لوپتو

100 دقیقه
• کارگردان: عباس عسکری
• تاریخ اکران: 11 آبان ۱۴۰۱
• تهیه کنندگان: محمدحسین صادقی
• سال ساخت: 1395
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
چناران/خراسان رضوی لوپتو 1401/09/10 سالن نصرت 1 130 100,000 13,000,000
عنبرآباد/کرمان لوپتو 1401/09/12 سالن ارشاد عنبرآبادساعت 8/30 1 70 100,000 7,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/09/10 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 70 100,000 7,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/09/11 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18 1 52 100,000 5,200,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/09/14 کانون الوند 1 90 100,000 9,000,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/09/14 الوند 10 1 90 100,000 9,000,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/09/15 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 15/30 1 210 100,000 21,000,000
عنبرآباد/کرمان لوپتو 1401/09/15 پیامبر اعظم رودان ساعت9/45 1 75 100,000 7,500,000
عنبرآباد/کرمان لوپتو 1401/09/15 پیامبر اعظم رودان ساعت 15/15 1 80 100,000 8,000,000
عنبرآباد/کرمان لوپتو 1401/09/15 پیامبر اعظم رودان ساعت 17/50 1 70 100,000 7,000,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/09/19 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 00 /13 و 15/30 2 390 100,000 39,000,000
کردکوی/گلستان لوپتو 1401/09/20 کانون فرهنگی تربیتی دخترانه کوثر آموزش و پرورش شهرستان کردکوی ساعت 8/50 صبح 1 120 100,000 12,000,000
کردکوی/گلستان لوپتو 1401/09/20 کانون فرهنگی تربیتی دخترانه کوثر آموزش و پرورش شهرستان کردکوی ساعت 10/30 1 90 100,000 9,000,000
کردکوی/گلستان لوپتو 1401/09/20 کانون فرهنگی تربیتی دخترانه کوثر آموزش و پرورش شهرستان کردکوی ساعت 12 1 90 100,000 9,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/09/20 سالن مجتمع فرهنگی ساعت۱۰ صبح 1 66 100,000 6,600,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/09/20 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 16 1 136 100,000 13,600,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/09/20 سالن مجتمع فرهنگی ساعت18 1 112 100,000 11,200,000
مشهد/خراسان رضوی لوپتو 1401/09/15 سالن مشکین ـ ساعت 14:15 1 113 100,000 11,300,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/09/23 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 8 صبح 1 170 100,000 17,000,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/09/23 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 10 صبح 1 170 100,000 17,000,000
مینودشت/گلستان لوپتو 1401/09/23 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی دخترانه کوثر شهرستان مینودشت ساعت 14 1 130 100,000 13,000,000
عنبرآباد/کرمان لوپتو 1401/09/22 سالن ارشاد عنبراباد ساعت10/40 1 65 100,000 6,500,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/09/27 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 16 1 111 100,000 11,100,000
علی آباد/گلستان لوپتو 1401/09/28 سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت 18 1 160 100,000 16,000,000
آبگرم/قزوین لوپتو 1401/09/28 کانون آبگرم ساعت 1 60 100,000 6,000,000
آبگرم/قزوین لوپتو 1401/09/28 کانون آبگرم ساعت15 1 95 100,000 9,500,000
اسدآباد/همدان لوپتو 1401/09/15 سالن ارشاد اسدآباد ساعت15 1 30 100,000 3,000,000
آبیک/قزوین لوپتو 1401/09/30 شهید آوینی ساعت 14 1 105 100,000 10,500,000
سرخن کلاته/گلستان لوپتو 1401/09/29 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید رضا خوارزم ساعت 10 صبح 1 120 100,000 12,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/09/24 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت 20:30 1 65 100,000 6,500,000
