آخرین داستان

100 دقیقه
• کارگردان: اشکان رهگذر
• پخش: نمایش گستران
• تاریخ اکران: 98/09/15
• تهیه کنندگان: استدیو هورخش
• سال ساخت: 1398
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
حسن آباد/تهران آخرین داستان 1398/11/11 سالن میلاد نور ساعت 14/30 1 200 40,000 8,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی آخرین داستان 1398/11/19 فریمان ساعت 15 1 76 40,000 3,040,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی آخرین داستان 1398/11/18 فریمان ساعت 14 1 60 50,000 3,000,000
ایوانکی/سمنان آخرین داستان 1398/11/07 کتابخانهعلامه محمد تقی ایوان کی (دبستان دخترانه سماء )ساعت 1 23 50,000 1,150,000
ایوانکی/سمنان آخرین داستان 1398/10/25 کتابخانه ساعت 17 1 25 50,000 1,250,000
سوادکوه/مازندران آخرین داستان 1398/11/14 سالن مدرسه رنگین کمان گلوگاه ساعت 9 1 37 40,000 1,480,000
رودسر/گیلان آخرین داستان 1398/10/27 اکران عمومی ساعت17 1 17 80,000 850,000
سوادکوه/مازندران آخرین داستان 1398/10/16 سالن گلوگاه ساعت 17 1 10 50,000 500,000
تهران/تهران آخرین داستان 1398/10/24 مدرسه دخترانه ساعت 8 و10 1 400 16,250 6,500,000
تهران/تهران آخرین داستان 1398/10/24 مدرسه دخترانه ساعت 8 و10 1 300 21,666 6,500,000
تهران/تهران آخرین داستان 1398/10/24 مدرسه دخترانه ساعت 8 و10 1 200 50,000 10,000,000
چناران/خراسان رضوی آخرین داستان 1398/10/11 پدافند هوایی سینما قدس ساعت 9/30 1 60 30,000 1,800,000
ایوانکی/سمنان آخرین داستان 1398/10/04 کتابخانه 1 6 80,000 480,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 13 جمع کل 1,414 جمع کل 44,550,000
فهرست