کلوپ همسران

90 دقیقه
• کارگردان: مهدی صباغ زاده
• پخش: نیمروز فیلم
• تاریخ اکران: ۹۸/۰۶/۲۶
• تهیه کنندگان: مهدی صباغ زاده
• سال ساخت: 1397
استان / شهرنام فیلمتاریخسالن و ساعتتعداد سانستعداد مخاطببهاءجمع فروش (ریال)
بردسکن/خراسان رضویکلوپ همسران1398/10/11سالن اجتماعات شهرداری فیض آباد ساعت 19/1512840,0001,120,000
استان / شهرنام فیلمتاریخسالن و ساعتتعداد سانس
جمع کل 1 جمع کل 28 جمع کل 1,120,000
فهرست