بدون قرار قبلی

۱۲۰ دقیقه
• کارگردان: بهروز شعیبی
• تاریخ اکران: ۱ تیر ۱۴٠۱
• تهیه کنندگان: محمود بابایی
• سال ساخت: 1400
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
مشهد/خراسان رضوی/ 1401/04/23 نمایشگاه بین المللی 1 150 100,000 15,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ 1401/04/21 سالن ارشاد ساعت۱۹ 1 70 100,000 7,000,000
شبستر/آذربایجان شرقی/ 1401/04/21 سالن ارشاد ساعت ۱۴/۳۰ 1 70 100,000 7,000,000
غرق آباد/مرکزی/ 1401/04/30 زینبیه21 1 64 100,000 6,400,000
تاکستان/قزوین 1401/04/24 مهدیه 19:00 1 4 150,000 600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/06/21 20 1 150 100,000 15,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/06/23 سالن ارشاد ساعت ۱۷:۴۵ 1 41 100,000 4,100,000
آتش بیگ/آذربایجان شرقی/ 1401/07/03 مسجد جامع ساعت ۲۰ 1 43 150,000 6,450,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/07/04 مسجد ولی عصر(ع) ساعت ۲۰/۳۰ 1 41 150,000 6,150,000
سیرجان/کرمان 1401/05/02 16:00 1 50 100,000 5,000,000
تهران/تهران 1401/06/08 16:00 1 300 150,000 45,000,000
خواف/خراسان رضوی 1401/11/03 19 1 200 100,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی 1401/11/03 21 1 200 100,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی 1401/11/04 19 1 200 100,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی 1401/11/04 21 1 200 100,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی 1401/11/05 19 1 200 100,000 20,000,000
خواف/خراسان رضوی 1401/11/05 21 1 200 100,000 20,000,000
گیلانغرب/کرمانشاه/ 1401/10/05 15 1 21 120,000 2,520,000
گالیکش/گلستان/ 1401/11/15 مسجد جامع اوغان شهرستان گالیکش ساعت 22 شب 1 150 100,000 15,000,000
تیران/اصفهان 1401/11/20 سالن آموزش و پرورش ساعت 19 1 50 100,000 5,000,000
تیران/اصفهان 1401/11/24 دبیرستان عرفان روستای خرمنان ساعت 9 1 87 100,000 8,700,000
سراب/آذربایجان شرقی 1401/12/08 16 ارشاد 1 30 100,000 3,000,000
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
جمع کل 2,521 جمع کل 271,920,000
فهرست