بچه زرنگ

83 دقیقه
• کارگردان: بهنود نکویی
• تاریخ اکران: 21 آبان 1402
• تهیه کنندگان: حامد جعفری
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/08/23 کانون شهید بهشتی آموزش و پرورش شهرستان علی آباد کتول ساعت۹ و ۱۰/۳۰صبح 2 620 200,000 124,000,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/08/23 کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی و الزهرا علی آباد کتول ساعت ۱۳/۳۰ و ۱۵/۳۰ عصر 2 480 200,000 96,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/08/22 کانون فرهنگی 4 360 200,000 72,000,000
تفرش/مرکزی بچه زرنگ 1402/08/22 آمفی ..حسابی ۱۰ صبح 1 300 200,000 60,000,000
تفرش/مرکزی بچه زرنگ 1402/08/23 آمفی..حسابی ۱۰ صبح 1 300 200,000 60,000,000
تفرش/مرکزی بچه زرنگ 1402/08/24 آمفی... حسابی 1 267 200,000 53,400,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/08/24 کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی و الزهرا علی آباد کتول ساعت ۸ و ۱۰ صبح 2 640 200,000 128,000,000
کردکوی/گلستان بچه زرنگ 1402/08/24 کانون فرهنگی تربیتی دخترانه کوثر کردکوی ساعت ۹صبح 1 75 200,000 15,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/08/22 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هادیشهر ساعت 10 1 150 200,000 30,000,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/08/24 کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی و الزهرا علی آباد کتول ساعت ۱۳ و ۱۵ عصر 2 440 200,000 88,000,000
بندر گز/گلستان بچه زرنگ 1402/08/24 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندرگز ساعت ۱۷ عصر 1 110 250,000 27,500,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/08/24 خوروش 10 1 77 200,000 15,400,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/08/24 فرهنگسرا 19 1 50 200,000 10,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/08/25 کتابخانه11 1 125 200,000 25,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/08/24 سالن کانون فرهنگی جغتای 4 200 200,000 40,000,000
عبدل آباد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/08/24 15 1 180 200,000 36,000,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/08/24 18 1 190 200,000 38,000,000
رشتخوار/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/08/25 10 1 190 200,000 38,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/08/25 17 1 80 200,000 16,000,000
قزوین/قزوین بچه زرنگ 1402/08/22 حسینیه مولوی قزوین 1 50 200,000 10,000,000
قزوین/قزوین بچه زرنگ 1402/08/25 چوبیندر ساعت 14:20 1 50 200,000 10,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/22 سالن سماییان ساعت ۱۶ 1 52 200,000 10,400,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/22 سالن سماییان ساعت ۱۸ 1 55 200,000 11,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/23 شهید آوینی ساعت 16 1 50 200,000 10,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/23 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 54 200,000 10,800,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/24 سالن شهید آوینی ساعت 16 1 50 200,000 10,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/24 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 56 200,000 11,200,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/25 سالن شهید آوینی ساعت 16 1 60 200,000 12,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/25 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 70 200,000 14,000,000
جاسک/هرمزگان/ بچه زرنگ 1402/08/24 سالن شهید باهنر جاسک ساعت ۱۸:۳۰ 1 105 250,000 26,250,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/08/24 فرهنگسرای امام خمینی(ره) ساعت 16 1 120 200,000 24,000,000
خرمدره/زنجان/ بچه زرنگ 1402/08/25 فرهنگسرای امام خمینی (ره) ساعت 15 1 130 200,000 26,000,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/08/25 فرهنگسرای امام خمینی(ره) ساعت 17 1 75 200,000 15,000,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/08/26 فرهنگسرای امام خمینی(ره) ساعت 15 1 92 200,000 18,400,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/08/26 فرهنگسرای امام خمینی(ره) 1 55 200,000 11,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/08/27 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هادیشهر 1 123 200,000 24,600,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/08/25 شهید باهنر جاسک ساعت ۲۰:۳۰ 1 85 250,000 21,250,000
آب بر ـ طارم/زنجان بچه زرنگ 1402/08/23 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۱۶ 1 160 200,000 32,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان بچه زرنگ 1402/08/23 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 17:۳۰ 1 130 200,000 26,000,000
   بچه زرنگ 1402/08/24 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 16 1 140 200,000 28,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان بچه زرنگ 1402/08/27 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 16 1 65 200,000 13,000,000
قوچان/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/08/26 سالن ارشاد ساعت17:۳٠و1930 2 180 200,000 36,000,000
مجن/سمنان بچه زرنگ 1402/08/28 کتابخانه 15:30 1 140 200,000 28,000,000
مجن/سمنان بچه زرنگ 1402/08/28 کتابخانه ساعت 1700 1 140 200,000 28,000,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/08/27 کانون شهید بهشتی علی آباد کتول ۳ سانس ساعت های ۸ صبح و ۱۳ و ۱۵ عصد 3 486 200,000 97,200,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/08/28 کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی و الزهرا علی آباد کتول ساعت ۸صبح 1 230 200,000 46,000,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/08/28 کانون فرهنگی تربیتی شهید بهشتی و الزهرا علی آباد کتول ساعت ۱۰صبح 1 240 200,000 48,000,000
ابهر/زنجان بچه زرنگ 1402/08/28 خیمه گاه حضرت رقیه صائین قلعه ساعت 10.30 1 81 200,000 16,200,000
ابهر/زنجان بچه زرنگ 1402/08/28 خیمه گاه حضرت رقیه شهر صائین قلعه ساعت 13:30 1 123 200,000 24,600,000
ابهر/زنجان بچه زرنگ 1402/08/28 خیمه کاه حضرت رقیه صائین قلعه ساعت 15:30 1 110 200,000 22,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/08/27 سالن اجتماعات شبستر ساعت۱۷ 1 34 250,000 8,500,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/08/28 سالن اجتماعات ارشاد شبستر 1 51 250,000 12,750,000
کردکوی/گلستان بچه زرنگ 1402/08/29 کانون فرهنگی تربیتی کوثر کردکوی ساعت ۱۳ ظهر 1 75 200,000 15,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/08/24 نوش اباد17 1 90 200,000 18,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/08/25 کتابخانه 12 1 50 200,000 10,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/08/28 نصر اباد مدرسه 8.5 1 60 200,000 12,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/08/28 نصراباد مدرسه10 1 50 200,000 10,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/08/29 حبیبی10 1 83 200,000 16,600,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/08/27 8:30 شهرک پردیسان 1 40 200,000 8,000,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/08/29 8:30-10-13-15:30 4 350 200,000 70,000,000
لنگرود/گیلان/ بچه زرنگ 1402/08/23 ارشاد لنگرود 18 1 48 200,000 9,600,000
رودسر/گیلان بچه زرنگ 1402/08/26 ارشاد رودسر ۱۸ 1 52 200,000 10,400,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/08/28 کانون مهدیه8:00 1 75 200,000 15,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/08/28 کانون مهدیه10:00 1 75 200,000 15,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/28 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 75 200,000 15,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/29 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 80 200,000 16,000,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/08/29 19 روستای جمکران 1 120 200,000 24,000,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/08/30 9:00 1 80 200,000 16,000,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/08/30 تالار هنر ساعت 10 1 50 200,000 10,000,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/08/30 کانون پرورش ساعت 15 1 50 0 0
ابهر/زنجان بچه زرنگ 1402/08/29 سالن بصیرت سپاه ابهر ساعت ۱۰:۳۰ 1 130 200,000 26,000,000
راز/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/08/27 19 1 50 200,000 10,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/08/30 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 80 200,000 16,000,000
راز/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/08/28 شهید رجایی 14:30 1 100 250,000 25,000,000
کیارام/مازندران بچه زرنگ 1402/08/23 18 1 150 200,000 30,000,000
سر بیشه/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/08/29 حسینیه شهرستان مرزی درح-ساعت 18:15 1 300 200,000 60,000,000
خوسف/خراسان جنوبی/ بچه زرنگ 1402/08/30 سالن بخشداری شهرستان خوسف-ساعت 14:00 و 15:30 2 500 200,000 100,000,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/09/01 9:00 1 50 200,000 10,000,000
آبگرم/قزوین بچه زرنگ 1402/08/30 فرهنگ سرا 1 70 200,000 14,000,000
بجنورد/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/01 نماز خانه دبیرستان تکتم روستای ارکان 14 1 90 200,000 18,000,000
بجنورد/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/08/28 بیمارستان امام حسن مجتبی علیه السلام 1 150 200,000 30,000,000
قم/قم/ بچه زرنگ 1402/09/01 19 1 50 200,000 10,000,000
ابریشم/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/08/23 سالن فوقبال 1 150 200,000 30,000,000
ابریشم/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/08/23 سالن فوتبال 15ساعت 1 150 200,000 30,000,000
اصفهان/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/08/24 فرهنگسرا صائب ساعت10 1 220 200,000 44,000,000
درچه/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/08/25 فرهنگسرا ساعت18 1 150 200,000 30,000,000
درچه/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/08/26 16غرهنگسرا 1 150 200,000 30,000,000
قهجاورستان/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/08/27 فرهنگسرا ساعت16 1 150 200,000 30,000,000
قهجاورستان/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/08/28 نماز خانه قدیمی 1 150 200,000 30,000,000
درچه/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/08/30 فرهنگسراساعت10 1 150 200,000 30,000,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/09/01 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک ساعت ۱۸:۱۵ 1 43 250,000 10,750,000
فاضل آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/09/01 آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی فاضل آباد ساعت ۱۷ عصر 1 190 250,000 47,500,000
خرم دشت/قزوین بچه زرنگ 1402/09/02 کانون خرمدشت 1 62 200,000 12,400,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/01 تالار هنر ساعت 20 1 50 200,000 10,000,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/01 کانون 8صبح 1 50 0 0
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/01 9 1 165 200,000 33,000,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/01 16 1 100 200,000 20,000,000
رشتخوار/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/02 9 1 100 200,000 20,000,000
فردوس/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/01 شهرستان فردوس- سانس 8:00 و 17:15 و 19:15 3 415 200,000 83,000,000
فردوس/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/02 شهرستان فردوس- ساعت 11:00 و 17:15 و 19:15 3 284 200,000 56,800,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/01 سالن شهید آوینی ساعت 8 1 70 200,000 14,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/01 سالن شهید آوینی ساعت 10 1 75 200,000 15,000,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/09/02 شهید باهنر جاسک ساعت ۱۸:۱۵ 1 22 250,000 5,500,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/01 روستای ناصرآباد ساعت ۱۴ 1 55 200,000 11,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/01 سالن شهید آوینی ساعت ۱۸ 1 65 200,000 13,000,000
تیران/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/02 ساعت 9 سالن بصیرت 1 106 200,000 21,200,000
شهمیرزاد/سمنان/ بچه زرنگ 1402/08/24 سالن خورشید ساعت ۱۷ 1 50 200,000 10,000,000
شهمیرزاد/سمنان بچه زرنگ 1402/08/25 سالن خورشید ساعت 17 1 50 200,000 10,000,000
عنبرآباد/کرمان/ بچه زرنگ 1402/08/27 الزهرا عنبرآباد 1 95 200,000 19,000,000
ابارق/کرمان بچه زرنگ 1402/08/27 سالن الزهرا 1 105 200,000 21,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/08/28 سالن الزهرا ساعت 8/30 1 110 200,000 22,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/08/29 سالن الزهرا ساعت 8/30 1 95 200,000 19,000,000
ابارق/کرمان بچه زرنگ 1402/09/01 الزهرا ساعت 8/30 1 75 200,000 15,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/08/30 سالن سینما جوان- ساعت ۲۰:۰۰ 3 450 200,000 90,000,000
نکاء/مازندران بچه زرنگ 1402/08/30 18 1 80 200,000 16,000,000
کوهی خیل/مازندران بچه زرنگ 1402/09/01 18 1 100 200,000 20,000,000
هریس/آذربایجان شرقی/ بچه زرنگ 1402/08/17 15/30 1 55 200,000 11,000,000
فرخ شهر/چهارمحال و بختیاری/ بچه زرنگ 1402/08/29 سالن دانشگاه ساعت ۸ الی ۱۰ 5 250 200,000 50,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان بچه زرنگ 1402/09/01 سالن مجتمع فرهنگی ساعت 16 1 40 200,000 8,000,000
ارادان/سمنان/ بچه زرنگ 1402/09/04 سالن شهید فهمیده ۸:۰۰ 1 127 200,000 25,400,000
ارادان/سمنان بچه زرنگ 1402/09/04 سالن شهید فهمیده ساعت ۹:۳۵ 1 145 200,000 29,000,000
ارادان/سمنان بچه زرنگ 1402/09/04 سالن شهید فهمیده 1 130 200,000 26,000,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان/ بچه زرنگ 1402/08/24 ساعت 14:00 - سالن اجتماعات شرکت گاز زاهدان 1 125 250,000 31,250,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/08/30 ساعت 08:15 - سالن آموزش و پرورش شهرستان هیرمند 1 65 250,000 16,250,000
زهک/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/01 ساعت 8 صبح - سالن کانون اقبال لاهوری 1 65 250,000 16,250,000
زهک/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/01 ساعت 10 صبح - سالن کانون اقبال لاهوری شهرستان زهک 1 57 250,000 14,250,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/01 ساعت 14:00 - مدرسه دخترانه توحید 1 57 250,000 14,250,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/02 ساعت 17:15 - مسجد علی بن ابیطالب شهرستان زابل 1 57 250,000 14,250,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/03 ساعت 18 - سالن سینما هامون زابل - 1 57 250,000 14,250,000
بنجار/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/04 ساعت 8 صبح - سالن اجتماعات شهید سلیمانی شهر بنجار 1 57 250,000 14,250,000