اسدآباد/همدان/ لوپتو 1401/09/15 سالن ارشاد ساعت15 1 15 150,000 2,250,000
گالیکش/گلستان لوپتو 1401/10/03 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید محمد باقر خسروی شهرستان گالیکش ساعت 9 صبح 1 90 100,000 9,000,000
گالیکش/گلستان لوپتو 1401/10/03 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید محمد باقر خسروی شهرستان گالیکش ساعت 13/30 1 120 100,000 12,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/09/24 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 16 1 32 100,000 3,200,000
مینودشت/گلستان لوپتو 1401/10/04 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی کوثر شهرستان مینودشت ساعت 9 صبح 1 110 100,000 11,000,000
عبدل آباد/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/03 15 1 120 120,000 14,400,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/03 18 1 137 150,000 20,550,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/10/03 الوند کانون 1 70 100,000 7,000,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/10/03 الوند کانون 1 80 100,000 8,000,000
فریمان/خراسان رضوی لوپتو 1401/09/24 سالن ارشاد 2 385 100,000 38,500,000
مشهد/خراسان رضوی لوپتو 1401/09/29 مشکین 10:30 1 165 100,000 16,500,000
فاضل آباد/گلستان لوپتو 1401/10/09 مسجد علی بن موسی الرضا علیه السلام ساعت 18 1 100 100,000 10,000,000
آبیک/قزوین لوپتو 1401/10/10 شهید آوینی /ساعت ۹ 1 60 100,000 6,000,000
آبیک/قزوین لوپتو 1401/10/10 شهید آوینی/۶ ساعت ۱۱ 1 68 100,000 6,800,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/10/07 سالن ارشاد ساعت 16 1 55 100,000 5,500,000
سرخن کلاته/گلستان لوپتو 1401/10/11 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید رضا خوارزم شهر سرخنکلاته بخش بهاران توابع شهرستان گرگان ساعت 10/30 1 120 100,000 12,000,000
تاکستان/قزوین لوپتو 1401/10/11 کانون مهدیه9صبح 1 70 100,000 7,000,000
تاکستان/قزوین لوپتو 1401/10/12 کانون مهدیه9صبح 1 70 100,000 7,000,000
نارستان/یزد لوپتو 1401/10/08 سالن مدرسه امیرکبیر روستای مزرعه نو ساعت 18:30 1 43 100,000 4,300,000
اردکان/یزد لوپتو 1401/10/12 سالن کانون امام خمینی ره اردکان ساعت 18 1 100 100,000 10,000,000
اسفرورین/قزوین/ لوپتو 1401/10/14 کانون امام 9صبح 1 65 100,000 6,500,000
اسفرورین/قزوین/ لوپتو 1401/10/14 کانون امام 11:05صبح 1 75 100,000 7,500,000
اسفرورین/قزوین/ لوپتو 1401/10/14 کانون امام 13:30صبح 1 70 100,000 7,000,000
اسفرورین/قزوین لوپتو 1401/10/14 کانون امام 15 بعدازظهر 1 53 100,000 5,300,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/13 ساعت 18 کوی بازرگان 1 100 140,000 14,000,000
بردسکن/خراسان رضوی/ لوپتو 1401/09/25 حسینیه روستای جابوز از توابع خلیل آباد ساعت17:30 1 140 100,000 14,000,000
بردسکن/خراسان رضوی/ لوپتو 1401/10/03 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلیل آبادساعت 15:30 1 137 100,000 13,700,000
بردسکن/خراسان رضوی/ لوپتو 1401/10/03 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلیل آباد ساعت 17:30 1 83 100,000 8,300,000
بردسکن/خراسان رضوی/ لوپتو 1401/10/08 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلیل آباد ساعت15:00 1 55 100,000 5,500,000
بردسکن/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/09 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت 10:20 1 40 100,000 4,000,000
بردسکن/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/09 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت 15:30 1 65 100,000 6,500,000
بردسکن/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/14 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلیل آبادساعت 9:40 1 120 100,000 12,000,000
