منطقه پرواز ممنوع

84 دقیقه
• کارگردان: امیر داسارگر
• پخش: بهمن سبز
• تاریخ اکران: ۹۸/۰۸/۱۵
• تهیه کنندگان: حامد بامروت نژاد
• سال ساخت: 1398
استان / شهرنام فیلمتاریخسالن و ساعتتعداد سانستعداد مخاطببهاءجمع فروش (ریال)
اسلام آباد غرب/کرمانشاهمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01مدرسه ابتدایی نون والقلم ساعت 10/30113630,0004,080,000
اسلام آباد غرب/کرمانشاهمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02مدرسه ابتدایی شهید صادقی ساعت 15/3018330,0002,490,000
اسلام آباد غرب/کرمانشاهمنطقه پرواز ممنوع1398/10/08مدرسه ابتدایی محدثه ساعت 10/30113230,0003,960,000
اسلام آباد غرب/کرمانشاهمنطقه پرواز ممنوع1398/10/11مدرسه ابتدایی آزادگان ساعت 10/30111630,0003,480,000
اسلام شهر/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/11دانش آموزی ساعت 14/3014030,0001,200,000
اسلام شهر/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/17دانش آموزی ساعت 14/3016030,0001,800,000
اسلام شهر/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/23دانش آموز ساعت 917030,0002,100,000
اسلام شهر/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/25مجتمع فرهنگی شهید امامی ساعت 8/30110040,0004,000,000
اسلام شهر/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01ساعت 1016030,0001,800,000
اسلام شهر/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/08دانش آموزی ساعت 919030,0002,700,000
اسلام شهر/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/16دانش آموزی ساعت 8/3017030,0002,100,000
اسلام شهر/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/16دانش آموزی ساعت 10/3016030,0001,800,000
اسلام شهر/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/19مدرسه ساعت 917030,0002,100,000
اسلام شهر/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/20دانش آموزی ساعت 8/3015030,0001,500,000
املش/گیلانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02مدرسه روستا ساعت 1114040,0001,600,000
ایوانکی/سمنانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01کتابخانه12540,0001,000,000
آبیک/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/19سالن شهید آوینی ساعت 10110035,0003,500,000
آشتیان/مرکزیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02آشتیان12050,0001,000,000
آشتیان/مرکزیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/06آشتیان18940,0003,560,000
آشتیان/مرکزیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/08آشتیان14850,0002,400,000
آشتیان/مرکزیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/07آشتیان111640,0002,640,000
آشتیان/مرکزیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/06آشتیان116830,0005,040,000
برازجان/بوشهرمنطقه پرواز ممنوع1398/10/07آبپخش ساعت 15/1515650,0002,800,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/03نمازخانه مدرسه شهید رستگارشفیع آباد ساعت 11/0213240,0001,280,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04نمازخانه مدرسه شهید حسین زاده بردسکن ساعت 1113240,0001,280,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/05تالار هنر ارشاد بردسکن ساعت 8/3513140,0001,240,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/06سالن فاطمه الزهرا (س) روستای جابوز ساعت 14/15 و 17/2026840,0002,720,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/11سالن اجتماعات شهرداری فیض آباد ساعت 17/1513540,0001,400,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/12تالار هنر ارشاد بردسکن ساعت 15/2711740,000680,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/13زینبیه روستای اوندرریوش ساعت 15/3013230,000960,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/24مجتمع ثامن الحجج ،خلیل آباد ساعت 15/2014330,0001,290,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/24زینبیه روستای علی آباد کشمر ساعت 18/2013830,0001,140,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/25نمازخانه مدرسه عبداللهیان روستای ارفا ساعت 8/4514030,0001,200,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/06 تالار هنر ارشاد بردسکن ساعت 151670,000420,000
بردسکن/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/17اداره ارشاد شهرستان خلیل آباد18030,0002,400,000
قم/قممنطقه پرواز ممنوع1398/10/11مدرسه علمیه امیرالمومنین18043,7503,500,000
بلوچ آباد/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/03دبستان پروین اعتصامی ساعت 10/3018030,0002,400,000
بم/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/11سالن اداره ارشاد ساعت 10120040,0008,000,000
بم/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/21سالن ارشاد ساعت 9116037,5006,000,000
بم/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/21سالن ارشاد آران وبیدگل ساعت 12/30110040,0004,000,000
بهار/همدانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/22سالن ارشاد ساعت 10/3018025,0002,000,000
بهار/همدانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/23سالن ارشاد ساعت 10/30117025,0004,250,000
بهار/همدانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/25سالن ارشاد ساعت 8/30120025,0005,000,000
