعت 15:30 1 137 100,000 13,700,000
بردسکن/خراسان رضوی/ لوپتو 1401/10/03 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلیل آباد ساعت 17:30 1 83 100,000 8,300,000
بردسکن/خراسان رضوی/ لوپتو 1401/10/08 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلیل آباد ساعت15:00 1 55 100,000 5,500,000
بردسکن/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/09 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت 10:20 1 40 100,000 4,000,000
بردسکن/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/09 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت 15:30 1 65 100,000 6,500,000
بردسکن/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/14 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلیل آبادساعت 9:40 1 120 100,000 12,000,000
تاکستان/قزوین لوپتو 1401/10/13 کانون ساعت ۹صبح 1 60 100,000 6,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/09/27 سالن ارشاد شبستر ساعت ۱۶ 1 64 100,000 6,400,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/10/19 کانون الوند13 بعدازظهر 1 70 100,000 7,000,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/10/20 الوند کانون 10:00 1 89 100,000 8,900,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/10/21 کانون الوند13 بعدازظهر 1 42 100,000 4,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/21 حسینه ائمه بقیه ساعت 19 1 150 100,000 15,000,000
میامی/سمنان لوپتو 1401/10/21 1700 1 30 100,000 3,000,000
ساری/مازندران/ لوپتو 1401/10/13 مدرسه ۱۱ صبح 1 38 100,000 3,800,000
خواف/خراسان رضوی لوپتو 1401/11/04 10 1 190 100,000 19,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/11/06 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هادیشهر 1 126 150,000 18,900,000
میامی/سمنان لوپتو 1401/11/05 11صبح 1 40 100,000 4,000,000
میامی/سمنان لوپتو 1401/11/06 10صبح 1 50 100,000 5,000,000
تیران/اصفهان لوپتو 1401/11/07 سالن بصیرت آموزش و پرورش ساعت 19 1 160 100,000 16,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی لوپتو 1401/11/04 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 80 100,000 8,000,000
مهدی شهر/سمنان لوپتو 1401/11/05 سالن نیستان ساعت 16 1 150 100,000 15,000,000
مهدی شهر/سمنان لوپتو 1401/11/06 سالن نیستان ساعت 12 1 100 100,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/11/06 سالن خورشید ساعت 18 1 34 100,000 3,400,000
آران وبیدگل/اصفهان لوپتو 1401/11/04 طاهرآباد 16.30 1 70 100,000 7,000,000
خمین/مرکزی/ لوپتو 1401/10/01 سالن کانون امام خمینی 16 عصر 1 26 150,000 3,900,000
مراوه تپه/گلستان لوپتو 1401/11/10 سالن آمفی تئاتر شهرداری شهرستان مراوه تپه ساعت 10/30 صبح 1 150 100,000 15,000,000
سرخن کلاته/گلستان لوپتو 1401/11/10 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید رضا خوارزم بخش بهاران توابع شهرستان گرگان ساعت 10/30 صبح 1 120 100,000 12,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی لوپتو 1401/11/05 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 80 100,000 8,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/19 نقاب سالن سپاه 1 80 100,000 8,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/20 نقاب سالن سپاه مدرسه منتظری 1 80 100,000 8,000,000
مراوه تپه/گلستان لوپتو 1401/11/11 سالن آمفی تئاتر شهرداری شهرستان مراوه تپه ساعت 13/20 1 150 100,000 15,000,000
مراوه تپه/گلستان لوپتو 1401/11/11 سالن آمفی تئاتر شهرداری مراوه تپه ساعت 15/20 عصر 1 150 100,000 15,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/10/21 سالن اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان آذرشهر ساعت 20:00 1 51 100,000 5,100,000