ژالهای/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/04 ساعت 10 صبح - مدرسه پسرانه امام جواد ع - روستای ژاله ای 1 65 250,000 16,250,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/04 ساعت 14:00 - دبستان پسرانه پاسدار 1 65 250,000 16,250,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/04 ساعت 18:00 - سالن سینما هامون شهرستان زابل 1 65 250,000 16,250,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/04 تالار ساعت 8و 10صبح 2 110 200,000 22,000,000
اسفرورین/قزوین بچه زرنگ 1402/09/04 کانون اسفرورین 1 56 200,000 11,200,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/09/03 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۸ عصر 1 90 250,000 22,500,000
مراوه تپه/گلستان بچه زرنگ 1402/09/04 آمفی تئاتر شهرداری مراوه تپه ساعت ۸ و ۱۰ صبح،۱۳ و ۱۵ عصر 4 500 200,000 100,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/04 برازجان ۲۰ 3 270 0 0
میامی/سمنان بچه زرنگ 1402/08/30 1ساعت09صبح 1 90 200,000 18,000,000
میامی/سمنان بچه زرنگ 1402/09/01 1ساعت09صبح 1 95 200,000 19,000,000
بسطام/سمنان بچه زرنگ 1402/09/04 اموزش ساعت8:30 1 73 200,000 14,600,000
بسطام/سمنان بچه زرنگ 1402/09/04 اموزش ساعت10:30 1 78 200,000 15,600,000
بسطام/سمنان بچه زرنگ 1402/09/05 اموزش ساعت 10:00 1 52 200,000 10,400,000
فردوس/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/03 شهرستان فردوس- ساعت 11:00 و 17:15 و 19:15 3 242 200,000 48,400,000
فردوس/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/04 شهرستان فردوس-ساعت 15:00 و 17:15 و 19:15 3 408 200,000 81,600,000
گیلانغرب/کرمانشاه بچه زرنگ 1402/09/05 3 163 200,000 32,600,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/08/27 ارشاد ساعت 10 صبح 1 80 200,000 16,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/08/30 ارشاد ساعت 10 صبح 1 70 200,000 14,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/01 ارشاد ساعت 10 صبح 1 75 200,000 15,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/01 ارشاد ساعت 15 1 100 200,000 20,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/05 ارشاد ساعت 10 صبح 1 110 200,000 22,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/05 کانون پرورش فکری کودکان میاندوآب 3 270 200,000 54,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/01 کانون جغتای 1 60 200,000 12,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/02 ذولفقار سپاه 1 80 200,000 16,000,000
مراوه تپه/گلستان بچه زرنگ 1402/09/05 آمفی تئاتر شهرداری مراوه تپه ساعت‌های ۹ و ۱۱ صبح و ۱۳ و ۱۵ عصر 4 510 200,000 102,000,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/05 8و 10 صبح 3 135 200,000 27,000,000
سرخه/سمنان/ بچه زرنگ 1402/09/04 مجتمع باران ساعت ۷:۳۰ 1 175 200,000 35,000,000
سرخه/سمنان بچه زرنگ 1402/09/04 مجتمع باران ساعت 9:۳۰ 1 82 200,000 16,400,000
سرخه/سمنان بچه زرنگ 1402/09/04 مجتمع نیستان ساعت 11:۱۵ 1 190 200,000 38,000,000
سرخه/سمنان/ بچه زرنگ 1402/09/05 مجتمع باران ساعت 7:۳۰ 1 80 200,000 16,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/05 کانون مهدیه 8:30 1 60 200,000 12,000,000
سرخه/سمنان بچه زرنگ 1402/09/05 مجتمع باران ساعت 11 1 200 200,000 40,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/05 کانون مهدیه 10:30 1 62 200,000 12,400,000
سرخه/سمنان بچه زرنگ 1402/09/05 مجتمع باران ساعت 16 1 160 200,000 32,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/05 کانون مهدیه13:30 1 57 200,000 11,400,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/05 مهدیه15:30 1 55 200,000 11,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/04 کانون پرورش فکری جیرفت8/30 1 95 200,000 19,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/04 کانون پرورش فکری جیرفت8/30 1 95 200,000 19,000,000
  جیرفت/ بچه زرنگ 1402/09/05 کانون پرورش فکری جیرفت8/30 1 95 200,000 19,000,000
ابارق/کرمان بچه زرنگ 1402/09/05 کانون پرورش فکری جیرفت10 1 95 200,000 19,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/06 کانون پرورش فکری جیرفت8/30 1 95 200,000 19,000,000
ایوانکی/سمنان بچه زرنگ 1402/09/05 هیئت چهارده معصوم ۱۵:۱۰ 1 271 200,000 54,200,000
مومن آباد/سمنان/ بچه زرنگ 1402/09/06 مدرسه مومن آبادی ۱۱:۰۰ 1 84 200,000 16,800,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/09/02 فرهنگسرای امام خمینی(ره) ساعت 16 1 70 200,000 14,000,000
فریمان/خراسان رضوی/ بچه زرنگ 1402/08/23 ارشاد ساعت 10 1 50 200,000 10,000,000
سرخس/خراسان رضوی/ بچه زرنگ 1402/09/05 مدرسه ساعت 10 1 76 200,000 15,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/04 8 1 50 200,000 10,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/04 10 1 100 200,000 20,000,000
جنت اباد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/04 15 1 125 200,000 25,000,000
جنگل/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/04 18 1 125 200,000 25,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/05 8 1 120 200,000 24,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/05 13 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/05 15 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/06 8 1 80 200,000 16,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/06 10 1 140 200,000 28,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/06 13 1 80 200,000 16,000,000
دوست محمد ـ هیرمند/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/05 ساعت 8:30 - دبیرستان دخترانه نمونه دولتی طلوع - شهرستان هیرمند 1 125 200,000 25,000,000
دوست محمد ـ هیرمند/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/05 ساعت 10:45 - مسجد جامع امام حسین - شهر قرقری - از توابع شهرستان هیرمند 1 125 200,000 25,000,000
دوست محمد ـ هیرمند/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/05 ساعت 14:3 0
دوست محمد ـ هیرمند/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/05 ساعت 14:30 - مدارس پسرانه 22 بهمن و سید الشهدا شهرستان هیرمند 1 125 200,000 25,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/05 ساعت 18:30 - مسجد فاطمه الزهرا س شهرستان زابل - روز یکشنبه 1 125 200,000 25,000,000
ادیمی/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/06 ساعت 8 صبح - سالن شهید هارفی آموزش و پرورش شهرستان نیمروز - 1 125 200,000 25,000,000
ادیمی/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/06 ساعت 09:45 - سالن شهید عارفی آموزش و پرورش شهرستان نیمروز ( ادیمی) 1 125 200,000 25,000,000
ادیمی/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/06 ساعت 12:30 - دوشنبه - دبستان دخترانه فاطمیه - روستای ده فتح ا... از توابع شهرستان نیمروز 1 125 200,000 25,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/05 الوند س1 1 90 200,000 18,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/05 الوندس2 1 105 200,000 21,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/05 الوند س3 1 100 200,000 20,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/05 الوند س4 1 83 200,000 16,600,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/06 الوندس2 1 80 200,000 16,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/06 الوند س3 1 92 200,000 18,400,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/06 الوند س4 1 87 200,000 17,400,000
فردوس/خراسان جنوبی/ بچه زرنگ 1402/09/05 شهرستان فردوس-ساعت 10:00 و 17:15 و 19:15 3 414 200,000 82,800,000
سه قلعه/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/06 شهرستان سه قلعه- ساعت 15:00 1 417 200,000 83,400,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/09/07 9 پردیسان 4 200 200,000 40,000,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/07 تالار هنر 8,10,14,16 4 200 200,000 40,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/06 مهدیه8:30 1 64 200,000 12,800,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/06 کانون مهدیه 15:30 1 50 200,000 10,000,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/07 تالار هنر 4 200 200,000 40,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/07 کانون مهدیه ساعت8:30 1 92 200,000 18,400,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/07 کانون مهدیه ساعت10:00 1 50 200,000 10,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/07 کانون مهدیه ساعت 13:00 1 98 200,000 19,600,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/07 الوند ساعت 15:00 1 63 200,000 12,600,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/06 سالن کانون پرورش فکری کودکان 2 174 200,000 34,800,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/07 سالن کانون پرورش فکری کودکان میاندوآب 3 236 200,000 47,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/07 8 1 77 200,000 15,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/07 13 1 96 200,000 19,200,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران/ بچه زرنگ 1402/09/03 ۱۳ 6 446 200,000 89,200,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/07 برازجان ۲۰ 1 300 200,000 60,000,000
مهدی شهر/سمنان/ بچه زرنگ 1402/09/07 سالن نیستان ساعت ۸:۳۰ 1 180 200,000 36,000,000
مهدی شهر/سمنان بچه زرنگ 1402/09/07 سالن نیستان ساعت 10:۳۰ 1 180 200,000 36,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/05 کانون2 3 240 200,000 48,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/06 کانون3 3 266 200,000 53,200,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/04 کانون1 3 270 200,000 54,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/08 کانون4 2 430 200,000 86,000,000
سمنان/سمنان بچه زرنگ 1402/09/07 9:00 1 360 200,000 72,000,000
مود/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/07 شهرستان مود- ساعت 18:00 1 216 200,000 43,200,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/07 مدرسه ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 2 125 200,000 25,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/08 تربیت ساعت 10 تا 12 1 70 200,000 14,000,000
ملاثانی/خوزستان/ بچه زرنگ 1402/09/08 اجتماعات سازمان تبلیغات ملاثانی 1 394 200,000 78,800,000
بیارجمند/سمنان بچه زرنگ 1402/09/06 ساعت 9:30 1 85 200,000 17,000,000
بیارجمند/سمنان بچه زرنگ 1402/09/06 11:00 1 80 200,000 16,000,000
بسطام/سمنان بچه زرنگ 1402/09/07 10:30 1 50 200,000 10,000,000
بسطام/سمنان بچه زرنگ 1402/09/08 بسطام ساعت11:00صبح 1 63 200,000 12,600,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/09/08 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جاسک ساعت ۱۵ 1 125 200,000 25,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/07 10 1 130 200,000 26,000,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/08 9 1 135 200,000 27,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/08 8 1 95 200,000 19,000,000
فیروزکوه/تهران بچه زرنگ 1402/09/08 16 2 150 200,000 30,000,000
هریس/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/06 10 حسینیه 1 50 200,000 10,000,000
هریس/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/06 16 سالن ارشاد 1 56 200,000 11,200,000
مهریز/یزد بچه زرنگ 1402/08/29 سالن کانون فرهنگی و تربیتی شهید کشاورزی مهریز 2 206 200,000 41,200,000
مهریز/یزد بچه زرنگ 1402/08/30 سالن کانون فرهنگی تربیتی شهید کشاورزی مهریز 4 895 200,000 179,000,000
مهریز/یزد/ بچه زرنگ 1402/09/01 سالن کانون فرهنگی و تربیتی شهید کشاورزی مهریز 6 1,393 200,000 278,600,000
مهریز/یزد بچه زرنگ 1402/09/02 سالن کانون فرهنگی تربیتی شهید کشاورزی مهریز 3 612 200,000 122,400,000
ابرکوه/یزد بچه زرنگ 1402/09/04 سالن فرهنگی تربیتی شهید رجایی ابرکوه 6 1,230 200,000 246,000,000
ابرکوه/یزد بچه زرنگ 1402/09/05 سالن فرهنگی تربیتی شهید رجایی ابرکوه 6 1,096 200,000 219,200,000
ابرکوه/یزد بچه زرنگ 1402/09/06 سالن فرهنگی تربیتی شهید رجایی ابرکوه 6 983 200,000 196,600,000
سرخن کلاته/گلستان بچه زرنگ 1402/09/08 دبستان شهدای نموده ملک توابع سرخن کلاته ساعت ۱۱صبح و ۱۳ ظهر 2 213 200,000 42,600,000
بندرترکمن/گلستان بچه زرنگ 1402/09/08 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندر ترکمن ساعت ۱۶عصر 1 50 200,000 10,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/08 الوند سانس 1 ساعت 8:30 1 88 200,000 17,600,000
آبگرم/قزوین بچه زرنگ 1402/09/08 الوند سانس 2 ساعت 10:30 1 50 200,000 10,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/08 مهدیه سانس 2 ساعت 11:15 1 60 200,000 12,000,000
هریس/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/07 11 حسینیه 1 60 200,000 12,000,000
هریس/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/08 11 حسینیه 1 55 200,000 11,000,000
هریس/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/08 13 1 58 200,000 11,600,000
هریس/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/08 15 حسینیه 1 65 200,000 13,000,000
جویبار/مازندران بچه زرنگ 1402/09/09 10:00 1 60 200,000 12,000,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/09/09 دارالقرآن 18:00 2 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/09 فرهنگسرای جوان 18 1 33 200,000 6,600,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/08 سالن کانون پرورش فکری میاندوآب 4 350 200,000 70,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/09 سالن کانون پرورش فکری میاندوآب 2 171 200,000 34,200,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/08/30 عربیان8 1 88 200,000 17,600,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/08/30 عربیان10 1 81 200,000 16,200,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/01 اموزش8 1 60 200,000 12,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/01 اوزش10 1 70 200,000 14,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/07 عربیان10 1 60 200,000 12,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/09 کاغذی19 1 110 200,000 22,000,000
خاش/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/07 ساعت ۸صبح - سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خاش 1 125 200,000 25,000,000
شال/قزوین بچه زرنگ 1402/09/10 مدرسه روستای خروزان کانون تاکستان 1 50 200,000 10,000,000
آبگرم/قزوین بچه زرنگ 1402/09/09 فرهنگ سرا ساعت11:30 1 50 200,000 10,000,000
شال/قزوین بچه زرنگ 1402/09/10 مسجد خوزنین ساعت10:30 صبح 1 80 200,000 16,000,000
اسفرورین/قزوین بچه زرنگ 1402/09/10 کانون اسفرورین ساعت13:00 1 85 200,000 17,000,000
اسفرورین/قزوین بچه زرنگ 1402/09/10 کانون اسفرورین ساعت14:35 1 79 200,000 15,800,000
اسفرورین/قزوین بچه زرنگ 1402/09/10 کانون اسفرورین ساعت16:10 1 60 200,000 12,000,000
نهاوند/همدان بچه زرنگ 1402/09/04 ساعت 9 1 76 200,000 15,200,000
نهاوند/همدان بچه زرنگ 1402/09/05 9صبح 1 64 200,000 12,800,000
نهاوند/همدان بچه زرنگ 1402/09/07 ساعت9 1 66 200,000 13,200,000
