فیلم های در حال اکران
فیلم های اکران شده
آمار فیلم های در حال اکران
ردیف نام فیلم  جمع اکران ( سانس) جمع مخاطبین جمع فروش
1 بچه زرنگ 1369 143,847 29,174,300,000
2 فسیل 699 40,948 8,008,058,000
3 اخت الرضا 22 1,640 356,150,000
4 هتل 67 8,513 1,226,850,000
5 غریب 256 22,633 3,636,330,000
6 موقعیت مهدی 228 24,216 3,016,610,000
7 لوپتو 230 22,249 2,418,420,000
8 بام بالا 178 15,152 1,623,970,000
9 شهرهرت 197 9,053 1,759,340,000
10 بخارست 128 7,522 875,655,000
11 آهنگ 2نفره 113 3,796 698,040,000
12 دسته دختران 34 3,036 489,950,000
13 سگ بند 69 4,075 449,000,000
14 والدین امانتی 50 3,466 343,250,000
15 تورنادو 2 41 3,122 333,900,000
16 هولیا 36 1,311 241,490,000
17 مصلحت 28 1,550 286,298,000
18 طبقه 1/5 24 1,141 141,000,000
19 مرد نقره ای 54 3,544 356,240,000
20 هناس 70 5,828 648,970,000
21 بابا سیبیلو 46 2,097 337,550,000
22 بدون قرار قبلی 22 2,521 271,920,000
فهرست