ساری/مازندران/ لوپتو 1401/10/19 سالن مدرسه ساعت ۱۵ 1 56 100,000 5,600,000
آران وبیدگل/اصفهان لوپتو 1401/11/12 ارشاد 10.20 1 100 100,000 10,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/11/12 سالن مجتمع فرهنگی ساعت۱۶ 1 36 100,000 3,600,000
نکاء/مازندران لوپتو 1401/11/13 ارشاد ساعت ۱۶ 1 112 100,000 11,200,000
آران وبیدگل/اصفهان/ لوپتو 1401/11/17 ارشاد۸.۳۰ 1 100 100,000 10,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/11/16 شهرستان خدا آفرین - شهر جانانلو 1 150 100,000 15,000,000
تیران/اصفهان لوپتو 1401/11/17 دبستان قاسم ابن الحسن روستای قاسم آباد ساعت 10 1 110 100,000 11,000,000
تیران/اصفهان لوپتو 1401/11/18 دبستان ارشاد روستای ورپشت ساعت 10 1 100 100,000 10,000,000
تیران/اصفهان لوپتو 1401/11/19 روستای خیرآباد دبستان ادیب ساعت 9 1 100 100,000 10,000,000
تیران/اصفهان لوپتو 1401/11/19 دبستان شهید طاهری روستای قلعه ناظر ساعت12 1 160 100,000 16,000,000
مبارکه/اصفهان/ لوپتو 1401/11/08 شهدای فرهنگی ساعت۸:۳۰ 1 125 100,000 12,500,000
مبارکه/اصفهان/ لوپتو 1401/11/11 شهدای فرهنگی10:30 1 125 100,000 12,500,000
مبارکه/اصفهان/ لوپتو 1401/11/12 شهدای فرهنگی 8:30 1 125 100,000 12,500,000
میامی/سمنان لوپتو 1401/11/17 9صبح 1 50 100,000 5,000,000
مهدی شهر/سمنان لوپتو 1401/11/12 ساعت 10 سالن نیستان 1 150 100,000 15,000,000
مهدی شهر/سمنان لوپتو 1401/11/12 ساعت 16 سالن نیستان 1 45 100,000 4,500,000
مهدی شهر/سمنان لوپتو 1401/11/13 سالن نیستان ساعت 12 1 120 100,000 12,000,000
کردکوی/گلستان لوپتو 1401/11/23 سالن آمفی تئاتر شهید بهشتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی ساعت 10 صبح 1 120 100,000 12,000,000
کردکوی/گلستان لوپتو 1401/11/24 سالن آمفی تئاتر شهید بهشتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کردکوی ساعت 9 صبح 1 150 100,000 15,000,000
تیران/اصفهان لوپتو 1401/11/24 دبستان شهدای گمنام روستای خرمنان ساعت 2 1 100 100,000 10,000,000
سرخن کلاته/گلستان لوپتو 1401/11/26 کانون فرهنگی تربیتی شهید رضا خوارزم بخش بهاران توابع شهرستان گرگان ساعت 10/30 صبح 1 120 100,000 12,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/11/17 مجتمع باران سرخه - ساعت 9 1 250 100,000 25,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/11/17 مجتمع باران سرخه - ساعت 11 1 250 100,000 25,000,000
شهمیرزاد/سمنان/ لوپتو 1401/11/18 مجتمع باران سرخه - ساعت 15 1 230 100,000 23,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/11/18 مجتمع باران سرخه -ساعت 17 1 220 100,000 22,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/11/19 مجتمع باران سرخه - ساعت 17 1 200 100,000 20,000,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/12/01 زینبیه روستای حاجیکلاته از توابع شهرستان علی آباد کتول ساعت 10 صبح 1 120 100,000 12,000,000
بندرترکمن/گلستان لوپتو 1401/12/02 سالن اجتماعات شهید محمد امین اونق آموزش و پرورش شهرستان بندر ترکمن ساعت 8/30 1 200 100,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی لوپتو 1401/12/07 9 1 90 100,000 9,000,000
آران وبیدگل/اصفهان لوپتو 1401/12/07 ارشاد 9.30 1 46 150,000 6,900,000
عسگران/اصفهان لوپتو 1401/12/06 پیش دبستانی گل یاس ساعت 14 1 100 100,000 10,000,000
سرخن کلاته/گلستان لوپتو 1401/12/08 کانون فرهنگی تربیتی شهید رضا خوارزم شهر سرخنکلاته بخش بهاران توابع شهرستان گرگان ساعت 13 ظهر 1 120 100,000 12,000,000
سرخن کلاته/گلستان لوپتو 1401/12/08 کانون فرهنگی تربیتی شهید رضا خوارزم شهر سرخنکلاته بخش بهاران توابع شهرستان گرگان ساعت 14/30 1 120 100,000 12,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/12/04 سالن نیستان ساعت 10 1 200 100,000 20,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/12/04 سالن نیستان ساعت 18 1 200 100,000 20,000,000