تاکستان/قزوین لوپتو 1401/10/13 کانون ساعت ۹صبح 1 60 100,000 6,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/09/27 سالن ارشاد شبستر ساعت ۱۶ 1 64 100,000 6,400,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/10/19 کانون الوند13 بعدازظهر 1 70 100,000 7,000,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/10/20 الوند کانون 10:00 1 89 100,000 8,900,000
الوند ـ البرز/قزوین لوپتو 1401/10/21 کانون الوند13 بعدازظهر 1 42 100,000 4,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/21 حسینه ائمه بقیه ساعت 19 1 150 100,000 15,000,000
میامی/سمنان لوپتو 1401/10/21 1700 1 30 100,000 3,000,000
ساری/مازندران/ لوپتو 1401/10/13 مدرسه ۱۱ صبح 1 38 100,000 3,800,000
خواف/خراسان رضوی لوپتو 1401/11/04 10 1 190 100,000 19,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/11/06 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هادیشهر 1 126 150,000 18,900,000
میامی/سمنان لوپتو 1401/11/05 11صبح 1 40 100,000 4,000,000
میامی/سمنان لوپتو 1401/11/06 10صبح 1 50 100,000 5,000,000
تیران/اصفهان لوپتو 1401/11/07 سالن بصیرت آموزش و پرورش ساعت 19 1 160 100,000 16,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی لوپتو 1401/11/04 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 80 100,000 8,000,000
مهدی شهر/سمنان لوپتو 1401/11/05 سالن نیستان ساعت 16 1 150 100,000 15,000,000
مهدی شهر/سمنان لوپتو 1401/11/06 سالن نیستان ساعت 12 1 100 100,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان لوپتو 1401/11/06 سالن خورشید ساعت 18 1 34 100,000 3,400,000
آران وبیدگل/اصفهان لوپتو 1401/11/04 طاهرآباد 16.30 1 70 100,000 7,000,000
خمین/مرکزی/ لوپتو 1401/10/01 سالن کانون امام خمینی 16 عصر 1 26 150,000 3,900,000
مراوه تپه/گلستان لوپتو 1401/11/10 سالن آمفی تئاتر شهرداری شهرستان مراوه تپه ساعت 10/30 صبح 1 150 100,000 15,000,000
سرخن کلاته/گلستان لوپتو 1401/11/10 سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی تربیتی شهید رضا خوارزم بخش بهاران توابع شهرستان گرگان ساعت 10/30 صبح 1 120 100,000 12,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی لوپتو 1401/11/05 جغتای سالن اداره آموزش وپرورش 1 80 100,000 8,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/19 نقاب سالن سپاه 1 80 100,000 8,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی لوپتو 1401/10/20 نقاب سالن سپاه مدرسه منتظری 1 80 100,000 8,000,000
مراوه تپه/گلستان لوپتو 1401/11/11 سالن آمفی تئاتر شهرداری شهرستان مراوه تپه ساعت 13/20 1 150 100,000 15,000,000
مراوه تپه/گلستان لوپتو 1401/11/11 سالن آمفی تئاتر شهرداری مراوه تپه ساعت 15/20 عصر 1 150 100,000 15,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/10/21 سالن اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان آذرشهر ساعت 20:00 1 51 100,000 5,100,000
ساری/مازندران/ لوپتو 1401/10/19 سالن مدرسه ساعت ۱۵ 1 56 100,000 5,600,000
آران وبیدگل/اصفهان لوپتو 1401/11/12 ارشاد 10.20 1 100 100,000 10,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان لوپتو 1401/11/12 سالن مجتمع فرهنگی ساعت۱۶ 1 36 100,000 3,600,000
نکاء/مازندران لوپتو 1401/11/13 ارشاد ساعت ۱۶ 1 112 100,000 11,200,000
آران وبیدگل/اصفهان/ لوپتو 1401/11/17 ارشاد۸.۳۰ 1 100 100,000 10,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی لوپتو 1401/11/16 شهرستان خدا آفرین - شهر جانانلو 1 150 100,000 15,000,000
تیران/اصفهان لوپتو 1401/11/17 دبستان قاسم ابن الحسن روستای قاسم آباد ساعت 10 1 110 100,000 11,000,000
تیران/اصفهان لوپتو 1401/11/18 دبستان ارشاد روستای ورپشت ساعت 10 1 100 100,000 10,000,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس جمع فروش (ریال)
جمع کل 99 جمع کل 9,542
فهرست