آغاجاری/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/11 سالن کانون پرورش فکری 2 205 200,000 41,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/08 سالن شهید آوینی ساعت ۱۳ 1 60 200,000 12,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/08 سالن شهید آوینی ساعت ۱۵ 1 65 200,000 13,000,000
علا/سمنان/ بچه زرنگ 1402/09/11 9:15 سالن اجتماعات مدرسه 1 125 200,000 25,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/09 16 1 77 200,000 15,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/11 8 1 100 200,000 20,000,000
گلپایگان/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/01 8 الی 20 4 310 250,000 77,500,000
گلپایگان/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/02 8 الی 22 6 1,401 200,000 280,200,000
  اراک/مرکزی/ بچه زرنگ 1402/09/08 1 135 200,000 27,000,000
خنج/فارس بچه زرنگ 1402/09/02 5 470 200,000 94,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/11 زینبیه ساعت 8 تا 10 1 60 200,000 12,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/11 مدرسه ساعت 10 تا 12 1 68 200,000 13,600,000
اسدآباد/سمنان بچه زرنگ 1402/09/11 مدرسه ساعت8:00صبح 1 100 200,000 20,000,000
ابراهیم آباد بالا/سمنان بچه زرنگ 1402/09/11 مدرسه ساعت11:00صبح 1 158 200,000 31,600,000
نجف آباد/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/08 سالن روستای جلال آباد ساعت 19 1 100 200,000 20,000,000
تیران/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/09 سالن فرمانداری ساعت 15 1 144 200,000 28,800,000
نجف آباد/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/09 سالن روستای جلال آباد ساعت 19 1 100 200,000 20,000,000
نجف آباد/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/10 سالن روستای جلال آباد ساعت 19 1 100 200,000 20,000,000
خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/02 کانون امام خمینی ساعت 17 1 95 200,000 19,000,000
  / بچه زرنگ 1402/09/02 مسجد نور ساعت 19 1 100 200,000 20,000,000
  / بچه زرنگ 1402/09/04 مسجدعلی اکبر 1 100 200,000 20,000,000
گمیش تپه/گلستان بچه زرنگ 1402/09/09 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گمیشان ساعت ۱۶ عصر 1 30 250,000 7,500,000
  / بچه زرنگ 1402/09/05 مدرس ساعت 10 صبح 1 340 200,000 68,000,000
  / بچه زرنگ 1402/09/06 کانون امام خمینی 2 215 200,000 43,000,000
  / بچه زرنگ 1402/09/06 کوثر آدریان 8 الی12 2 165 200,000 33,000,000
  / بچه زرنگ 1402/09/07 کوثر آدریان 1 115 200,000 23,000,000
رامیان/گلستان بچه زرنگ 1402/09/10 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان ساعت ۱۶ عصر 1 50 250,000 12,500,000
  / بچه زرنگ 1402/09/07 ده نو ساعت 16 الی20 2 220 200,000 44,000,000
  / بچه زرنگ 1402/09/08 کانون ساعت 8 الی 12 2 250 200,000 50,000,000
گرگان/گلستان بچه زرنگ 1402/09/11 زینبیه روستای شموشک سفلی دبستان امام جواد علیه السلام ساعت ۹ صبح 1 75 200,000 15,000,000
  / بچه زرنگ 1402/09/08 ده نو 1 100 200,000 20,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/08 ارشاد ساعت 10 1 100 200,000 20,000,000
  / بچه زرنگ 1402/09/09 مسجد نور ساعت 19 1 135 200,000 27,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/07 ارشاد ساعت 10 1 70 200,000 14,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/09 ارشاد ساعت 10 1 95 200,000 19,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/11 ارشاد ساعت 10 1 110 200,000 22,000,000
قیدار/زنجان/ بچه زرنگ 1402/09/08 قیدار، فرهنگسرای اشراق ساعت 15 1 50 200,000 10,000,000
قیدار/زنجان بچه زرنگ 1402/09/08 قیدار،فرهنگسرای اشراق ساعت 17 1 63 200,000 12,600,000
قیدار/زنجان بچه زرنگ 1402/09/09 قیدار،فرهنگسرای اشراق،ساعت 15 1 55 200,000 11,000,000
قیدار/زنجان بچه زرنگ 1402/09/09 قیدار ، فرهنگسرای اشراق،ساعت 17 1 70 200,000 14,000,000
قیدار/زنجان بچه زرنگ 1402/09/10 قیدار ، فرهنگسرای اشراق،ساعت 15 1 52 200,000 10,400,000
قیدار/زنجان بچه زرنگ 1402/09/10 قیدار ،فرهنگسرای اشراق،ساعت 17 1 75 200,000 15,000,000
کرج/البرز بچه زرنگ 1402/08/28 20:15-سالن ملاصدرا-نژادفلاح 1 50 200,000 10,000,000
کرج/البرز بچه زرنگ 1402/09/07 9:30-و 11 سالن جلال آل احمد طالقان 2 200 200,000 40,000,000
کرج/البرز بچه زرنگ 1402/09/09 سالن علوم پزشکی - ساعت 12 - ساعت 14:30 2 200 200,000 40,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/11 کانون پرورش فکری تکاب ساعت ۸ و نیم 1 47 200,000 9,400,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/11 کانون پرورش فکری تکاب ساعت ۱۰ و نیم 1 115 200,000 23,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/11 کانون پرورش فکری تکاب ساعت ۱۳ و ۳۰ 1 56 200,000 11,200,000
ابهر/زنجان بچه زرنگ 1402/09/08 فرهنگسرا تور ساعت ۱۰ 1 83 200,000 16,600,000
ابهر/زنجان بچه زرنگ 1402/09/06 سالن بصیرت سپاه ساعت ۹ 1 215 200,000 43,000,000
صائین قلعه/زنجان بچه زرنگ 1402/09/08 خیمه گاه صایین قلعه ساعت ۱۵ 1 80 200,000 16,000,000
ابهر/زنجان/ بچه زرنگ 1402/09/02 فرهنگسرای نور ساعت ۱۶ 1 85 300,000 25,500,000
کرج/البرز بچه زرنگ 1402/09/11 نمازخانه مدرسه-14 و 16 2 350 200,000 70,000,000
نجف آباد/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/07 سالن روستای جلال آباد ساعت 19 1 100 200,000 20,000,000
بسطام/سمنان بچه زرنگ 1402/09/12 سالن 9:30 1 50 200,000 10,000,000
شهرکرد/چهارمحال و بختیاری بچه زرنگ 1402/09/05 9صبح 1 63 200,000 12,600,000
شهرکرد/چهارمحال و بختیاری بچه زرنگ 1402/09/06 9صبح 1 70 200,000 14,000,000
فرخ شهر/چهارمحال و بختیاری بچه زرنگ 1402/09/07 10صبح 1 50 200,000 10,000,000
فرخ شهر/چهارمحال و بختیاری بچه زرنگ 1402/09/07 11 1 80 200,000 16,000,000
گراش/فارس/ بچه زرنگ 1402/09/09 8:00الی 15:30 4 780 200,000 156,000,000
دزفول/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/12 کانون پرورش فکری شما ه ۴دزفول 540 540 200,000 108,000,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/09/12 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساعت ۹ 1 112 200,000 22,400,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/07 کانون پرورش فکری جیرفت 10 1 85 200,000 17,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/08 کانون پرورش فکری کودکان جیرفت 8صبح 1 85 200,000 17,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/08 کانون پرورش فکری جیرفت8 صبح 1 90 200,000 18,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/11 کانون پرورش فکری جیرفت8 صبح 1 90 200,000 18,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/11 کانون پرورش فکری جیرفت10 صبح 1 85 200,000 17,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/08 سرمحله19 1 50 200,000 10,000,000
خاش/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/07 ساعت 10:15 دبیرستان دخترانه نجمه و خضرا شهرستان خاش 1 100 225,000 22,500,000
خاش/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/07 ساعت 13:20 - سه شنبه -سانس سوم - سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خاش 1 100 225,000 22,500,000
شهر/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/08 ساعت 8صبح - چهارشنبه - سانس اول - دبیرستان دخترانه شاهد 1 100 225,000 22,500,000
شهر/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/08 ساعت 15:20 - چهارشنبه سانس دوم - دبستان پسرانه 13 آبان - شهرستان شهر 1 100 225,000 22,500,000
گلمورتی ـ دلگان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/11 ساعت 07:45 - شنبه(سانس اول) - سالن مصلی شهرستان دلگان 1 100 225,000 22,500,000
گلمورتی ـ دلگان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/11 ساعت 09:50- شنبه(سانس دوم) 1 100 225,000 22,500,000
گلمورتی ـ دلگان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/11 ساعت 12:00 - شنبه (سانس سوم) - 1 100 225,000 22,500,000
نیک شهر/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/12 ساعت 07:50 - یکشنبه ( سانس اول ) - سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی 1 100 225,000 22,500,000
نیک شهر/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/12 ساعت 10:00 - یکشنبه ( سانس دوم) - سالن فرهنگ و ارشاد نیکشهر 1 100 225,000 22,500,000
نیک شهر/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/12 ساعت 12:30 - یکشنبه ( سانس سوم) - سالن فرهنگ و ارشاد نیکشهر 1 100 225,000 22,500,000
پایگاه کنارک/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/12 ساعت 19:30 - یکشنبه - (سانس چهارم) - پایگاه دریایی شهرستان کنارک 1 100 225,000 22,500,000
کردکوی/گلستان بچه زرنگ 1402/09/12 کانون فرهنگی تربیتی کوثر کردکوی ساعت ۹ و ۱۱ صبح 2 185 200,000 37,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/12 8 1 93 200,000 18,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/12 10 1 61 200,000 12,200,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/07 سالن کانون پرورش فکری کودک و نوجوان خوی سانسهای 8و11 صبح و14 3 265 200,000 53,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/08 سالن کانون پرورش کودک و نوجوان خوی ساعتهای 8و11صبح و 14 3 296 200,000 59,200,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/09 سالن کانون پرورش فکری کودک و نوجوان خوی ساعت 12.30 1 75 200,000 15,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/11 سالن کانون پرورش فکری کودک و نوجوان خوی ساعت های 8و11 و 14 3 300 200,000 60,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/12 سالن کانون پرورش فکری کودک و نوجوان خوی ـ ساعت های 8و11صبح و 14 3 307 200,000 61,400,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/12 قوش عظیم ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 و 12 تا 14 3 165 200,000 33,000,000
قائم شهر/مازندران بچه زرنگ 1402/09/07 8 و 10 2 132 200,000 26,400,000
بابل/مازندران بچه زرنگ 1402/09/08 10 1 75 200,000 15,000,000
عنبرآباد/کرمان/ بچه زرنگ 1402/09/12 کانون پرورش فکری جیرفت8 صبح 1 90 200,000 18,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/12 کانون پرورش فکری جیرفت10 صبح 1 90 200,000 18,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/13 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 90 200,000 18,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/13 کانون پرورش فکری جیرفت10 صبح 1 90 200,000 18,000,000
گرگان/گلستان بچه زرنگ 1402/09/13 دبستان خاتم النبیین روستای جعفرآباد ملک و دبستان شهید حیدر عباسیان روستای آلوکلاته ساعت ۹ و ۱۱ صبح 2 190 200,000 38,000,000
خیرآباد/سمنان بچه زرنگ 1402/09/13 مدرسه برکت ۱۰:۳۰ 1 150 200,000 30,000,000
بجستان/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/08/29 سالن آمفی تئاتر مجتمع یاقوت . ساعت : 15:10 1 150 200,000 30,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/01 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) . ساعت : 15:10 1 100 200,000 20,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/07 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت : 17:15 1 110 200,000 22,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/07 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت : 19:00 1 50 200,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/11 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 15:35 1 110 200,000 22,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/12 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت : 16:00 1 110 200,000 22,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/13 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر 1 110 200,000 22,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/13 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت : 8:35 1 80 200,000 16,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/13 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت : 10:20 1 75 200,000 15,000,000
ایذه/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/13 کانون پرورش فکری 3 190 200,000 38,000,000
گیلانغرب/کرمانشاه/ بچه زرنگ 1402/09/13 سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهید باهنر 4 449 200,000 89,800,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/09/12 کانون پروش فکری ساعت ۱۳ 1 111 200,000 22,200,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/09/13 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساعت ۱۳ 1 155 200,000 31,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/13 سالن چند منظوره سپاه 1 60 200,000 12,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/13 8 1 94 200,000 18,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/13 10 1 100 200,000 20,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/12 کانون پرورشی تکاب ۸ و ۳۰ 1 80 200,000 16,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/12 کانون پرورش فکری تکاب 1 104 200,000 20,800,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/12 کانون پرورش فکری تکاب 1 80 200,000 16,000,000
  / بچه زرنگ 1402/09/13 کانون فکری تکاب ساعت ۸ و ۳۰ 1 60 200,000 12,000,000
تکاب/آذربایجان غربی/ بچه زرنگ 1402/09/13 کانون پرورش فکری ساعت ۱۰ و ۳۰ 1 85 200,000 17,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/13 کانون تکاب ساعت ۱۲ 1 90 200,000 18,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/13 کانون تکاب ساعت ۱۳ و ۳۰ 1 60 200,000 12,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/13 کانون تکاب ساعت ۱۵ 1 54 200,000 10,800,000
رستم آباد/گیلان بچه زرنگ 1402/08/30 کانون پرورش فکری ۸/۳۰-۱۰-۱۲ 3 243 200,000 48,600,000
رستم آباد/گیلان بچه زرنگ 1402/09/06 کانون پرورش فکری ۸/۳۰-۱۰-۱۲ 3 237 200,000 47,400,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/13 کانون تکاب ساعت ۱۹ 1 87 200,000 17,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/13 13 1 110 200,000 22,000,000
گیلانغرب/کرمانشاه بچه زرنگ 1402/09/14 شهید باهنر /8:30 10:00 2 340 200,000 68,000,000
سروستان/فارس/ بچه زرنگ 1402/09/08 8 صبح دبستان کمالی سروستان 1 234 200,000 46,800,000
سروستان/فارس/ بچه زرنگ 1402/09/08 15 تالار حافظ سروستان 1 152 200,000 30,400,000
سروستان/فارس/ بچه زرنگ 1402/09/09 تالار حافظ 1 142 200,000 28,400,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/10 ابوزیداباد11 1 100 200,000 20,000,000
ایذه/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/14 کانون پرورش فکری ایذه 4 253 200,000 50,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/14 13 1 110 200,000 22,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/13 شیرتپه ساعت 8 تا 10 و ساعت 10 تا 12 2 120 200,000 24,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/14 قوش سربزی ساعت 8 تا 10 و ساعت 10 تا 12 2 130 200,000 26,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/15 کچولی ساعت 8 تا 10 و ساعت 10 تا 12 2 110 200,000 22,000,000
گیلانغرب/کرمانشاه بچه زرنگ 1402/09/15 سالن اجتماعات شهید مطهری ساعت 8:30 و 10:30 و 13 3 285 200,000 57,000,000
ملاثانی/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/16 آمفی تاتر دانشگاه 4 559 200,000 111,800,000