عقدائ/یزد لوپتو 1401/10/14 نمازخانه دبستان خیام عقدا- ساعت 17 1 34 100,000 3,400,000
اردکان/یزد/ لوپتو 1401/12/08 مسجد روح الله اردکان 1 30 100,000 3,000,000
اردکان/یزد/ لوپتو 1401/12/01 سالن کانون امام خمینی ره - ساعت 16 1 60 100,000 6,000,000
بردسکن/خراسان رضوی لوپتو 1401/11/13 سالن آمفی تئاتر مجتمع غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درگز 1 100 100,000 10,000,000
اصفهان/اصفهان لوپتو 1401/12/01 سالن سینما فرهنگیان 9صبح 1 60 100,000 6,000,000
اصفهان/اصفهان لوپتو 1401/12/13 سالن سینما فرهنگیان9صبح 1 150 100,000 15,000,000
اصفهان/اصفهان لوپتو 1401/12/14 سالن سینما فرهنگیان9صبح 1 70 100,000 7,000,000
اصفهان/اصفهان لوپتو 1401/12/14 سالن سینما فرهنگیان11صبح 1 100 100,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/11/19 مجتمع باران سرخه 1 180 100,000 18,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/12/08 مجتمع نیستان ساعت 9 1 200 100,000 20,000,000
گرمه/خراسان شمالی لوپتو 1401/12/09 سالن ارشاد 1 200 100,000 20,000,000
فاروج/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/23 سالن فرهنگ و ارشاد ساعت 08:00 1 152 100,000 15,200,000
عنبرآباد/کرمان/ لوپتو 1401/12/24 سالن ارشاد عنبرآباد ساعت 9صبح 1 32 100,000 3,200,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان لوپتو 1401/12/03 سالن همایش شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان - ساعت 15:30 1 100 300,000 30,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/11/18 مجتمع فرهنگی شهرداری ساعت۱۶ 1 110 1,000,000 110,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/11/19 سالن ارشاد شبستر ساعت ۱۰ صبح 1 68 100,000 6,800,000
آران وبیدگل/اصفهان لوپتو 1402/01/17 کتابخانه10 1 70 100,000 7,000,000
بردسکن/خراسان رضوی لوپتو 1401/11/15 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن ساعت 10:00 1 30 100,000 3,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/11/06 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر ساعت 20:00 1 58 100,000 5,800,000
خمین/مرکزی/ لوپتو 1401/10/09 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی امام خمینی 1 109 150,000 16,350,000
خمین/مرکزی/ لوپتو 1401/10/14 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی امام خمینی 1 135 120,000 16,200,000
خمین/مرکزی/ لوپتو 1401/11/02 سالن قدس ساعت ۱۰ صبح 1 108 120,000 12,960,000
هریس/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/12/05 ۱۷ ، ارشاد 1 36 100,000 3,600,000
سراب/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/12/08 11 قبل از ظهر 1 60 100,000 6,000,000
خراجی/چهارمحال و بختیاری لوپتو 1402/02/06 مسجد صاحب الزمان خراجی 1 50 150,000 7,500,000
بندر گز/گلستان لوپتو 1402/02/06 کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر شهرستان بندرگز ساعت 10/30 صبح 1 100 100,000 10,000,000
  / لوپتو 1401/12/18 سالن فرهنگسرای نور ارشاد ساعت 16 1 6 200,000 1,200,000
بندر گز/گلستان لوپتو 1402/02/11 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر شهرستان بندرگز ساعت 8/30 صبح 1 100 100,000 10,000,000
بندر گز/گلستان لوپتو 1402/02/11 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر شهرستان بندرگز ساعت 10/30 صبح 1 120 100,000 12,000,000
نهاوند/همدان لوپتو 1402/02/10 ۱، ساعت ۹ 1 33 100,000 3,300,000
نهاوند/همدان لوپتو 1402/02/10 11 صبح ،،سالن ۱ 1 36 100,000 3,600,000
ابهر/زنجان لوپتو 1402/02/13 فرهنگسرای نور ابهر 1 28 100,000 2,800,000