بهار/همدانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/25سالن ارشاد ساعت 10/30122025,0005,500,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/17سینما الهیه212540,0005,000,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/11سینما الهیه ساعت 1326540,0002,600,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/18سینما الهیه ساعت13و 15211540,0004,600,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/19سینما الهیه ساعت 15/301840,000320,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/20سینما الهیه ساعت 181480,000320,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/21سینما الهیه ساعت 1315040,0002,000,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/23سینما الهیه ساعت 1316540,0002,600,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/24سینما الهیه ساعت 1016040,0002,400,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/26سینما الهیه ساعت 17/301640,000480,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/28سینما الهیه ساعت1018040,0004,000,000
بهارستان/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/02صالحیه16066,6674,000,000
قم/قممنطقه پرواز ممنوع1398/10/08مدرسه هدی ساعت 12/30115040,0006,000,000
بیرجند/خراسان جنوبیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01روستا خسرآباد ساعت 1517550,0003,750,000
بیرجند/خراسان جنوبیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01روستا کریت ساعت 18121650,00010,800,000
بیرجند/خراسان جنوبیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01روستا فهالنج ساعت 20/30118050,0009,000,000
بیرجند/خراسان جنوبیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04روستا لانو( پنج کیلومتری مرز افغانستان ) ساعت 20/3017540,0003,000,000
بیرجند/خراسان جنوبیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04روستا درح ( باحضورکارگردان )ساعت 19/30120030,0006,000,000
بیرجند/خراسان جنوبیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/12روستای میغان ساعت 18/3019550,0004,750,000
بیرجند/خراسان جنوبیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/20روستای اسلام آباد ساعت 15/30112040,0004,800,000
بیرجند/خراسان جنوبیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/20روستای کرغند ساعت 18/30113040,0005,200,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01مهدیه ساعت 1518030,0002,400,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02مهدیه ساعت 1517530,0002,250,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/03مهدیه ساعت 1115030,0001,500,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/03مدرسه ساعت 15113030,0003,900,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04الوند ساعت 10112030,0003,600,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/10مهدیه ساعت 819030,0002,700,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/10الوند ساعت 1519230,0002,760,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/10الوند ساعت 1719030,0002,700,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/16روستای ولازگرد ساعت 15110030,0003,000,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/17الوند ساعت 8110530,0003,150,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/17الوند ساعت 10111530,0003,450,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/17الوند ساعت 1318530,0002,550,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/18الوند ساعت 1518530,0002,250,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/21مهدیه ساعت 8و10214530,0004,350,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/10/24مهدیه ساعت 1416530,0001,950,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/05مهدیه ساعت 916830,0002,040,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/06مهدیه ساعت 1315030,0001,500,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/12الوند ساعت 8110530,0003,150,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/12مهدیه ساعت 1519030,0002,700,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/15کانون آبیک ساعت 8110035,0003,500,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/15کانون آبیک ساعت 10110535,0003,675,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/15کانون آبیک ساعت 1319535,0003,325,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/19کانون ضیا آباد ساعت 816530,0001,950,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/19کانون ضیا آباد ساعت 1017530,0002,250,000
تاکستان/قزوینمنطقه پرواز ممنوع1398/11/19کانون ضیا آباد ساعت 1016030,0001,800,000
تربت حیدریه/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04روستای چمن آباد ساعت 14110530,0003,150,000
تهران/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/24مدرسه دخترانه ساعت 18130021,6676,500,000
تهران/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/14ساعت 8/30110040,0004,000,000
تهران/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/17سالن اجتماعات نمایشگاه هوایی ساعت 8130021,6676,500,000
شهر جعفریه/قممنطقه پرواز ممنوع1398/10/18مدرسه انصارالحسین ساعت 8و 10و13و15430040,00012,000,000
جلفا/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/08سالن حکیم نباتی جلفا ساعت 15/3019630,0002,880,000