بسطام/سمنان بچه زرنگ 1402/09/14 روستای چهارطاق پرو 11:00صبح داخل مسجد 1 85 200,000 17,000,000
بسطام/سمنان بچه زرنگ 1402/09/14 ساعت9صبح داخل حسینیه 1 90 200,000 18,000,000
بسطام/سمنان بچه زرنگ 1402/09/14 مدرسه ساعت13:00 1 50 200,000 10,000,000
کلاته خیج/سمنان بچه زرنگ 1402/09/15 مدرسه خیج ساعت8:30 1 80 200,000 16,000,000
کلاته خیج/سمنان/ بچه زرنگ 1402/09/15 مدرسه مزج ساعت 11:00صبح 1 50 200,000 10,000,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/15 تالار هنر 9 و 14 2 130 200,000 26,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/13 کانون تکاب ساعت 8 و 30 1 60 200,000 12,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/14 کانون تکاب ساعت 8 و 30 1 108 200,000 21,600,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/14 سالن کانون ساعت 10 و 30 1 41 200,000 8,200,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/14 سالن کانون ساعت 13 1 70 200,000 14,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/14 سالن کانون ساعت 14و 30 1 73 200,000 14,600,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/14 سالن کانون ساعت 15 1 85 200,000 17,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/14 سالن کانون ساعت 19 1 48 200,000 9,600,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/15 سالن کانون ساعت 8 و 30 1 100 200,000 20,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/15 سالن کانون ساعت 10 و 30 1 102 200,000 20,400,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/15 سالن کانون ساعت 13 1 80 200,000 16,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/15 سان کانون ساعت 14 و 30 1 80 200,000 16,000,000
تکاب/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/15 سالن کانون ساعت 16 1 60 200,000 12,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/16 فرهنگسرا 1 21 200,000 4,200,000
شهمیرزاد/سمنان بچه زرنگ 1402/09/13 سالن خورشید ساعت ۹ 1 90 200,000 18,000,000
شهمیرزاد/سمنان بچه زرنگ 1402/09/16 سالن خورشید ساعت 17 1 80 200,000 16,000,000
سجاس/زنجان/ بچه زرنگ 1402/09/13 کانون پرورش فکری سجاس.ساعات 10،12،14،16 4 160 200,000 32,000,000
سجاس/زنجان بچه زرنگ 1402/09/14 کانون پرورش فکری سجاس. سه سانس (ساعات 12،14،16) 3 105 200,000 21,000,000
قلتوق/زنجان بچه زرنگ 1402/09/15 مسجد روستا،دو سانس (ساعات 11 و 15) 2 75 200,000 15,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/15 8 1 92 200,000 18,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/15 13 1 52 200,000 10,400,000
لنگرود/گیلان بچه زرنگ 1402/08/30 ارشاد لنگرود ۱۸ 1 22 200,000 4,400,000
کیاشهر/گیلان بچه زرنگ 1402/09/01 ارشاد کیاشهر ۱۸ 1 27 200,000 5,400,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان بچه زرنگ 1402/09/02 ارشاد هشپر 15 1 31 200,000 6,200,000
رودسر/گیلان بچه زرنگ 1402/09/03 ارشاد رودسر ۱۸ 1 30 200,000 6,000,000
آبکنار/گیلان بچه زرنگ 1402/09/07 ارشاد لنگرود 18 1 40 200,000 8,000,000
کیاشهر/گیلان بچه زرنگ 1402/09/08 ارشاد کیاشهر ۱۸ 1 38 200,000 7,600,000
رودسر/گیلان بچه زرنگ 1402/09/10 ارساد رودسر ۱۸ 1 34 200,000 6,800,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/12 سالن شهید آوینی ساعت ۱۰ 1 65 200,000 13,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/18 سنگر 8 تا 10 و 10 تا 12 2 110 200,000 22,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/18 صمدآباد 12 تا 14 1 57 200,000 11,400,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/18 کانون محمدیه ساعت ۸/۳۰ 1 66 200,000 13,200,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/18 سالن محمدیه ساعت ۱۰ 1 61 200,000 12,200,000
  بندرعباس/هرمزگان/ بچه زرنگ 1402/09/14 18:30 2 795 200,000 159,000,000
کنارک/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/13 ساعت 8 صبح - دوشنبه - سانس اول - سالن ارشاد کنارک 1 100 225,000 22,500,000
کنارک/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/13 ساعت 9:45 - دوشنبه - سانس دوم - سالن ارشاد کنارک 1 100 225,000 22,500,000
چابهار/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/14 ساعت 8:15 - سه شنبه - سانس اول - سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی چابهار 1 100 225,000 22,500,000
چابهار/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/14 ساعت 13:00 - سه شنبه - سانس دوم - سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی چابهار 1 100 225,000 22,500,000
قصرقند/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/15 ساعت 7:30 - چهارشنبه - سانس اول - روستای هیت 1 100 225,000 22,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/18 10 1 37 200,000 7,400,000
قصرقند/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/15 ساعت 10:10 - چهارشنبه - سانس دوم - 1 100 225,000 22,500,000
سراوان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/18 ساعت 7:30 - شنبه - سانس اول - سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان سراوان 1 100 225,000 22,500,000
سراوان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/18 ساعت 9:45 - شنبه - سانس دوم - 1 100 225,000 22,500,000
سراوان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/18 ساعت 12:10 - شنبه - سانس سوم - سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان سراوان 1 100 225,000 22,500,000
اروندکنار/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/18 سالن پرورش فکری 3 295 200,000 59,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/13 کانون5 3 307 200,000 61,400,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/14 کانون6 4 627 200,000 125,400,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/15 کانون7 3 465 200,000 93,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/15 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 90 200,000 18,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/15 کانون پرورش فکری جیرفت10 1 90 200,000 18,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/18 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 90 200,000 18,000,000
عنبرآباد/کرمان/ بچه زرنگ 1402/09/18 کانون پرورش فکری جیرفت10 1 90 200,000 18,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورش فکری جیرفت10 1 85 200,000 17,000,000
کازرون/فارس بچه زرنگ 1402/09/14 سالن شهید عسکری ساعت 8 و 10 و 15 صبح 3 656 200,000 131,200,000
کازرون/فارس بچه زرنگ 1402/09/15 شهید عسکری ساعت 8 و 10.30 و 15 3 547 200,000 109,400,000
تیران/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/14 سالن فرمانداری ساعت 9 1 145 200,000 29,000,000
هندیجان/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/19 سالن خلیج فارس 5 700 200,000 140,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/15 مدرسه دخترانه روستای هفت چشمه آذرشهر 1 110 150,000 16,500,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/11 مهدیه 14:30 1 57 200,000 11,400,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/12 کانون مهدیه13:30 1 65 200,000 13,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/12 کانون مهدیه15:00 1 62 200,000 12,400,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/12 کانون الوند ساعت 8:30 1 82 200,000 16,400,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/12 کانون الوند ساعت 10:30 1 80 200,000 16,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/12 کانون الوند ساعت 15:00 1 85 200,000 17,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/13 کانون مهدیه8:30 1 65 200,000 13,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/13 کانون مهدیه10:00 1 69 200,000 13,800,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/19 دولت آباد 1 59 200,000 11,800,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/19 قره سنگی 10 1 63 200,000 12,600,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/13 کانون مهدیه8:00:00 1 70 200,000 14,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/13 کانون الوند10:00 1 84 200,000 16,800,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/13 الوند سانس 3 ساعت 13:00 1 67 200,000 13,400,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/09/19 فاطمیه روستای مهدی آباد توابع شهرستان علی آباد کتول ساعت۱۴ عصر 1 100 250,000 25,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/14 کانون الوند ساعت 8:30 1 85 200,000 17,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/14 کانون الوند ساعت 10:30 1 80 200,000 16,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/14 کانون الوند ساعت 15:00 1 75 200,000 15,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/14 شهید باهنر ساعت 8:30 1 50 200,000 10,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/15 کانون الوند ساعت 8:30 1 85 200,000 17,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/15 کانون الوند ساعت 10:30 1 84 200,000 16,800,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/15 کانون الوند13:30 1 60 200,000 12,000,000
شال/قزوین بچه زرنگ 1402/09/16 مدرسه زین آباد 1 75 200,000 15,000,000
َآوج/قزوین بچه زرنگ 1402/09/16 کانون آوج ساعت 11:00 1 50 200,000 10,000,000
َآوج/قزوین بچه زرنگ 1402/09/16 کانون آوج ساعت 16:00 1 40 200,000 8,000,000
ارداق/قزوین بچه زرنگ 1402/09/18 کانون ارداق 6 542 200,000 108,400,000
نهاوند/قزوین بچه زرنگ 1402/09/19 کانون خرمدشت ساعت10:30 1 50 200,000 10,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورش فکری ش1 تاکستان 3 246 200,000 49,200,000
فیروزه ـ تخت جلگه/خراسان رضوی/ بچه زرنگ 1402/09/13 ساعت9:00 روستای همت آباد 1 100 200,000 20,000,000
فیروزه ـ تخت جلگه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/13 11:00 روستای گرماب 1 100 200,000 20,000,000
قدمگاه/خراسان رضوی/ بچه زرنگ 1402/09/14 19:00 1 125 200,000 25,000,000
چناران/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورشی فکری کودکان ساعت 15:00 1 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/20 فرهنگسرا 1 62 200,000 12,400,000
آشتیان/مرکزی بچه زرنگ 1402/09/08 11 1 102 200,000 20,400,000
اراک/مرکزی/ بچه زرنگ 1402/09/19 2 103 200,000 20,600,000
قائم شهر/مازندران بچه زرنگ 1402/09/14 9 2 140 200,000 28,000,000
رستم آباد/گیلان بچه زرنگ 1402/09/18 کانون پرورش فکری ۸/۳۰ الی ۱۲ 3 281 200,000 56,200,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/20 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 85 200,000 17,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/20 الزهرا عنبرآباد8صبح 1 53 200,000 10,600,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/20 سالن الزهرا 1 94 200,000 18,800,000
هندیجان/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/19 سالن ارشاد هندیجان 1 210 200,000 42,000,000
هندیجان/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/19 سالن خلیج فارس هندیجان 1 210 200,000 42,000,000
هندیجان/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/19 سالن خلیج فارس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 1 210 200,000 42,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/18 کانون محمدیه ساعت 8 1 56 200,000 11,200,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/19 کانون محمدیه ساعت 10 1 76 200,000 15,200,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/19 کانون محمدیه ساعت 13 1 60 200,000 12,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/19 کانون محمدیه ساعت 15 1 65 200,000 13,000,000
صفی آباد/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/11 کانون پرورش فکری کودکان صفی آباد 3 222 200,000 44,400,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/20 کانون آبیک ساعت 8 1 97 200,000 19,400,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/20 کانون آبیک ساعت 10 1 92 200,000 18,400,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/20 کانون آبیک ساعت 13 1 54 200,000 10,800,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/20 کانون آبیک ساعت 15 1 90 200,000 18,000,000
صفی آباد/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/12 کانون پرورش فکری صفی آباد 3 182 200,000 36,400,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/21 کانون آبیک ساعت 8 1 77 200,000 15,400,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/21 کانون آبیک ساعت 10 1 86 200,000 17,200,000
صفی آباد/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/14 کانون پرورش فکری صفی آباد 3 205 200,000 41,000,000
درجزین/سمنان بچه زرنگ 1402/09/14 سالن ورزشی ولایت ساعت 13 1 250 200,000 50,000,000
مهدی شهر/سمنان بچه زرنگ 1402/09/18 سالن کانون پرورشی ساعت 8:۳۰ 1 70 200,000 14,000,000
اسفراین/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/09 سالن ورزشی بسیج 1 100 200,000 20,000,000
مهدی شهر/سمنان بچه زرنگ 1402/09/18 کانون پرورشی ساعت ۱۰:۳۰ 1 65 200,000 13,000,000
اسفراین/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/09 سالن ورزشی شهر بام 1 125 200,000 25,000,000
مهدی شهر/سمنان/ بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورشی ساعت 8:۳۰ 1 51 200,000 10,200,000
مهدی شهر/سمنان بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورشی 1 50 200,000 10,000,000
آشخانه ـ مانه و سلمقان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/15 حسینیه روستای قلعه خان 1 100 200,000 20,000,000
هفتگل/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/21 اداره ارشاد شهر هفتکل 6 618 200,000 123,600,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/21 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 85 200,000 17,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/21 کانون پرورش فکری جیرفت10 1 85 200,000 17,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/21 سالن الزهرا عنبرآباد 14/30 1 70 150,000 10,500,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/21 کانون آبیک ساعت 13 1 100 200,000 20,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/21 کانون آبیک ساعت 15 1 120 200,000 24,000,000
فراشبند/فارس بچه زرنگ 1402/09/18 حسینه روستای سرمشهد ساعت 16 1 300 200,000 60,000,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/21 روستای مالقاید 8 ،تالار هنر ساعت 14 2 150 200,000 30,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/19 8 1 116 200,000 23,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/19 10 1 104 200,000 20,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/19 13 1 75 200,000 15,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/19 16 1 73 200,000 14,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/20 8 1 152 200,000 30,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/20 10 1 126 200,000 25,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/20 13 1 92 200,000 18,400,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/19 برازجان ۲۰ 1 100 200,000 20,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/09/19 کانون8 1 161 200,000 32,200,000