گهرو/چهارمحال و بختیاری لوپتو 1402/02/16 فرهنگسرای گهرو ساعت 14 1 52 150,000 7,800,000
گلبهار/خراسان رضوی لوپتو 1402/02/18 10 1 100 150,000 15,000,000
بندر گز/گلستان لوپتو 1402/02/23 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر شهرستان بندرگز ساعت 10/30 صبح 1 150 120,000 18,000,000
بندر گز/گلستان لوپتو 1402/02/23 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر شهرستان بندرگز ساعت 15 عصر 1 120 120,000 14,400,000
بندر گز/گلستان لوپتو 1402/02/23 سالن سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بندرگز ساعت 18 1 80 100,000 8,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی لوپتو 1402/02/19 9 1 100 150,000 15,000,000
آران وبیدگل/اصفهان لوپتو 1402/02/13 بهاران11 1 103 150,000 15,450,000
آران وبیدگل/اصفهان لوپتو 1402/02/19 مفتح 1 120 150,000 18,000,000
کازرون/فارس/ لوپتو 1402/02/21 اکران مردمی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد کازرون ساعت 10 صبح 1 200 150,000 30,000,000
تاکستان/قزوین لوپتو 1401/12/26 کانون مهدیه 6 40 100,000 4,000,000
ابهر/زنجان لوپتو 1402/02/20 سالن فرهنگسرای نور ابهر ساعت 16 1 9 200,000 1,800,000
ابهر/زنجان لوپتو 1402/02/21 سالن فرهنگسرای نور ابهر ساعت 15 1 180 100,000 18,000,000
سمنان/سمنان لوپتو 1402/02/20 دبستان برکت ساعت 8 1 25 200,000 5,000,000
سمنان/سمنان لوپتو 1402/02/24 8:00 1 50 100,000 5,000,000
سمنان/سمنان لوپتو 1402/02/24 10:00 1 69 100,000 6,900,000
سمنان/سمنان لوپتو 1402/02/25 8:30 1 56 100,000 5,600,000
اردستان/اصفهان لوپتو 1402/01/04 کانون محمد رسئل الله 1 30 70,000 2,100,000
اردستان/اصفهان لوپتو 1402/01/10 کانون صاحب الزمان ساعت 10 1 20 70,000 1,400,000
اردستان/اصفهان لوپتو 1402/02/07 کانون خاتم الانبیا ساعت16 1 35 70,000 2,450,000
رباط پشت بادام/یزد لوپتو 1402/02/28 نمازخانه دبستان آزادی روستای رباط پشت بادام ساعت 17 1 45 100,000 4,500,000
تایباد/خراسان رضوی لوپتو 1402/02/19 13 1 100 170,000 17,000,000
بندر گز/گلستان لوپتو 1402/03/02 کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر شهرستان بندرگز ساعت 15 عصر 1 90 120,000 10,800,000
گرمه/خراسان شمالی لوپتو 1401/12/09 سالن ارشاد گرمه 1 200 100,000 20,000,000
فاروج/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/23 سالن ارشاد فاروج ۸صبح 1 110 100,000 11,000,000
فاروج/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/23 ارشاد فاروج ساعت۱۰ صبح 1 85 100,000 8,500,000
ابریشم/اصفهان لوپتو 1402/02/28 مدافعین حریم ۱۰صبح 1 100 150,000 15,000,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران/ لوپتو 1402/01/29 پل سفید ۱۶ و۱۹ 2 200 150,000 30,000,000
ابهر/زنجان لوپتو 1402/03/17 کانون رضوان شهر هیدج 1 82 150,000 12,300,000
ابهر/زنجان لوپتو 1402/03/10 فرهنگسرای نور ابهر ساعت ۱۷ 1 50 100,000 5,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان لوپتو 1402/03/21 فرهنگسرای جوان 19 1 31 150,000 4,650,000
مسجد سلیمان/خوزستان لوپتو 1402/03/21 فرهنگسرای جوان سانس 21 1 20 150,000 3,000,000
راز/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/15 شهید رجایی 15 1 71 100,000 7,100,000
آشخانه ـ مانه و سلمقان/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/20 شهید رجایی 17 1 85 100,000 8,500,000
راز/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/20 شهید رجایی 19 1 78 100,000 7,800,000
فاروج/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/23 سالن ارشاد 11:00 1 143 100,000 14,300,000
فاروج/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/23 سالن ارشاد 12:30 1 136 100,000 13,600,000
فاروج/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/24 سالن ارشاد 08:00 1 143 100,000 14,300,000
