خداحافظ دختر شیرازی

,
87 دقیقه
• کارگردان: افشین هاشمی
• پخش: رسانه نمایش گستران
• تاریخ اکران: 98/10/10
• تهیه کنندگان: فرشته طائرپور
• سال ساخت: 1397
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
برازجان/بوشهر خداحافظ دختر شیرازی 1398/10/12 آبپخش ساعت 19/30 1 30 50,000 1,500,000
آغاجاری/خوزستان خداحافظ دختر شیرازی 1398/10/04 سالن ارشاد آغاجاری 0 63 40,000 2,520,000
شهمیرزاد/سمنان خداحافظ دختر شیرازی 1398/10/05 سالن خورشید ساعت 18 1 18 80,000 1,440,000
شهمیرزاد/سمنان خداحافظ دختر شیرازی 1398/10/06 سالن خورشید ساعت 20 1 18 80,000 1,440,000
شهمیرزاد/سمنان خداحافظ دختر شیرازی 1398/10/24 سالن نیستان ساعت 18/30 1 24 50,000 1,200,000
کاشان/اصفهان خداحافظ دختر شیرازی 1398/10/12 کانون شهید عربیان ساعت 18 1 30 40,000 1,200,000
بردسکن/خراسان رضوی خداحافظ دختر شیرازی 1398/10/04 سالن اجتماعات شهرداری فیض آبادساعت 17/30 1 28 40,000 1,120,000
آغاجاری/خوزستان خداحافظ دختر شیرازی 1398/10/04 سالن ارشاد آغاجاری 1 134 40,000 5,360,000
شهمیرزاد/سمنان خداحافظ دختر شیرازی 1398/11/24 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18:30 1 18 50,000 900,000
مهدی شهر/سمنان خداحافظ دختر شیرازی 1398/11/01 سالن نیستان ساعت 18/30 1 10 50,000 500,000
مهدی شهر/سمنان خداحافظ دختر شیرازی 1398/11/03 سالن نیستان ساعت 20 1 9 50,000 450,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 10 جمع کل 382 جمع کل 17,630,000
فهرست