ارادان/سمنان/ بچه زرنگ 1402/09/18 ۸:۱۵ 1 125 200,000 25,000,000
ارادان/سمنان بچه زرنگ 1402/09/18 9:40 1 108 200,000 21,600,000
ارادان/سمنان بچه زرنگ 1402/09/18 11:25 1 114 200,000 22,800,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/09/21 مدرسه ابو علی سینا ساعت ۹ 1 168 200,000 33,600,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/09/21 ابو علی سینا ساعت ۱۱ 1 67 200,000 13,400,000
فاروج/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/18 سالن ارشاد 1 100 200,000 20,000,000
فاروج/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/19 سالن ارشاد 10 4 290 200,000 58,000,000
فاروج/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/20 سالن ارشاد فاروج 8 و 10 صبح 2 120 200,000 24,000,000
ارادان/سمنان بچه زرنگ 1402/09/18 8:15 1 125 200,000 25,000,000
تیران/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/22 سالن فرمانداری ساعت 19 1 200 200,000 40,000,000
چهارباغ/البرز بچه زرنگ 1402/09/15 19:30-مسجد جامع چهارباغ 1 110 200,000 22,000,000
چهارباغ/البرز بچه زرنگ 1402/09/16 19:30 مسجد جامع چهارباغ 1 110 200,000 22,000,000
کرج/البرز بچه زرنگ 1402/09/19 8 - 10 نمازخانه مدرسه 2 300 200,000 60,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/22 8 1 113 200,000 22,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/22 10 1 103 200,000 20,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/22 13 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/22 15 1 112 200,000 22,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/24 فرهنگسرا 1 21 200,000 4,200,000
میرجاوه/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/19 ساعت 7:45 - یکشنبه 1 125 200,000 25,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ بچه زرنگ 1402/09/25 فرهنگسرا ۸و ۱۰ 2 82 200,000 16,400,000
محمدآباد/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/21 ساعت 8 صبح - سه شنبه - شهرستان هامون 1 125 200,000 25,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/22 کانون بویین زهرا ساعت 8 1 59 200,000 11,800,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/22 کانون بویین زهرا ساعت 9/30 1 73 200,000 14,600,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/22 کانون بویین زهرا ساعت 11 1 112 200,000 22,400,000
آبیک/قزوین/ بچه زرنگ 1402/09/22 کانون سگز آباد ساعت ۱۱ 1 69 200,000 13,800,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/22 کانون سگز آباد ساعت 14 1 127 200,000 25,400,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/22 کانون سگز آباد ساعت 15/30 1 119 200,000 23,800,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/23 کانون بویین زهرا 1 80 200,000 16,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/23 کانون بویین زهرا ساعت 9/30 1 75 200,000 15,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/23 کانون بویین زهرا ساعت 13 1 93 200,000 18,600,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/16 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چابهار 1 60 300,000 18,000,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/18 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چابهار ، دانش آموزان مدرسه ابوبکر 50 300,000 15,000,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/18 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چابهار ، دانش آموزان مدرسه شهید رجایی 60 300,000 18,000,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/18 زمین چمن مصنوعی ، شهرستان چابهار ، محله سیدآباد 100 300,000 30,000,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/19 شهرستان چابهار ، مدرسه دخترانه نجمه 60 300,000 18,000,000
زاهدان/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/19 شهرستان چابهار ، مدرسه دخترانه نجمه 60 300,000 18,000,000
کنارک/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 50 300,000 15,000,000
کنارک/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 50 300,000 15,000,000
چابهار/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/20 مدرسه پسرانه هدف 90 300,000 27,000,000
چابهار/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/20 مدرسه پسرانه هدف 90 300,000 27,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/20 کانون پرورش فکری ش2 تاکستان 2 156 200,000 31,200,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/20 کانون پرورش فکری ش1 تاکستان 2 152 200,000 30,400,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/21 کانون پرورش فکری ش2 تاکستان 4 252 200,000 50,400,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/09/22 کانون پرورش فکری الوند 5 551 200,000 110,200,000
شال/قزوین بچه زرنگ 1402/09/23 مدرسه زین آباد 1 50 200,000 10,000,000
ضیاآباد/قزوین بچه زرنگ 1402/09/25 کانون پرورش فکری ضیاء آباد 2 294 200,000 58,800,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/13 سالن کانون خوی ساعت 8 و 11 صبح 2 223 200,000 44,600,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/14 سالن کانون خوی ساعت 8 و 11صبح و 14 بعد از ظهر 3 293 200,000 58,600,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/15 سالن کانون خوی ساعت 11 صبح و 14 بعد از ظهر 2 162 200,000 32,400,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/21 سالن ارشاد شبستر ساعت 15 1 55 200,000 11,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/22 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 85 200,000 17,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/22 الزهرا عنبرآباد8صبح 1 83 150,000 12,450,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/27 الزهرا عنبرآباد 10صبح 1 87 200,000 17,400,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/27 الزهرا عنبرآباد ساعت 14/30 1 80 200,000 16,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/27 کانون خاکعلی ساعت 8/30 1 88 200,000 17,600,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/27 کانون خاکعلی ساعت 10 1 63 200,000 12,600,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/09/27 کانون خاکعلی ساعت ‌۱۱/۳۰ 1 90 200,000 18,000,000
حمیدیه/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/27 سالن کانون پرورشفکری 6 377 200,000 75,400,000
فیروزکوه/تهران/ بچه زرنگ 1402/09/10 آفرینش ۱۴ 2 150 200,000 30,000,000
فیروزکوه/تهران بچه زرنگ 1402/09/11 آفرینش 14 2 150 200,000 30,000,000
   بچه زرنگ 1402/09/14 پل سفید16 1 60 200,000 12,000,000
جویبار/مازندران بچه زرنگ 1402/09/19 مدرسه جویبار 14 2 100 200,000 20,000,000
زیرآب/مازندران بچه زرنگ 1402/09/24 مدرسه معلولین سوادکوه 9 2 60 200,000 12,000,000
کیا کلا/مازندران بچه زرنگ 1402/09/27 کانون پرورش فکری کودکان 2 225 300,000 67,500,000
مهدی شهر/سمنان بچه زرنگ 1402/09/20 سالن نیستان ساعت ۹ 1 150 200,000 30,000,000
مهدی شهر/سمنان بچه زرنگ 1402/09/22 سالن مدرسه رجایی ساعت 8:۳۰ 1 160 200,000 32,000,000
مهدی شهر/سمنان بچه زرنگ 1402/09/22 سالن مدرسه رجایی ساعت 10:۳۰ 1 100 200,000 20,000,000
درچه/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/02 فرهنگسرا ۱۰صبح 1 150 200,000 30,000,000
درچه/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/02 فرهنگسرا 16 1 150 200,000 30,000,000
درچه/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/04 فرهنگسرا 10 1 150 200,000 30,000,000
درچه/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/07 فرهنگسرا 8صبح 1 150 200,000 30,000,000
دیزیچه/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/07 فرهنگسرا 11 1 150 200,000 30,000,000
   بچه زرنگ 1402/09/07 فرهنگسرا 16 1 150 200,000 30,000,000
   بچه زرنگ 1402/09/08 فرهنگسرا 9صبح 1 150 200,000 30,000,000
   بچه زرنگ 1402/09/18 فرهنگسرا 9صبح 1 150 200,000 30,000,000
   بچه زرنگ 1402/09/19 فرهنگسرا 10صبح 1 150 200,000 30,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/21 فرهنگسرا 9 1 150 200,000 30,000,000
ضیاآباد/قزوین بچه زرنگ 1402/09/27 کانون پرورش فکری ضیاء آباد 2 259 200,000 51,800,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/13 کانون الوند ساعت 15 1 52 200,000 10,400,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/09/15 کانون الوند ساعت 15 1 50 200,000 10,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/22 الزهرا عنبرآباد 10 1 73 200,000 14,600,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/27 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 80 200,000 16,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/27 سالن کانون پرورش فکری جیرفت10 1 80 200,000 16,000,000
طبس/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/11 شهرستان طبس ساعت 15:30 و 18:30 2 368 200,000 73,600,000
طبس/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/11 شهرستان طبس ساعت 9:00 و 15:30 و 18:30 3 422 200,000 84,400,000
طبس/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/13 شهرستان طبس ساعت 10:00 و 15:30 و 18:00 3 524 200,000 104,800,000
طبس/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/14 شهرستان طبس ساعت 10:00 و 15:30 و 18:00 3 401 200,000 80,200,000
طبس/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/15 شهرستان طبس ساعت 10:00 و 15:30 2 201 200,000 40,200,000
طبس/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/16 شهرستان عشق آباد ساعت 8:00 و 10:00 و 12:00 و 14:00 و 16:00 5 626 200,000 125,200,000
سرایان/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/18 شهرستان سرایان ساعت 17:15 1 105 250,000 26,250,000
سرایان/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/19 شهرستان سرایان ساعت 17:15 1 147 250,000 36,750,000
سرایان/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/20 شهرستان سرایان ساعت 17:15 1 222 250,000 55,500,000
سرایان/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/21 شهرستان سرایان ساعت 17:15 1 105 250,000 26,250,000
سرایان/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/22 شهرستان سرایان ساعت 17:15 1 159 250,000 39,750,000
خوسف/خراسان جنوبی بچه زرنگ 1402/09/23 شهرستان خوسف ساعت 8:00 و 10:00 2 290 200,000 58,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/28 سالن کانون پرورش فکری کودکان 8صبح 1 75 200,000 15,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/28 سالن کانون پرورش فکری کودکان 10 1 75 200,000 15,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/20 ساعت 10 صبح - دوشنبه - سانس اول - سالن همایش های پردیس جدید دانشگاه ملی زابل 1 175 200,000 35,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/20 ساعت 19:30 - دوشنبه - سانس دوم - سالن همایش های پردیس جدید دانشگاه ملی زابل 1 175 200,000 35,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/27 ساعت 8:15- دوشنبه - سانس اول - سالن مرکز شماره -1- کانون پرورش فکری شهرستان زابل 1 110 200,000 22,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/27 ساعت 9:45 - دوشنبه - سانس دوم - سالن مرکز شماره -1- کانون پرورش فکری شهرستان زابل 1 65 200,000 13,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/27 ساعت 12:30 - دوشنبه - سانس سوم - سالن مرکز شماره -1- کانون پرورش فکری شهرستان زابل 1 63 200,000 12,600,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/27 ساعت 14:15 - دوشنبه - سانس چهارم - سالن مرکز شماره -1- کانون پروش فکری شهرستان زابل 1 63 200,000 12,600,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/28 ساعت 8 صبح - سه شنبه - سانس اول - سالن مرکز شماره -1- کانون پروش فکری شهرستان زابل 1 110 200,000 22,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/28 ساعت 9:45 - سه شنبه - سانس دوم - سالن مرکز شماره -1- کانون پرورش فکری شهرستان زابل 1 107 200,000 21,400,000
آب بر ـ طارم/زنجان بچه زرنگ 1402/09/28 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۴ 1 150 200,000 30,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/28 سالن کانون پرورش فکری 5 217 200,000 43,400,000
عنبرآباد/کرمان/ بچه زرنگ 1402/09/28 کانون پرورش فکری جیرفت8 75 200,000 15,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/28 کانون پرورش فکری جیرفت10 1 80 200,000 16,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/29 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 80 200,000 16,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/29 کانون پرورش فکری جیرفت10 1 80 200,000 16,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/29 کانون پرورش فکری پاریز 8صبح 1 80 200,000 16,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/09/29 کانون پرورش فکری پاریز10 1 80 200,000 16,000,000
کیا کلا/مازندران بچه زرنگ 1402/09/25 10 کانون پرورشی کیاکلا 1 142 300,000 42,600,000
شیرگاه/مازندران بچه زرنگ 1402/09/29 مدرسه شیرگاه 10 1 80 200,000 16,000,000
اردکان/یزد بچه زرنگ 1402/09/14 کانون ملی امام خمینی ره اردکان -8-10-15-17-19 5 1,084 200,000 216,800,000
اردکان/یزد بچه زرنگ 1402/09/15 سالن کانون ملی امام خمینی ره - 18-20 2 215 200,000 43,000,000
اردکان/یزد بچه زرنگ 1402/09/16 سالن کانون ملی امام خمینی ره ساعت 19 1 92 200,000 18,400,000
کیا کلا/مازندران بچه زرنگ 1402/09/25 کانون پرورشی 10 1 132 300,000 39,600,000
اردکان/یزد بچه زرنگ 1402/09/18 سالن سینما دیدار اداره ارشاد تفت ساعت 8-10-12-16-18 5 750 200,000 150,000,000
تفت/یزد بچه زرنگ 1402/09/19 سالن سینما دیدار اداره ارشاد تفت - ساعت 8-10-12-16-18 5 640 200,000 128,000,000
شهمیرزاد/سمنان بچه زرنگ 1402/09/28 سالن نیستان ساعت 10 1 95 200,000 19,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/28 ساعت 12:30 - سه شنبه - سانس سوم - سالن مرکز شماره -1- کانون پرورش فکری شهرستان زابل 1 110 200,000 22,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/29 ساعت 7:30 - چهارشنبه - سانس اول - 1 60 200,000 12,000,000
زابل/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/09/29 ساعت 9 صبح - چهارشنبه - سانس دوم - 1 55 200,000 11,000,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/09/15 8-9/30-11 3 150 200,000 30,000,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/09/19 10-13/30 2 120 200,000 24,000,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/09/20 8-10 2 100 200,000 20,000,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/09/29 8-10 2 120 200,000 24,000,000
دزفول/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/29 سالن دزفول 6 1,015 200,000 203,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان بچه زرنگ 1402/09/30 فرهنگسرا 18 1 21 200,000 4,200,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/10/13 کانون الوند ساعت 15:00 1 52 200,000 10,400,000
هشترود/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/28 کانون پرورش فکری؛ ۹ صبح 1 111 200,000 22,200,000