فاروج/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/24 سالن ارشاد 10:00 1 136 100,000 13,600,000
فاروج/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/24 سالن ارشاد 12:00 1 130 100,000 13,000,000
فاروج/خراسان شمالی لوپتو 1401/11/25 سالن ارشاد 10:00 1 130 100,000 13,000,000
بجنورد/خراسان شمالی لوپتو 1401/12/01 حسینیه روستای گریوان 18:00 1 127 100,000 12,700,000
ابهر/زنجان لوپتو 1402/03/17 کانون فرهنگی تربیتی رضوان هیدج ساعت ۱۸ 1 81 200,000 16,200,000
لامرد/فارس لوپتو 1402/03/22 19:00 1 60 150,000 9,000,000
بجنورد/خراسان شمالی لوپتو 1401/12/10 نمازخانه مدرسه پروین1 ساعت 15 1 200 100,000 20,000,000
بجنورد/خراسان شمالی لوپتو 1401/12/10 سالن ورزشی مدرسه پروین 1 ساعت 13:30 1 104 100,000 10,400,000
بجنورد/خراسان شمالی لوپتو 1401/12/13 سالن ورزشی مدرسه پروین2 ساعت 13 1 130 100,000 13,000,000
صفی آباد/خراسان شمالی لوپتو 1401/12/11 سالن ورزشی ساعت 20 1 100 100,000 10,000,000
گرمه/خراسان شمالی لوپتو 1401/12/16 سالن ارشاد ساعت 10:30 1 160 100,000 16,000,000
درق/خراسان شمالی لوپتو 1401/12/16 حسینیه ح ابوالفضل ساعت15 1 175 100,000 17,500,000
راز/خراسان شمالی لوپتو 1402/02/18 حسینیه روستای داشلی قلعه 09:30 1 80 100,000 8,000,000
حصار گرمخانه/خراسان شمالی/ لوپتو 1402/02/20 حسینیه روستای قره خان بندی 1 63 100,000 6,300,000
مسجد سلیمان/خوزستان لوپتو 1402/04/04 فرهنگسرای جوان 1 15 150,000 2,250,000
رودسر/گیلان لوپتو 1402/03/19 ارشاد 19/30 1 21 200,000 4,200,000
لنگرود/گیلان لوپتو 1402/03/30 ارشاد 17 1 16 200,000 3,200,000
صومعه سرا/گیلان لوپتو 1402/04/15 ارشاد صومعه سرا ۱۸ 1 18 150,000 2,700,000
صومعه سرا/گیلان لوپتو 1402/04/15 ارشاد صومعه سرا ۱۸ 1 18 150,000 2,700,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی لوپتو 1402/04/17 16 1 27 150,000 4,050,000
رودسر/گیلان/ لوپتو 1402/04/16 ارشاد رودسر 1 10 150,000 1,500,000
آران وبیدگل/اصفهان لوپتو 1402/04/12 نصراباد 20 1 60 150,000 9,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی لوپتو 1402/04/21 سالن آمفی تاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلیل آباد ساعت 18:23 1 85 100,000 8,500,000
بندر گز/گلستان لوپتو 1402/07/09 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری شهید ربانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرگز ساعت ۱۶ عصر 1 15 200,000 3,000,000
بندر گز/گلستان لوپتو 1402/07/18 دبستان تلاش ۱۳ زینبیه روستای ابراهیم آباد ساعت ۹ صبح 1 90 200,000 18,000,000
آران وبیدگل/اصفهان لوپتو 1402/06/29 نوش اباد 17 1 66 100,000 6,600,000
چهارباغ/البرز لوپتو 1402/06/21 20 1 50 200,000 10,000,000
خواف/خراسان رضوی لوپتو 1402/07/19 19 1 100 200,000 20,000,000
خرمدره/زنجان/ لوپتو 1402/07/20 فرهنگسرای امام خمینی (ره) ساعت 16 1 68 100,000 6,800,000
بندر گز/گلستان لوپتو 1402/07/24 حسینیه سیدالشهدا علیه السلام بندرگز ساعت ۱۰صبح 1 153 200,000 30,600,000
خرمدره/زنجان لوپتو 1402/07/28 سالن فرهنگسرای امام خمینی(ره) 1 38 100,000 3,800,000
خرمدره/زنجان لوپتو 1402/08/01 مسجد صاحب الزمان روستای نصیر آباد ساعت 16 1 48 100,000 4,800,000
خرمدره/زنجان لوپتو 1402/08/19 مسجد امیرالمومنین ساعت 19 1 34 100,000 3,400,000
خنج/فارس لوپتو 1402/09/09 18:30 1 30 200,000 6,000,000
جاجرم/خراسان شمالی لوپتو 1402/08/18 مسجد روستای پشت بام 1 80 200,000 16,000,000
جاسک/هرمزگان لوپتو 1402/09/29 شهید باهنر ساعت ۱۸:۳۰ 1 12 250,000 3,000,000
بابل/مازندران لوپتو 1402/11/07 18 1 60 200,000 12,000,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس جمع فروش (ریال)
جمع کل 238 جمع کل 22,201
فهرست