جلفا/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/03مسجد خداآفرین ساعت 11112330,0003,690,000
جلفا/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/03سالن کمپ خداآفرین ساعت 1518730,0002,610,000
جلفا/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/08سالن حکیم نباتی جلفا ساعت 15/3019630,0002,880,000
جوین/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02نمازخانه مدرسه ساعت 914430,0001,320,000
جوین/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02مسجد شمس آباد ساعت 18/2415730,0001,710,000
جوین/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04سالن فرهنگی سپاه18730,0002,610,000
جوین/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04مسجد احمد آباد17730,0002,310,000
جوین/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/07نمازخانه مدرسه15030,0001,500,000
جوین/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/12سالن حوزه علمیه خواهران ساعت 12/1515830,0001,740,000
جوین/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/12سالن حوزه علمیه خواهران ساعت 10/1514230,0001,260,000
جوین/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/27نماز خانه سپاه ساعت 10/2014030,0001,200,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/09فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 14/2516030,0001,800,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/12فرهنگسرای الهیه ساعت 15/4016330,0001,890,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/16پدافند هوایی سینماقدس ساعت 13/2018130,0002,430,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/17پدافند هوایی سینماقدس ساعت 9/3515030,0001,500,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/18پدافند هوایی سینماقدس ساعت14/3516230,0001,860,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/18سالن خواجه نظام الملک ساعت 16/2513040,0001,200,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/19فرهنگسرای انقلاب ساعت 17/3518730,0002,610,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/29فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 13/2015530,0001,650,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/30فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 10/4016730,0002,010,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/01فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 13/3515530,0001,650,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/02فرهگسرای انقلاب ساعت 13/2519530,0002,850,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/02روستای برزش آباد پنج تن16030,0001,800,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/03فرهنگسرای بهرمان ساعت 9/3516130,0001,830,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/03فرهنگسرای نصرت ساعت 13/4018430,0002,520,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/03فرهنگسرای خادم الشریعه ساعت 10/4015330,0001,590,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/03فرهنگسرای انقلاب ساعت 13/4517430,0002,220,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/06فرهنگسرای بهرمان ساعت 9/3016230,0001,860,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/07سالن مشکینی ساعت 13/2517557,3334,300,000
چناران/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/08سالن مشکینی ساعت 13/3519246,7394,300,000
حسن آباد/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/20سالن میلاد نورساعت 14 و 16130030,00016,000,000
خمینی شهر/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/06حسینیه ثارالله ساعت 18130023,3347,000,000
خوزستان/خوزستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/26مدرسه شاهد حدیث17940,0003,160,000
دهق/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/14مدرسه دخترانه بنت الهدی صدر ساعت 8/3017530,0002,250,000
دهق/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/16سالن دانشگاه پیام نورساعت15 و 18225330,0007,590,000
رضوان شهر/گیلانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/30ساعت 918550,0004,250,000
رضویه/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01روستا چلقی بخش رضویه ساعت 1417530,0002,250,000
رودسر/گیلانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/29اکران عمومی ساعت1912050,0001,000,000
رودسر/گیلانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/30اکران عمومی ساعت1711350,000650,000
گوارشک/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/21مدرسه شهید نوربهرساعت 10/50111030,0003,300,000
ری/تهرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/07مسجد حضرت ابوالفضل ساعت160133,3348,000,000
سجاس/زنجانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/17کانون شهید فهمیده ساعت 10110060,0006,000,000
سردرود/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/17کتابخانه محلی سردرود ساعت 14/3013840,0001,520,000
سردرود/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/20کتابخانه محلی سردرود ساعت 1612340,000920,000
سردرود/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/25سالن اجتماعات آذر شهر319040,0007,600,000
سردرود/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/26سالن اجتماعات آذر شهر121540,0008,600,000
