چشم و گوش بسته

93 دقیقه
• کارگردان: فرزاد موتمن
• پخش: فیلم آفرین
• تاریخ اکران: 98/08/15
• تهیه کنندگان: امیر حسین آشتیانی پور
• سال ساخت: 1398
استان / شهرنام فیلمتاریخسالن و ساعتتعداد سانستعداد مخاطببهاءجمع فروش (ریال)
اسلام شهر/تهرانچشم و گوش بسته1398/10/24دانش آموز ساعت819030,0002,700,000
اسلام شهر/تهرانچشم و گوش بسته1398/10/28دانش آموز ساعت819030,0002,700,000
اسلام شهر/تهرانچشم و گوش بسته1398/10/06ساعت 16160133,3348,000,040
اسلام شهر/تهرانچشم و گوش بسته1398/10/30دانش آموز ساعت 8/3018530,0002,550,000
املش/گیلانچشم و گوش بسته1398/10/27اکران عمومی ساعت1911180,000880,000
آبیک/قزوینچشم و گوش بسته1398/11/19سالن شهید آوینی ساعت 1813460,0002,040,000
آغاجاری/خوزستانچشم و گوش بسته1398/10/18سالن ارشاد آغاجاری112540,0005,000,000
بردسکن/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/10/03مجتمع ثامن الحجج ، خلیل آباد ساعت 17/3011940,000760,000
بردسکن/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/10/04سالن اجتماعات شهرداری فیض آباد ساعت 19/2012540,0001,000,000
بردسکن/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/10/05تالار هنر ارشاد بردسکن ساعت 19/3012740,0001,080,000
بردسکن/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/10/12تالار هنر ارشاد بردسکن ساعت 17/2012540,0001,000,000
بهارستان/تهرانچشم و گوش بسته1398/10/03سینما الهیه ساعت 1912680,0002,080,000
بهارستان/تهرانچشم و گوش بسته1398/10/26سینما الهیه ساعت 191340,000120,000
بهارستان/تهرانچشم و گوش بسته1398/11/13سینما الهیه ساعت 10/3015040,0002,000,000
تاکستان/قزوینچشم و گوش بسته1398/10/01مهدیه ساعت 816530,0001,950,000
تاکستان/قزوینچشم و گوش بسته1398/11/07کانون خرمدشت ساعت 1314030,0001,200,000
تاکستان/قزوینچشم و گوش بسته1398/11/07کانون خرمدشت ساعت 1517030,0002,100,000
تاکستان/قزوینچشم و گوش بسته1398/11/08کانون خرمدشت ساعت 1018030,0002,400,000
تاکستان/قزوینچشم و گوش بسته1398/11/08کانون خرمدشت ساعت 1516030,0001,800,000
تاکستان/قزوینچشم و گوش بسته1398/11/15کانون آبیک ساعت 1518035,0002,800,000
تهران/تهرانچشم و گوش بسته1398/11/12ساعت 1118050,0004,000,000
تهران/تهرانچشم و گوش بسته1398/11/13ساعت 8/30110040,0004,000,000
چناران/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/10/09سالن پدافند هوایی ساعت 13/3018130,0002,430,000
چناران/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/10/16پدافند هوایی سینماقدس ساعت 9/1516930,0002,070,000
چناران/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/10/26پدافند هوایی سینما قدس ساعت 14/10111730,0003,510,000
چناران/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/11/15پدافند هوایی ساعت 10/3016230,0001,860,000
چناران/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/11/13پدافند هوایی ساعت 1316130,0001,830,000
چناران/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/11/14فرهنگسرای انقلاب ساعت 1114830,0001,440,000
رضویه/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/10/03سالن همایشهای شهر رضویه ساعت 1214740,0001,880,000
سوادکوه/مازندرانچشم و گوش بسته1398/10/03سالن پل سفید ساعت 1501440,000560,000
سوادکوه/مازندرانچشم و گوش بسته1398/10/04سالن زیرآب ساعت 1712270,0001,540,000
سوادکوه/مازندرانچشم و گوش بسته1398/10/09سالن گلوگاه ساعت 1713350,0001,650,000
شهمیرزاد/سمنانچشم و گوش بسته1398/10/04سالن خورشید ساعت 2011680,0001,280,000
شهمیرزاد/سمنانچشم و گوش بسته1398/10/05سالن خورشید ساعت 2011480,0001,120,000
قیدار/زنجانچشم و گوش بسته1398/10/11فرهنگسرای اشراق خدابنده ساعت 1616660,0003,960,000
کاشان/اصفهانچشم و گوش بسته1398/10/20سفید شهر ساعت 10/3011040,000400,000
کاشان/اصفهانچشم و گوش بسته1398/11/02نوش آباد ساعت 1812740,0001,100,000
گلبهار/خراسان رضویچشم و گوش بسته1398/10/25مدرسه یاس نبی ساعت 10/15110030,0003,000,000
لنگرود/گیلانچشم و گوش بسته1398/10/03ساعت 1811260,000720,000
مهدی شهر/سمنانچشم و گوش بسته1398/10/09سالن نیستان ساعت 16/3015150,0002,550,000
مهدی شهر/سمنانچشم و گوش بسته1398/10/12سالن نیستان ساعت 2011680,0001,280,000
مهدی شهر/سمنانچشم و گوش بسته1398/10/16سالن ابن سینا درخیریه راه آسمان ساعت 1713050,0001,500,000
مهدی شهر/سمنانچشم و گوش بسته1398/10/25سالن نیستان ساعت 18/30112550,0006,250,000
مهدی شهر/سمنانچشم و گوش بسته1398/10/01سالن خورشید ساعت 2013150,0001,550,000
مهدی شهر/سمنانچشم و گوش بسته1398/10/27سالن خورشید ساعت 2014950,0002,450,000
مهدی شهر/سمنانچشم و گوش بسته1398/11/02سالن نیستان ساعت 18/3015650,0002,800,000
مهدی شهر/سمنانچشم و گوش بسته1398/11/04سالن نیستان ساعت 1814050,0002,000,000
مهدی شهر/سمنانچشم و گوش بسته1398/11/25سالن نیستان ساعت 18/3012550,0001,250,000
هریس/آذربایجان شرقیچشم و گوش بسته1398/11/18عمومی ساعت 1613550,0001,750,000
هریس/آذربایجان شرقیچشم و گوش بسته1398/11/25عمومی ساعت 1717750,0003,850,000
شهمیرزاد/سمنانچشم و گوش بسته1398/12/02سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 20:3012450,0001,200,000
استان / شهرنام فیلمتاریخسالن و ساعتتعداد سانس
جمع کل 50 جمع کل 2,603 جمع کل 110,940,040
فهرست