هشترود/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/28 کانون پرورش فکری ؛ 10/30 1 70 200,000 14,000,000
هشترود/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/28 کانون پرورش فکری؛ 12 ظهر 1 110 200,000 22,000,000
هشترود/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/28 کانون پرورش فکری ؛ ۱۶ عصر 1 106 200,000 21,200,000
هشترود/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/28 سالن پرورش فکری ؛ ۱۸ عصر 1 90 200,000 18,000,000
هشترود/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/29 سالن پرورش فکری ؛ ساعت ۹ 1 110 200,000 22,000,000
هشترود/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/29 کانون پرورش فکری؛ ۱۰/۳۰ 1 73 200,000 14,600,000
هشترود/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/29 کانون پرورش فکری ؛ ۱۲ ظهر 1 130 200,000 26,000,000
هشترود/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/29 کانون پرورش فکری ؛ ۱۵/۳۰ 1 130 200,000 26,000,000
آتش بیگ/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/29 سالن پرورش فکری ؛ ۱۷ عصر 1 100 200,000 20,000,000
نهاوند/همدان/ بچه زرنگ 1402/09/11 1, ساعت9 1 41 200,000 8,200,000
نهاوند/همدان بچه زرنگ 1402/09/12 1, ساعت 8:30 1 49 200,000 9,800,000
نهاوند/همدان بچه زرنگ 1402/09/13 1, ساعت ۹ 1 52 200,000 10,400,000
نهاوند/همدان بچه زرنگ 1402/09/18 ۱،ساعت9 1 35 200,000 7,000,000
   بچه زرنگ 1402/09/28 1,ساعت15 1 51 200,000 10,200,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/18 کانون پرورش فکری ساعت 8 و 30 1 140 200,000 28,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/18 کانون پرورش فکری ساعت 10 1 135 200,000 27,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/29 8 1 83 200,000 16,600,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/18 کانون پرورش فکری ساعت 11 و 30 1 190 200,000 38,000,000
نقده/آذربایجان غربی/ بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورش فکری ساعت 8:15 1 150 200,000 30,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورش فکری ساعت 10 1 220 200,000 44,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورش فکری ساعت 11:30 1 175 200,000 35,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورش فکری ساعت 14 1 175 200,000 35,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/20 کانون پرورش فکری ساعت 8:15 210 200,000 42,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/20 کانون پرورش فکری ساعت 10 1 180 200,000 36,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/20 کانون پرورش فکری ساعت 11:30 1 230 200,000 46,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/20 کانون پرورش فکری ساعت 14 1 180 200,000 36,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/21 کانون پرورش فکری ساعت 10 1 146 200,000 29,200,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/21 کانون پرورش فکری ساعت 11:30 1 160 200,000 32,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/21 کانون پرورش فکری ساعت 14 1 90 200,000 18,000,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/21 کانون پرورش فکری ساعت 16 1 31 200,000 6,200,000
نقده/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/09/22 کانون پرورش فکری ساعت 8:30 1 83 200,000 16,600,000
عنبرآباد/کرمان/ بچه زرنگ 1402/10/02 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 85 200,000 17,000,000
ابارق/کرمان بچه زرنگ 1402/10/02 سالن کانون پرورش فکری جیرفت10 1 85 200,000 17,000,000
تیران/اصفهان بچه زرنگ 1402/10/01 ساعت 15 روستای دره بید فریدن 1 50 200,000 10,000,000
خور/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/29 سالن مرکزی ساعت ۱۸ 1 200 200,000 40,000,000
فاروج/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/09/18 سالن ارشاد 1 80 200,000 16,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/02 8 1 85 200,000 17,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/02 10 1 59 200,000 11,800,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/02 سالن کانون پرورش فکری جیرفت10 1 85 200,000 17,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/02 کانون پرورش فکری 10 1 95 200,000 19,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/12 ارشاد ساعت 10 1 100 200,000 20,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/13 ارشاد ساعت 10 1 60 200,000 12,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/14 ارشاد ساعت 10 1 90 200,000 18,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/14 ارشاد ساعت 10 1 85 200,000 17,000,000
اسدآباد/همدان بچه زرنگ 1402/09/19 ارشاد ساعت 10 1 70 200,000 14,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/14 حسینیه حضرت زهرا (س) . ساعت 7:50 صبح 1 65 200,000 13,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/14 حسینیه حضرت زهرا (س) . ساعت 10:04 صبح 1 52 200,000 10,400,000
بجستان/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/14 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان . ساعت 14:30 1 80 200,000 16,000,000
بجستان/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/14 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان . ساعت 16:24 1 70 200,000 14,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/15 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 17:40 1 65 200,000 13,000,000
ششتمد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/16 مسجد صاحب الزمان . ساعت 17:45 1 80 200,000 16,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/18 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 15:33 1 100 200,000 20,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/19 مسجد جامع روستای جابوز . ساعت 18:30 1 115 200,000 23,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/20 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 15:38 1 89 200,000 17,800,000
خلیل آباد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/21 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج . ساعت 8:15 صبح 1 62 200,000 12,400,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/21 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج . ساعت 10:10 1 50 200,000 10,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/21 سالن آمفی تئاتر مجتمع ثامن الحجج . ساعت 14:35 1 50 200,000 10,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/22 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 15:45 1 89 200,000 17,800,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/23 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 10:00 1 50 200,000 10,000,000
اسحاق آباد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/28 تکیه ابوالفضلی . ساعت 15:05 1 50 200,000 10,000,000
بجستان/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/29 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان . ساعت 10:08 1 100 200,000 20,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/29 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 15:38 1 83 200,000 16,600,000
بردسکن/خراسان رضوی/ بچه زرنگ 1402/10/03 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت :3015 1 95 200,000 19,000,000
سروو/فارس بچه زرنگ 1402/09/21 سالن شهید قنوتیسپیدان 3 1,008 200,000 201,600,000
اردکان ـ سپیدان/فارس بچه زرنگ 1402/09/22 سالن شهید قنوتی سپیدان 3 1,008 200,000 201,600,000
  اراک/مرکزی/ بچه زرنگ 1402/09/20 2 85 200,000 17,000,000
اراک/مرکزی بچه زرنگ 1402/09/21 2 90 200,000 18,000,000
اراک/مرکزی بچه زرنگ 1402/09/22 3 177 200,000 35,400,000
تیران/اصفهان بچه زرنگ 1402/10/03 حسینیه روستای کوهان ، ساعت 19 1 85 200,000 17,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/20 پسکمر ساعت 8 تا 10 و ساعت 10 تا 12 2 118 200,000 23,600,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/21 قوش خزایی ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 و 12 تا 14 3 175 200,000 35,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/22 قوش علیجان ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 و 12 تا 14 3 168 200,000 33,600,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/27 ابراهیم آباد 2 108 200,000 21,600,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/29 عباس آباد ساعت 8 تا 10 1 60 200,000 12,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/03 حسن آباد ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 2 110 200,000 22,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/04 قوش چاکر ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 2 114 200,000 22,800,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/09/19 مسجد امیرالمومنین خرمدره ساعت 15:30 1 50 200,000 10,000,000
خرمدره/زنجان/ بچه زرنگ 1402/09/29 حسینیه شهدای روستای سوکهریز ساعت 15 و 17 2 63 200,000 12,600,000
لنگرود/گیلان/ بچه زرنگ 1402/09/20 کانون لنگرود 5 310 200,000 62,000,000
لشت نشا/گیلان بچه زرنگ 1402/09/29 آرش مال ۸ و ۱۰ صبح 2 124 200,000 24,800,000
مشکین شهر/اردبیل/ بچه زرنگ 1402/09/15 الاراندیشه کوثر 3 370 200,000 74,000,000
  مشگین شهر/اردبیل/ بچه زرنگ 1402/09/16 تالاربعثت بیله سوار 11/30 1 120 200,000 24,000,000
آغداش کلام/اردبیل بچه زرنگ 1402/09/19 کانون پرورش فکری انگوت 3 320 200,000 64,000,000
مشکین شهر/اردبیل بچه زرنگ 1402/09/20 کانون اصلاندوز 4 365 200,000 73,000,000
مشکین شهر/اردبیل بچه زرنگ 1402/09/21 کانون گرمی 3 274 200,000 54,800,000
مشکین شهر/اردبیل بچه زرنگ 1402/09/22 کانون گرمی 2 220 200,000 44,000,000
مشکین شهر/اردبیل بچه زرنگ 1402/09/25 کانون خلخال 5 537 200,000 107,400,000
مشکین شهر/اردبیل بچه زرنگ 1402/09/27 کانون گرمی 3 308 200,000 61,600,000
مشکین شهر/اردبیل بچه زرنگ 1402/09/28 کانون گرمی 3 306 200,000 61,200,000
مشکین شهر/اردبیل بچه زرنگ 1402/09/29 کانون گرمی 1 100 200,000 20,000,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان/ بچه زرنگ 1402/09/28 کانون هشپر ۸ و ۱۰ صبح 2 419 300,000 125,700,000
کومله/گیلان بچه زرنگ 1402/09/30 کانون پرورش کومله ۸ و ۱۰ 2 240 300,000 72,000,000
رودبنه/گیلان بچه زرنگ 1402/10/04 کانون رودبنه ۸ و ۱۰ و ۱۲ 3 158 200,000 31,600,000
شیرگاه/مازندران بچه زرنگ 1402/10/04 کتابخانه 12 1 75 200,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان بچه زرنگ 1402/10/05 مدرسه روستای چشمه زالویک 1 56 200,000 11,200,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/05 کندکلی ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 2 114 200,000 22,800,000
چناران/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/20 9:30.کانون پرورشی فکری چناران 1 100 200,000 20,000,000
چناران/خراسان رضوی/ بچه زرنگ 1402/09/20 ساعت14:30 کانون پرورشی چناران خانوم غلامی 1 100 200,000 20,000,000
چناران/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/21 9:30سالن کانون پرورشی چناران مدیریت خانوم غلامی 1 100 200,000 20,000,000
چناران/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/09/21 14:30سالن کانون پرورشی چناران خانوم غلامی 1 100 200,000 20,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/09/29 مسجد فاطمه الزهرا19 1 75 200,000 15,000,000
ملاثانی/خوزستان بچه زرنگ 1402/10/06 سالن سازمان تبلیغات 5 512 200,000 102,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/03 8 1 69 200,000 13,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/03 13 1 120 200,000 24,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/04 8 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/04 10 1 80 200,000 16,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/05 13 1 120 200,000 24,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/06 10 1 80 200,000 16,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/06 17 1 72 250,000 18,000,000
قم/قم بچه زرنگ 1402/10/04 8-10 2 120 200,000 24,000,000
َآوج/قزوین بچه زرنگ 1402/10/07 کانون پرورش فکری آوج ساعت9:00 صبح 1 51 200,000 10,200,000
َآوج/قزوین بچه زرنگ 1402/10/07 کانون پرورش فکری آوج ساعت13:00 ظهر 1 52 200,000 10,400,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/03 سالن آموزش و پرورش 1 60 150,000 9,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/03 سالن آموزش و پرورش 1 76 150,000 11,400,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/03 کانون پرورش فکری جیرفت8 1 80 200,000 16,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/04 روستای امیرآباد مهد کودک 1 45 200,000 9,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/05 روستای امیرآباد سالن دبستان 1 80 150,000 12,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/05 سالن شبکه بهداشت 14/30 1 55 200,000 11,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/27 ساعت۱۵ سالن ارشادشبستر 1 30 200,000 6,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ بچه زرنگ 1402/10/04 ساعت ۹ و ساعت ۱۱ نمازخانه دبستان زینبیه بندرشرفخانه 2 80 200,000 16,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/05 سالن ورودی دبستان پسرانه امیرالمومنین بندرشرفخانه 1 71 200,000 14,200,000
صوفیان/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/06 سالن ارشاد شبستر ساعت ۱۰ صبح 1 45 200,000 9,000,000
   بچه زرنگ 1402/10/05 18 1 85 200,000 17,000,000
شهمیرزاد/سمنان بچه زرنگ 1402/10/05 سالن نیستان ساعت ۱۷ 1 75 250,000 18,750,000
شهمیرزاد/سمنان بچه زرنگ 1402/10/07 سالن نیستان ساعت 10 1 150 250,000 37,500,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/10/09 مجتمع ساعت 14,16,19 3 140 200,000 28,000,000
لاهیجان/گیلان/ بچه زرنگ 1402/10/05 کانون لاهیجان ۸ و ۱۰ صبح و ۱ و ۳ عصر 4 230 200,000 46,000,000
کیاشهر/گیلان بچه زرنگ 1402/10/05 کانون کیاشهر ۸ و ۱۰ صبح 2 108 200,000 21,600,000
عنبرآباد/کرمان/ بچه زرنگ 1402/10/09 کانون پرورش فکری جیرفت10 1 60 200,000 12,000,000
عنبرآباد/کرمان/ بچه زرنگ 1402/10/10 کانون پرورش فکری جیرفت10 1 60 200,000 12,000,000
خلیل آباد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/05 مجتمع ثامن الحجج . ساعت 10:25 1 63 200,000 12,600,000
خلیل آباد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/05 مجتمع ثامن الحجج . ساعت 14:50 1 55 200,000 11,000,000
بردسکن/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/06 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی . ساعت 15:20 1 70 200,000 14,000,000
اوز/فارس بچه زرنگ 1402/09/27 16:00 1 163 200,000 32,600,000
اوز/فارس بچه زرنگ 1402/09/28 10:00 1 110 200,000 22,000,000
فسا/فارس بچه زرنگ 1402/10/06 10:00 1 280 200,000 56,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/11 سالن الزهرا 9صبح 1 21 200,000 4,200,000
گیلانغرب/کرمانشاه بچه زرنگ 1402/10/10 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان "کرند غرب" 4 421 200,000 84,200,000
