آهنگ دونفره

90دقیقه
• کارگردان: آرزو ارزانش
• پخش: فیلمیران
• تاریخ اکران: 30 فروردین ۱۴۰۲
• تهیه کنندگان: جواد نوروز بیگی
• سال ساخت: 1399
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/03/18 فرهنگسرای جوان 19 1 30 150,000 4,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/03/19 فرهنگسرای جوان 19 1 34 150,000 5,100,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/03/19 فرهنگسرای جوان 21 1 37 150,000 5,550,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/03/20 فرهنگسرای جوان 1 32 150,000 4,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/03/22 فرهنگسرای جوان 19 1 30 150,000 4,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/03/23 فرهنگسرای جوان19 1 32 150,000 4,800,000
جویبار/مازندران آهنگ دونفره 1402/03/17 18 1 80 120,000 9,600,000
نکاء/مازندران آهنگ دونفره 1402/03/23 18 1 90 150,000 13,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/03/24 فرهنگسرای جوان 19 1 30 150,000 4,500,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی آهنگ دونفره 1402/03/23 20 1 30 150,000 4,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان/ آهنگ دونفره 1402/03/25 فرهنگسرا سانس ۱۹ 1 25 150,000 3,750,000
بندر گز/گلستان آهنگ دونفره 1402/03/25 سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بندر گز ساعت 18.30 عصر 1 75 200,000 15,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/03/26 فرهنگسرا ۱۸ 1 32 150,000 4,800,000
آبیک/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/24 شهید آوینی ساعت ۱۸ 1 42 150,000 6,300,000
آبیک/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/25 شهید آوینی ساعت 18 1 45 150,000 6,750,000
آبیک/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/26 18 1 50 100,000 5,000,000
جلفا/آذربایجان شرقی آهنگ دونفره 1402/03/24 اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان جلفا 1 127 200,000 25,400,000
بردسکن/خراسان رضوی آهنگ دونفره 1402/03/17 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 19:32 1 40 200,000 8,000,000
بردسکن/خراسان رضوی آهنگ دونفره 1402/03/24 تالار هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن . ساعت شروع 19:10 1 40 200,000 8,000,000
اسدآباد/همدان آهنگ دونفره 1402/03/17 ارشاد 21 1 38 150,000 5,700,000
اسدآباد/همدان آهنگ دونفره 1402/03/18 ارشاد 21 1 32 150,000 4,800,000
اسدآباد/همدان آهنگ دونفره 1402/03/19 ارشاد 21 1 30 150,000 4,500,000
اجین/همدان آهنگ دونفره 1402/03/20 ارشاد 21 1 22 150,000 3,300,000
لامرد/فارس آهنگ دونفره 1402/03/23 19:00 1 113 250,000 28,250,000
لامرد/فارس آهنگ دونفره 1402/03/26 19:00 1 42 250,000 10,500,000
نهاوند/همدان آهنگ دونفره 1402/03/17 1, ساعت 20:30 1 24 150,000 3,600,000
نهاوند/همدان آهنگ دونفره 1402/03/18 1,ساعت20:30 1 18 150,000 2,700,000
نهاوند/همدان آهنگ دونفره 1402/03/19 1ساعت 20:30 1 28 150,000 4,200,000
نهاوند/همدان آهنگ دونفره 1402/03/20 1ساعت 20:30 1 24 150,000 3,600,000
نهاوند/همدان آهنگ دونفره 1402/03/21 1ساعت 20:30 1 31 150,000 4,650,000
نهاوند/همدان آهنگ دونفره 1402/03/22 1ساعت20:30 1 35 150,000 5,250,000
نهاوند/همدان آهنگ دونفره 1402/03/23 1ساعت20:30 1 28 150,000 4,200,000
نهاوند/همدان آهنگ دونفره 1402/03/24 1ساعت20:30 1 23 150,000 3,450,000
