بدون قرار قبلی

۱۲۰ دقیقه
• کارگردان: بهروز شعیبی
• تاریخ اکران: ۱ تیر ۱۴٠۱
• تهیه کنندگان: محمود بابایی
• سال ساخت: 1400
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
مشهد/خراسان رضوی/ 1401/04/23 نمایشگاه بین المللی 1 150 100,000 15,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ 1401/04/21 سالن ارشاد ساعت۱۹ 1 70 100,000 7,000,000
شبستر/آذربایجان شرقی/ 1401/04/21 سالن ارشاد ساعت ۱۴/۳۰ 1 70 100,000 7,000,000
غرق آباد/مرکزی/ 1401/04/30 زینبیه21 1 64 100,000 6,400,000
تاکستان/قزوین 1401/04/24 مهدیه 19:00 1 4 150,000 600,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی 1401/06/21 20 1 150 100,000 15,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان 1401/06/23 سالن ارشاد ساعت ۱۷:۴۵ 1 41 100,000 4,100,000
آتش بیگ/آذربایجان شرقی/ 1401/07/03 مسجد جامع ساعت ۲۰ 1 43 150,000 6,450,000
صوفیان/آذربایجان شرقی 1401/07/04 مسجد ولی عصر(ع) ساعت ۲۰/۳۰ 1 41 150,000 6,150,000
استان / شهر تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بها (ریال) جمع فروش (ریال)
جمع کل 633 جمع کل 67,700,000
فهرست