گنبدکاوس/گلستان بچه زرنگ 1402/10/11 دبستان زمین روستایی قزلجه ماتی توابع شهرستان گنبدکاووس ساعت ۱۴ عصر 1 125 200,000 25,000,000
مشکین شهر/اردبیل بچه زرنگ 1402/11/06 کانون پرورش فکری آلنی 4 323 200,000 64,600,000
مشکین شهر/اردبیل/ بچه زرنگ 1402/10/11 کانون پرورش آلنی 2 160 200,000 32,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/09 10 1 90 200,000 18,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/10 8 1 120 200,000 24,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/10 10 1 80 200,000 16,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/11 8 1 110 200,000 22,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/11 10 1 80 200,000 16,000,000
باغ ملک/خوزستان بچه زرنگ 1402/10/11 سالن کانون پرورش فکری باغملک 5 377 200,000 75,400,000
فسا/فارس بچه زرنگ 1402/10/10 15:00 1 285 200,000 57,000,000
فسا/فارس بچه زرنگ 1402/10/11 10:00 1 148 200,000 29,600,000
فسا/فارس بچه زرنگ 1402/10/11 15:00 1 365 200,000 73,000,000
میانه/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/02 کانون پرورش فکری، میانه 1 90 200,000 18,000,000
میانه/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/02 کانون پرورش فکری / میانه 1 90 200,000 18,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/06 تام رسول ساعت 10 تا 12 1 53 200,000 10,600,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/09 یاس تپه 8 تا 10 و 10 تا 12 2 115 200,000 23,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/10 تام مختار و تپه میر احمد ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 2 120 200,000 24,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/11 الله نظر نوبنیاد ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 2 110 200,000 22,000,000
سرخس/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/12 گنبدلی ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 2 107 200,000 21,400,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/02 کانون پرورش فکری کودکان شهرستان ملکان 2 245 200,000 49,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/03 کانون پرورش فکری کودکان شهرستان ملکان 2 227 200,000 45,400,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/04 کانون پرورش فکری کودکان شهرستان ملکان 2 227 200,000 45,400,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/05 پرورش فکری کودکان شهرستان ملکان 2 240 200,000 48,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/10 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کلیبر 4 270 200,000 54,000,000
آذرشهر/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/09 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کلیبر 4 472 200,000 94,400,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/12 سالن ارشاد رودبار9صبح 1 30 200,000 6,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/12 سالن ارشاد رودبار12ظهر 1 40 200,000 8,000,000
عنبرآباد/کرمان بچه زرنگ 1402/10/12 سالن ارشاد رودبار14/30 1 55 200,000 11,000,000
گنبدکاوس/گلستان بچه زرنگ 1402/10/13 مدرسه روستای دیگجه یسیر چگن توابع شهرستان گنبدکاووس ساعت ۹ صبح 1 160 250,000 40,000,000
میانه/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/02 کانون پرورش فکری شهر میانه 1 90 200,000 18,000,000
میانه/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/10/02 کانون پرورش فکری شهر میانه ساعت ۹ 1 75 200,000 15,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/10/09 سالن شهید آوینی ساعت 18 1 50 200,000 10,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/10/12 سالن شهید آوینی ساعت 16 1 55 200,000 11,000,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/10/10 تالار ساعت 20 1 80 200,000 16,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/10/07 چهارسوق16 1 65 200,000 13,000,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/10/13 مسجد امام رضا (ص) ساعت 13 و 15 2 55 200,000 11,000,000
  حمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/15 1 180 200,000 36,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/17 دهق 4 512 200,000 102,400,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/17 کوشک 6 الی10 شب 2 275 200,000 55,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/19 کانون 8 و 10 شب 2 250 200,000 50,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/20 1 57 200,000 11,400,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/21 کانون امام خمینی 2 250 200,000 50,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/23 کانون 3 الی 8 2 250 200,000 50,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/25 کانون 2 250 200,000 50,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/28 ارغوان 7شب 1 80 200,000 16,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/29 کانون 3 375 200,000 75,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/09/30 فرهنگ سرا اسوه 1 100 200,000 20,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/02 کانون 4 500 200,000 100,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/03 کانون 2 250 200,000 50,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/04 کانون 2 250 200,000 50,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/05 کانون 2 250 200,000 50,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/06 کانون 2 250 200,000 50,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/06 ده نو 1 122 200,000 24,400,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/07 کانون 2 250 200,000 50,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/10 کانون 1 125 200,000 25,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/11 قلعه 1 78 200,000 15,600,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/11 کانون 1 125 200,000 25,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/13 دبستان حکیمه 1 100 200,000 20,000,000
    خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/13 قلعه 1 76 200,000 15,200,000
  خمینی شهر/اصفهان/ بچه زرنگ 1402/10/13 کانون 1 125 200,000 25,000,000
آواجیق (کلیسا کندی)/آذربایجان غربی/ بچه زرنگ 1402/09/18 سالن 9 دی 3 705 200,000 141,000,000
آواجیق (کلیسا کندی)/آذربایجان غربی/ بچه زرنگ 1402/09/19 سالن 9 دی 3 699 200,000 139,800,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/09 کانون - 8تا12 2 185 250,000 46,250,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/10 8کانون-8تا16 4 360 250,000 90,000,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/11 کانون-8تا12 2 207 250,000 51,750,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/12 کانون-8تا12 2 178 250,000 44,500,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/13 کانون - 8تا12 2 206 250,000 51,500,000
بجنورد/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/05 کمپ پتروشیمی 19 1 150 200,000 30,000,000
فارسان/چهارمحال و بختیاری بچه زرنگ 1402/10/02 سالن مدرسه 1 55 200,000 11,000,000
فارسان/چهارمحال و بختیاری بچه زرنگ 1402/10/09 مدرسه. ساعت10تا 12 1 63 200,000 12,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/12 8 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/12 10 1 95 200,000 19,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/12 13 1 150 200,000 30,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/13 8 1 78 200,000 15,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/13 10 1 70 200,000 14,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/13 14 1 225 200,000 45,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/13 18 1 60 200,000 12,000,000
دوگنبد/کهگیلویه و بویراحمد/ بچه زرنگ 1402/09/20 10:00 14 933 200,000 186,600,000
باشت/کهگیلویه و بویراحمد/ بچه زرنگ 1402/10/07 10:00 4 464 200,000 92,800,000
میرجاوه/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/10/03 ساعت08:00 - یکشنبه -سانس اول - سالن ورزشی شهرستان میرجاوه 1 125 200,000 25,000,000
میرجاوه/سیستان و بلوچستان بچه زرنگ 1402/10/03 ساعت 10:00 - یکشنبه سانس دوم - سالن ورزشی شهرستان میرجاوه 1 125 200,000 25,000,000
کرج/البرز بچه زرنگ 1402/09/19 نمازخانه مدرسه مفتح دو سانس 14 و 15:30 2 400 200,000 80,000,000
کرج/البرز بچه زرنگ 1402/09/20 سالن امام علی (ع) دو سانس ساعت 9 و 13 2 250 200,000 50,000,000
هشتگرد ـ ساوجبلاغ/البرز بچه زرنگ 1402/10/15 مسجد ابوالفضل (ع) - 14:30 1 100 200,000 20,000,000
کرج/البرز بچه زرنگ 1402/10/17 سالن شهدا ساعت 11 1 200 200,000 40,000,000
گرگان/گلستان بچه زرنگ 1402/10/18 دبستان شهید حبیب اله ملک روستای گوزن فارس بخش بهاران ساعت ۱۰ صبح 1 75 200,000 15,000,000
گتوند/خوزستان/ بچه زرنگ 1402/10/18 مدرسه ترکالکی 3 225 200,000 45,000,000
کلاله/گلستان بچه زرنگ 1402/10/19 دبستان محمد اسماعیل بخارائی روستای دهنه توابع شهرستان کلاله ساعت ۱۰ صبح 1 103 200,000 20,600,000
اراک/مرکزی بچه زرنگ 1402/10/04 2 75 200,000 15,000,000
آشتیان/مرکزی بچه زرنگ 1402/10/05 2 80 200,000 16,000,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/16 سالن وحدت ساعت 8:30 1 697 200,000 139,400,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/16 سالن وحدت ساعت 10 1 194 200,000 38,800,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/16 سالن وحدت ساعت 13:30 1 299 200,000 59,800,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/17 سالن وحدت ساعت 8:30 1 664 200,000 132,800,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/17 سالن وحدت ساعت 10 1 542 200,000 108,400,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/17 سالن وحدت ساعت 11:30 1 259 200,000 51,800,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/17 سالن وحدت ساعت 13:30 1 246 200,000 49,200,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/18 سالن وحدت ساعت 8:30 1 717 200,000 143,400,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/18 سالن وحدت ساعت 10 1 707 200,000 141,400,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/18 سالن وحدت ساعت 11:30 1 302 200,000 60,400,000
مهاباد/آذربایجان غربی بچه زرنگ 1402/10/18 سالن وحدت ساعت 13:30 1 315 200,000 63,000,000
کلاله/گلستان بچه زرنگ 1402/10/19 دبستان دخترانه فجر ساعت ۱۴ عصر 1 107 200,000 21,400,000
کلاله/گلستان بچه زرنگ 1402/10/20 دبستان دخترانه شهید جعفری کلاله ۳ سانس در یک روز و یک مکان ساعت‌های ۱۲/۳۰، ۱۴ و 15/30 عصر 3 280 200,000 56,000,000
کلاله/گلستان بچه زرنگ 1402/10/20 دبستان دخترانه هاجر روستای دهنه کلاله دو سانس در یک روز و یک مکان ساعت‌های ۱۳ و ۱۵ عصر ساعت 2 200 200,000 40,000,000
راز/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/21 حسینیه راستاقان 1 90 200,000 18,000,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/20 ارشاد12 1 70 200,000 14,000,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/18 کانون پرورش فکری 2 155 250,000 38,750,000
نکاء/مازندران بچه زرنگ 1402/10/19 17 1 60 200,000 12,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/17 8 1 62 200,000 12,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/17 10 1 69 200,000 13,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/18 8 1 50 200,000 10,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/18 10 1 85 200,000 17,000,000
دولت آباد ـ زاوه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/19 8 1 240 200,000 48,000,000
دولت آباد ـ زاوه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/19 10 1 160 200,000 32,000,000
دولت آباد ـ زاوه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/19 12 1 143 200,000 28,600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/20 8 1 115 200,000 23,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/20 10 1 58 200,000 11,600,000
گیلانغرب/کرمانشاه بچه زرنگ 1402/10/22 10 کانون پرورش فکری گیلانغرب 1 61 200,000 12,200,000
مشهد/خراسان رضوی/ بچه زرنگ 1402/09/16 سپاه 19:00 1 180 200,000 36,000,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/19 کانون پرورش فکری 10تا12 1 70 250,000 17,500,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/19 کانون پرورش فکری 8تا10 1 78 250,000 19,500,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/18 کانون پروش فکری 10تا 12 1 70 250,000 17,500,000
شیروان/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/18 کانون پرورش فکری 1 85 250,000 21,250,000
قائم شهر/مازندران بچه زرنگ 1402/10/25 9 و 13 2 200 200,000 40,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/10/26 سالن شهید آوینی ساعت 9 1 52 200,000 10,400,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/10/27 تالار 14 1 70 200,000 14,000,000
جاسک/هرمزگان/ بچه زرنگ 1402/10/27 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت ۱۸:۳۰ 1 30 250,000 7,500,000
گیلانغرب/کرمانشاه بچه زرنگ 1402/10/24 کانون پرورش فکری کودکان کنگاور 13 2,250 200,000 450,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/10/26 سالن نرجس خاتون ساعت 11 1 60 200,000 12,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/11/01 روستای ناصرآباد ساعت 15 1 50 200,000 10,000,000
تهران/تهران بچه زرنگ 1402/10/28 18 1 175 200,000 35,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/10/28 نوش اباد17 1 75 200,000 15,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/01 نوش اباد10 1 48 200,000 9,600,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان بچه زرنگ 1402/10/13 کانون هشپر ۸-۱۰-۱۲ 3 320 300,000 96,000,000
رستم آباد/گیلان بچه زرنگ 1402/10/16 کانون پرورش فکری رستم آباد ۸-۱۰-۱۲ 3 260 200,000 52,000,000
لاهیجان/گیلان بچه زرنگ 1402/10/19 کانون باهنر ۸- ۱۰/۳۰ 2 170 250,000 42,500,000
سنگر/گیلان بچه زرنگ 1402/10/20 کانون تربیتی سنگر ۸/۳۰ 1 72 200,000 14,400,000
ماسال/گیلان بچه زرنگ 1402/10/23 کانون ماسال ۸/۳۰ 1 60 200,000 12,000,000
لاهیجان/گیلان بچه زرنگ 1402/10/26 کانون لاهیجان ۸-۱۰-۱۲ 3 190 250,000 47,500,000
آق قلا/گلستان بچه زرنگ 1402/10/26 کانون فرهنگی تربیتی عفاف آق قلا دوسانس در یک روز و یک سالن ساعت‌های ۸ صبح و ۱۰ صبح 2 155 200,000 31,000,000
سرخن کلاته/گلستان بچه زرنگ 1402/10/26 فاطمیه روستای نوده شریف توابع بخش بهاران شهرستان گرگان ساعت ۱۰ صبح 1 75 200,000 15,000,000
رامیان/گلستان بچه زرنگ 1402/10/27 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رامیان ۳ سانس در یک روز ساعت‌های ۸ صبح ۹.۳۰ صبح و ۱۱ صبح 3 185 200,000 37,000,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/10/28 آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علی آباد کتول ساعت ۱۲ ظهر 1 70 250,000 17,500,000
تربت جام/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/26 سالن ارشاد ساعت 13تا15 و 15تا 17 2 300 200,000 60,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان بچه زرنگ 1402/11/03 فرهنگسرا 14 1 75 200,000 15,000,000