نهاوند/همدان آهنگ دونفره 1402/03/26 1ساعت 20:30 1 27 150,000 4,050,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/17 مهدیه20 1 36 150,000 5,400,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/18 مهدیه20 1 27 150,000 4,050,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/19 مهدیه20 1 27 150,000 4,050,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/20 مهدیه20 1 19 150,000 2,850,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/21 مهدیه20 1 11 150,000 1,650,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/22 مهدیه20 1 11 150,000 1,650,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/23 مهدیه20 1 10 150,000 1,500,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/24 مهدیه20 1 15 150,000 2,250,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/03/26 مهدیه20 1 10 150,000 1,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/03/30 فرهنگسرای جوان19 1 30 150,000 4,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/05/31 فرهنگسرای جوان 19 1 25 150,000 3,750,000
اراک/مرکزی آهنگ دونفره 1402/03/25 17 1 10 500,000 5,000,000
اراک/مرکزی آهنگ دونفره 1402/03/26 17 1 8 500,000 4,000,000
اراک/مرکزی آهنگ دونفره 1402/03/30 17 1 7 500,000 3,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/04/01 فرهنگسرا 1 14 150,000 2,100,000
آبیک/قزوین آهنگ دونفره 1402/04/02 شهید آوینی ساعت 20 1 33 150,000 4,950,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/04/02 فرهنگسرای جوان 18 1 36 150,000 5,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/04/03 فرهنگسرای جوان19 1 23 150,000 3,450,000
لامرد/فارس آهنگ دونفره 1402/03/30 20:00 1 72 300,000 21,600,000
آبیک/قزوین آهنگ دونفره 1402/04/03 شهید آوینی ساعت ۲۰ 1 30 150,000 4,500,000
اراک/مرکزی آهنگ دونفره 1402/04/01 زيتون ۱۷ 1 7 500,000 3,500,000
رودسر/گیلان آهنگ دونفره 1402/03/26 ارشاد 21 1 51 200,000 10,200,000
لنگرود/گیلان آهنگ دونفره 1402/03/27 ارشاد 19 1 25 200,000 5,000,000
لنگرود/گیلان آهنگ دونفره 1402/03/30 ارشاد 21 1 23 200,000 4,600,000
رودسر/گیلان آهنگ دونفره 1402/03/31 ارشاد 21 1 19 200,000 3,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/04/06 فرهنگسرا 19 1 27 150,000 4,050,000
آب بر ـ طارم/زنجان آهنگ دونفره 1402/04/04 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۶ عصر 1 45 150,000 6,750,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/04/08 فرهنگسرای جوان 19 1 20 150,000 3,000,000
صومعه سرا/گیلان آهنگ دونفره 1402/04/08 ارشاد صومعه سرا 19/30 1 25 200,000 5,000,000
تاکستان/قزوین/ آهنگ دونفره 1402/03/31 کانون مهدیه20:00 1 10 150,000 1,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/04/09 فرهنگسرای جوان 1 26 150,000 3,900,000
برازجان ـ دشتستان/بوشهر/ آهنگ دونفره 1402/04/07 دیلم سالن ارشاد 2 350 200,000 70,000,000
آب بر ـ طارم/زنجان آهنگ دونفره 1402/04/11 سالن مجتمع فرهنگی ساعت ۶ عصر 1 44 150,000 6,600,000
درگز/خراسان رضوی/ آهنگ دونفره 1402/03/30 20و17 2 95 200,000 19,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی آهنگ دونفره 1402/04/13 ساعت ۲۰/۳۰ سالن امتحانات مدرسه زاهنمایی روستای نعمت الل 1 45 100,000 4,500,000
نجف آباد/اصفهان آهنگ دونفره 1402/04/20 سالن فردوسی ساعت 18 1 100 200,000 20,000,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/04/22 فرهنگسرا 20 1 17 150,000 2,550,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/04/23 فرهنگسرا 20 1 30 150,000 4,500,000
خلیل آباد/خراسان رضوی آهنگ دونفره 1402/04/21 سالن آمفی تاتر مجتمع ثامن الحجج (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلیل آباد ساعت 20:05 1 60 200,000 12,000,000
آبادان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/05/13 فرهنگسرای جوان 1 28 150,000 4,200,000
شهمیرزاد/سمنان آهنگ دونفره 1402/03/25 خورشید ساعت 19 1 10 200,000 2,000,000
شهمیرزاد/سمنان آهنگ دونفره 1402/03/25 خورشید 21 1 13 200,000 2,600,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/05/17 فرهنگسرای جوان 1 17 150,000 2,550,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/05/19 فرهنگسرا 22 1 23 150,000 3,450,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/04/07 کانون مهدیه20:00 1 12 150,000 1,800,000
تاکستان/قزوین آهنگ دونفره 1402/05/19 کانون مهدیه20:00 1 13 150,000 1,950,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/05/23 فرهنگسرا 1 14 150,000 2,100,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/05/25 فرهنگسرا 1 11 150,000 1,650,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/05/26 فرهنگسرا 1 20 150,000 3,000,000
صوفیان/آذربایجان شرقی/ آهنگ دونفره 1402/04/27 ساعت ۱۸ سالن ارشاد شبستر 1 50 200,000 10,000,000
آشتیان/مرکزی آهنگ دونفره 1402/04/10 16 2 50 120,000 6,000,000
اراک/مرکزی آهنگ دونفره 1402/04/08 16 3 80 300,000 24,000,000
شهمیرزاد/سمنان آهنگ دونفره 1402/05/20 سالن خورشید ساعت 18 1 14 200,000 2,800,000
شهمیرزاد/سمنان آهنگ دونفره 1402/06/09 سالن خورشید ساعت 21 1 15 350,000 5,250,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/06/27 فرهنگسرا 1 12 150,000 1,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/06/30 فرهنگسرا 1 12 150,000 1,800,000
جاسک/هرمزگان آهنگ دونفره 1402/07/01 فرهنگسرای شهید باهنر 1 40 300,000 12,000,000
خرمدره/زنجان/ آهنگ دونفره 1402/07/01 سالن فرهنگسرای امام خمینی خرمدره 1 30 150,000 4,500,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/07/10 فرهنگسرا 1 12 150,000 1,800,000
جاسک/هرمزگان آهنگ دونفره 1402/07/13 فرهنگسرای شهیدباهنر 1 8 250,000 2,000,000
بندرگناوه/بوشهر آهنگ دونفره 1402/07/17 تالار هنر ساعت 20 1 10 170,000 1,700,000
   آهنگ دونفره 1402/07/18 تالار هنر ساعت 20 1 15 170,000 2,550,000
بندرگناوه/بوشهر آهنگ دونفره 1402/07/19 تالار هنر ساعت 20 1 15 170,000 2,550,000
بندرگناوه/بوشهر آهنگ دونفره 1402/07/20 تالار هنر ساعت 20 1 22 170,000 3,740,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/07/27 فرهنگسرا 1 12 150,000 1,800,000
بندرگناوه/بوشهر آهنگ دونفره 1402/07/25 تالار هنر ساعت 20 1 10 170,000 1,700,000
بندرگناوه/بوشهر آهنگ دونفره 1402/07/26 تالار هنر ساعت 20 1 15 170,000 2,550,000
   آهنگ دونفره 1402/07/27 تالار هنر ساعت 20 1 20 170,000 3,400,000
   آهنگ دونفره 1402/07/28 تالار هنر ساعت 20 1 20 170,000 3,400,000
جاسک/هرمزگان آهنگ دونفره 1402/09/01 سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک 1 44 250,000 11,000,000
   آهنگ دونفره 1402/04/11 16 2 57 150,000 8,550,000
اراک/مرکزی آهنگ دونفره 1402/04/08 3 80 300,000 24,000,000
خنج/فارس آهنگ دونفره 1402/09/10 20:00 1 100 200,000 20,000,000
   آهنگ دونفره 1402/09/09 زندان گنبد کاووس ساعت ۱۰ صبح 1 80 200,000 16,000,000
هشتپر ـ طوالش/گیلان آهنگ دونفره 1402/09/09 ارشاد هشپر ۱۷ 1 19 200,000 3,800,000
کیاشهر/گیلان آهنگ دونفره 1402/09/15 ارشاد کیاشهر ۲۰ 1 17 200,000 3,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/10/01 فرهنگسرا 20 1 13 150,000 1,950,000
گرگان/گلستان آهنگ دونفره 1402/10/05 دانشگاه گلستان ساعت ۱۹ عصر 1 100 250,000 25,000,000
خمینی شهر/اصفهان/ آهنگ دونفره 1402/10/06 ده نو 1 29 200,000 5,800,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/11/07 فرهنگسرا ۲۰ 1 11 200,000 2,200,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/11/12 فرهنگسرا 20 1 17 200,000 3,400,000
مسجد سلیمان/خوزستان آهنگ دونفره 1402/11/14 فرهنگسرا 18 1 16 200,000 3,200,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 124 جمع کل 4,095 جمع کل 764,140,000
فهرست