کردکوی/گلستان بچه زرنگ 1402/11/03 کانون فرهنگی تربیتی کوثر آموزش و پرورش کردکوی ساعت های ۹ صبح ۱۱ صبح و ۱۳ عصر 3 247 200,000 49,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/23 10 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/24 10 1 67 200,000 13,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/25 8 1 121 200,000 24,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/25 10 1 84 200,000 16,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/27 8 1 87 200,000 17,400,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/27 10 1 70 200,000 14,000,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/10/27 ماهنشان،سالن اجتماعات مجتمع الغدیر ساعت13-15-17 3 80 200,000 16,000,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/10/28 ماهنشان،سالن اجتماعات مجتمع الغدیر ساعات9-11-13-15 4 110 200,000 22,000,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/10/29 دندی،سالن اجتماعات مدرسه بنت الهدی، ساعات9-11-13-15 4 100 200,000 20,000,000
گیلانغرب/کرمانشاه بچه زرنگ 1402/11/04 کانون پرورش فکری و کانون امام 15 2,326 200,000 465,200,000
جلفا/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/11/04 15:30 اداره فرهنگ و ارشاد هادیشهر 1 86 200,000 17,200,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/30 8 1 80 200,000 16,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/30 10 1 100 200,000 20,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/01 8 1 80 200,000 16,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/01 10 1 85 200,000 17,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/02 8 1 65 200,000 13,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/02 10 1 58 200,000 11,600,000
خواف/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/19 15 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/19 17 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/19 19 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/20 8 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/20 10 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/10/20 19 1 125 200,000 25,000,000
خواف/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/03 19 1 125 200,000 25,000,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر بچه زرنگ 1402/10/27 برازجان ۲۰ 1 150 200,000 30,000,000
گراش/فارس بچه زرنگ 1402/11/04 8 الی 11 7 2,066 200,000 413,200,000
آق قلا/گلستان بچه زرنگ 1402/11/03 کانون فرهنگی تربیتی عفاف آق قلا ساعت‌های ۹و۱۱ صبح ۱۴ و ۱۶ عصر 4 312 200,000 62,400,000
کردکوی/گلستان بچه زرنگ 1402/11/04 کانون فرهنگی تربیتی کوثر کردکوی ساعت ۸ صبح 1 132 200,000 26,400,000
کلاله/گلستان بچه زرنگ 1402/11/07 کانون فرهنگی تربیتی معراج کلاله ساعت‌های ۸،۱۰،۱۱/۳۰،۱۳،۱۵،۱۶/۳۰ 6 1,085 200,000 217,000,000
فاروج/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/30 یاس تیتکانلو 10تا12 1 50 200,000 10,000,000
فاروج/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/30 یاس تیتکانلو12تا14 1 90 200,000 18,000,000
فاروج/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/10/30 14تا16 1 110 200,000 22,000,000
فاروج/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/11/01 نماز خانه مدرسه روستای مایوان 1 100 200,000 20,000,000
فاروج/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/11/01 نمازخانه مدرسه روستای مایوان10تا12 1 100 200,000 20,000,000
فاروج/خراسان شمالی بچه زرنگ 1402/11/02 سالن ارشاد 10تا12 1 103 200,000 20,600,000
چادگان/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/06 مسجد جامع چادگان اعت 14 1 100 200,000 20,000,000
رزوه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/06 امام زاده رزوه ساعت 18 1 100 200,000 20,000,000
کرج/البرز/ بچه زرنگ 1402/10/26 سالن امام علی (ع) 9 و 11 2 450 200,000 90,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/11/04 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 30 200,000 6,000,000
امیرکلا/مازندران/ بچه زرنگ 1402/10/16 کانون پرورشی فکری 4 200 200,000 40,000,000
پل سفید ـ سوادکوه/مازندران/ بچه زرنگ 1402/10/25 مجتمع غدیر 1 145 200,000 29,000,000
بندرگناوه/بوشهر بچه زرنگ 1402/11/09 تالار 17 1 100 200,000 20,000,000
بیشه سر/مازندران بچه زرنگ 1402/11/09 10 1 80 200,000 16,000,000
آلاشت/مازندران بچه زرنگ 1402/11/10 8 2 150 200,000 30,000,000
میانه/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/03 کانون پرورش فکری میانه/ ساعت 8 1 65 200,000 13,000,000
  / بچه زرنگ 1402/09/03 کانون پرورش فکری میانه/ ساعت 10 1 100 200,000 20,000,000
میانه/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/03 کانون پرورش فکری میانه/ ساعت 13 1 100 200,000 20,000,000
میانه/آذربایجان شرقی/ بچه زرنگ 1402/09/06 کانون پرورش فکری بستان آباد/ ساعت 8 1 186 200,000 37,200,000
بستان آباد/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/06 کانون پرورش فکری بستان آباد/ ساعت 10 1 200 200,000 40,000,000
بستان آباد/آذربایجان شرقی/ بچه زرنگ 1402/09/06 کانون پرورش فکری بستان آباد/ ساعت 12 1 204 200,000 40,800,000
بستان آباد/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/06 کانون پرورش فکری بستان آباد/ ساعت12 1 220 200,000 44,000,000
بستان آباد/آذربایجان شرقی بچه زرنگ 1402/09/06 کانون پرورش فکری بستان آباد/ ساعت 15 1 210 200,000 42,000,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/08 زنده یاد زهرا زرنگاری شهر هرمز ساعت ۹:۳۰ 1 223 200,000 44,600,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/08 زنده یاد زهرا زرنگاری شهر هرمز 1 215 200,000 43,000,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/08 زنده یاد زهرا زرنگاری شهر هرمز ساعت ۱۳:۳۰ 1 175 200,000 35,000,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/08 زنده یاد زهرا زرنگاری شهر هرمز 1 180 200,000 36,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/11/09 روستای ناصر آباد ساعت ۸ 1 55 200,000 11,000,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/11/10 روستای حسین آباد ساعت 10 1 50 200,000 10,000,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/09 سالن سینما کودک ساعت ۱۳:۳۰ 1 125 200,000 25,000,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/09 سالن سینما کودک جزیره ابوموسی ساعت ۱۶ 1 75 200,000 15,000,000
ابوموسی/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/09 سالن سینما کودک جزیره ابوموسی ساعت ۱۸ 1 121 200,000 24,200,000
ابوموسی/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/10 سالن سینما کودک جزیره ابوموسی ساعت ۹ 1 75 200,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان بچه زرنگ 1402/11/13 فرهنگسرا 15 1 41 200,000 8,200,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/11/10 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 25 200,000 5,000,000
سردشت ـ بشاگرد/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/04 سالن صنعت، معدن و تجارت سردشت ساعت ۱۸:۳۰ 1 26 200,000 5,200,000
سردشت ـ بشاگرد/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/05 سالن خمینی شهر ساعت ۱۹:۳۰ 1 20 200,000 4,000,000
سردشت ـ بشاگرد/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/05 سالن خمینی شهر 1 20 200,000 4,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/13 محمد اباد17 1 100 200,000 20,000,000
نجف آباد/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/12 ساعت 19 سالن روستای جلال آباد 1 60 200,000 12,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/10 14 1 60 200,000 12,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/11 8 1 68 200,000 13,600,000
کلاله/گلستان بچه زرنگ 1402/11/09 زینبیه روستای کنگور توابع شهرستان کلاله ساعت ۱۱ صبح 1 87 200,000 17,400,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/11/12 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۶ عصر 1 50 250,000 12,500,000
لاهیجان/گیلان بچه زرنگ 1402/11/03 کانون لاهیجان ۸/۳۰ و ۱۱ دستگاه ۵۴ 2 143 200,000 28,600,000
رحیم آباد/گیلان/ بچه زرنگ 1402/11/07 کانون رحیم آباد ۸و۱۰و۱۲ دستگاه ۵۴ 3 159 200,000 31,800,000
مشکین شهر/اردبیل بچه زرنگ 1402/09/22 اندیشه ارشاد 8 1 64 200,000 12,800,000
آبیک/قزوین بچه زرنگ 1402/11/11 روستای یعقوب آباد ساعت 11 1 50 200,000 10,000,000
علی آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/11/14 مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شهر مزرعه کتول ساعت ۱۸ عصر 1 70 250,000 17,500,000
شهمیرزاد/سمنان بچه زرنگ 1402/10/28 سالن نیستان ساعت 18 1 136 250,000 34,000,000
تهران/تهران بچه زرنگ 1402/11/12 18:00 2 500 300,000 150,000,000
مرودشت/فارس بچه زرنگ 1402/11/03 18 1 128 200,000 25,600,000
تهران/تهران بچه زرنگ 1402/11/16 16:00 1 175 200,000 35,000,000
مرودشت/فارس بچه زرنگ 1402/11/17 19:21 1 175 200,000 35,000,000
مرودشت/فارس بچه زرنگ 1402/11/17 19:21 1 175 200,000 35,000,000
فسا/فارس بچه زرنگ 1402/10/12 15 1 333 200,000 66,600,000
فسا/فارس بچه زرنگ 1402/10/20 10/15 2 420 200,000 84,000,000
فسا/فارس بچه زرنگ 1402/11/12 19 1 75 200,000 15,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/09 14 1 85 200,000 17,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/09 8 1 120 200,000 24,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/08 14 1 70 200,000 14,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/14 مهد17 1 60 200,000 12,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/16 ارشاد9 1 75 200,000 15,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/11/14 کانون الوند ساعت 10:00 1 52 200,000 10,400,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/11/14 کانون الوند ساعت 15 1 70 200,000 14,000,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/11/15 کانون الوند ساعت 13:00 1 40 200,000 8,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/11/16 کانون الوند ساعت 10:30 1 60 200,000 12,000,000
الوند ـ البرز/قزوین بچه زرنگ 1402/11/16 کانون الوند ساعت 15:00 1 78 200,000 15,600,000
دانسفهان/قزوین بچه زرنگ 1402/11/19 امفی تیاتر دانسفهان ساعت 10:00 1 60 200,000 12,000,000
دانسفهان/قزوین بچه زرنگ 1402/11/19 امفی تیاتر دانسفهان ساعت 11:30 1 60 200,000 12,000,000
دانسفهان/قزوین بچه زرنگ 1402/11/19 امفی تیاتر دانسفهان ساعت 13:00 1 60 200,000 12,000,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/11/05 مسجد رسول الله ساعت 20 1 50 200,000 10,000,000
خرمدره/زنجان بچه زرنگ 1402/11/06 مسجد زینبیه ساعت 20 و مسجد چهارده معصوم ساعت 22 2 80 200,000 16,000,000
مشهد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/12 سالن قدس پدافند هوایی . ساعت 19/30 1 190 200,000 38,000,000
سیریک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/18 سالن ام السلمه سیریک ساعت ۸:۳۰ 1 60 200,000 12,000,000
مشهد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/18 دبستان رهروان حقیقت . ساعت 10 1 89 200,000 17,800,000
سیریک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/11/18 سالن مدرسه ام السلمه سیریک ساعت ۱۴:۱۵ 1 62 200,000 12,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان بچه زرنگ 1402/11/20 فرهنگسرا 18 1 18 200,000 3,600,000
زیرآب/مازندران بچه زرنگ 1402/11/16 اداره ارشاد 10 1 75 200,000 15,000,000
کلاچای/گیلان/ بچه زرنگ 1402/11/15 کانون کلاچای ۸-۱۰-۱۲ دستگاه ۵۴ 3 138 200,000 27,600,000
چابکسر/گیلان بچه زرنگ 1402/11/18 مدرسه توحید ۸ و ۱۱ دستگاه ۵۴ 2 110 200,000 22,000,000
فاضل آباد/گلستان بچه زرنگ 1402/11/24 آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی فاضل آباد توابع شهرستان علی آباد کتول ساعت ۱۵ عصر 1 120 200,000 24,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/17 نمازخانه کانون 1 50 100,000 5,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/23 نمازخانه مدرسه 1 50 100,000 5,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان بچه زرنگ 1402/11/15 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۴ 1 30 200,000 6,000,000
خمینی شهر/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/01 دانشگاه آزاد ۹صبح 1 180 200,000 36,000,000
دیزیچه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/02 فرهنگسرا9صبح 1 150 200,000 30,000,000
دیزیچه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/02 فرهنگسرا 10/5صبح 1 150 200,000 30,000,000
دیزیچه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/03 فرهنگسرا10صبح 1 150 200,000 30,000,000
مبارکه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/03 کمیسیون بانوان 10/5 1 150 200,000 30,000,000
   بچه زرنگ 1402/11/04 کمیسیون بانوان 11 1 150 200,000 30,000,000
مبارکه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/07 کمیسیون بانوان10/5 1 100 200,000 20,000,000
مبارکه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/08 کمیسون بانوان 9صبح 1 140 200,000 28,000,000
مبارکه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/09 کمیسیون 9 1 160 200,000 32,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ کمیسیون بانوان 9 1 150 200,000 30,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/11 کمیسیون 9 1 150 200,000 30,000,000
آران وبیدگل/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/11 کمیسیون بانوان 10/5 1 140 200,000 28,000,000
مبارکه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/15 کمسیون بانوان9 1 160 200,000 32,000,000
مبارکه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/16 کمیسیون10 1 150 200,000 30,000,000
مبارکه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/18 کمیسیون بانوان10 1 120 200,000 24,000,000
مبارکه/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/15 کمیسیون بانوان 8 1 140 200,000 28,000,000
تیران/اصفهان بچه زرنگ 1402/11/24 ساعت 8 دبستان برکت 2 276 200,000 55,200,000
تاکستان/قزوین بچه زرنگ 1402/11/27 کانون مهدیه ساعت 16:00 1 20 200,000 4,000,000
فریمان/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/19 سالن ارشاد . ساعت 17 1 206 200,000 41,200,000
فریمان/خراسان رضوی/ بچه زرنگ 1402/11/19 پدافند هوایی د . ساعت09:30 1 110 200,000 22,000,000
مشهد/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/23 مدرسه فاتح خیبر . ساعت 10 1 128 200,000 25,600,000
فریمان/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/11/24 سالن ارشاد فریمان . ساعت 10 1 170 200,000 34,000,000
جاسک/هرمزگان بچه زرنگ 1402/12/02 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک ساعت ۱۸:۳۰ 1 32 250,000 8,000,000
نقاب ـ جوین/خراسان رضوی بچه زرنگ 1402/12/02 مسجد مدرسه سمیه 2 80 150,000 12,000,000
بندرانزلی/گیلان بچه زرنگ 1402/12/01 کانون انزلی ۸-۱۰-۱۲ 3 183 200,000 36,600,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 2,140 جمع کل 170,906 جمع کل 34,672,150,000
فهرست