سعد آباد/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02فاطمیه ساعت 9/2017530,0002,250,000
سوادکوه/مازندرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/03سالن پل سفید ساعت 1701240,000480,000
سوادکوه/مازندرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/11سالن زیرآب ساعت 1713370,0002,310,000
سوادکوه/مازندرانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/12سالن پل سفید ساعت 1415040,0002,000,000
سوادکوه/مازندرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/08سالن پل سفید ساعت 17/3013840,0001,520,000
سوادکوه/مازندرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/13سالن نکا ساعت 1812570,0001,750,000
سوادکوه/مازندرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/14مدرسه لی لیا ساعت 1114040,0001,600,000
سوادکوه/مازندرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/14سالن گلوگاه ساعت 1513250,0001,600,000
سوادکوه/مازندرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/16سالن مدرسه شیرگاه ساعت 1515040,0002,000,000
سوادکوه/مازندرانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/17سالن روستای سنگده ساعت 912740,0001,080,000
سیاهکل/گیلانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02 ساعت 1113050,0001,500,000
سیاهکل/گیلانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/05 ساعت 1113250,0001,600,000
سیاهکل/گیلانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/09 ساعت 814050,0002,000,000
شاهین دژ/آذربایجان غربیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/10سالن نمایشگاه ارشاد ساعت 16و1923550,0001,750,000
شاهین دژ/آذربایجان غربیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/21روستای ینگی آباد مدرسه زینبیه ساعت 11/45110050,0005,000,000
شهمیرزاد/سمنانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/08سالن خورشید ساعت 10/3011450,000700,000
شهمیرزاد/سمنانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/23سینما خورشید شهمیرزاد11650,000800,000
خان ببین/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/12سالن ارشاد ساعت 12/3517030,0002,100,000
علی آباد/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01مدرسه هجرت17030,0002,100,000
علی آباد/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/12حسینیه روستای عباس آباد ساعت 16/3015030,0001,500,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01اکران عمومی16240,0002,480,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01اکران عمومی17040,0002,800,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01اکران عمومی شهرداری18529,4122,500,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01اکران عمومی داخل مسجد17035,7152,500,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار118050,0004,000,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار217057,1434,000,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار319044,4454,000,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار418050,0004,000,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار516066,6674,000,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/02اکران مدارس شهرستان رودان جشنواره عمار617057,1434,000,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04اکران مدارس عنبرآباد18031,2502,500,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/10اکران مدارس عنبرآباد440040,00016,000,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/11اکران مدارس عنبرآباد215040,0006,000,000
عنبرآباد/کرمانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/15اکران مدارس عنبرآباد14840,0001,920,000
فاروج/خراسان شمالیمنطقه پرواز ممنوع1398/10/08سالن شهدا ساعت 9/30و11/40و13/25357730,00017,310,000
فلاورجان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/26مسجد جامع کلیشادساعت 18/30115630,0004,700,000
قم/قممنطقه پرواز ممنوع1398/10/04مسجد امام هادی ساعت 12/3017042,8583,000,000
قم/قممنطقه پرواز ممنوع1398/10/04مسجدعلی ابن موسی الرضا ساعت 19110040,0004,000,000
قهستان/خراسان جنوبیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/29حسینه ابوالفضلی آسیابان115030,0004,500,000
قیدار/زنجانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/19فرهنگسرای اشراق خدابنده ساعت 1616660,0003,960,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/10کانون شهید عربیان ساعت 10/3016240,0002,480,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/13کانون شهید عربیان ساعت 1811740,000700,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/16سفید شهر ساعت 10/30114340,0003,000,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/18سفید شهر ساعت 10/3015050,0002,000,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/24سفید شهر ساعت 10/3015040,0002,000,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/25سفید شهر ساعت 10/3014040,0001,600,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/26سفید شهر ساعت 10/3012740,0001,100,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/06کانون شهید عربیان ساعت 917540,0003,000,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/06کانون شهید عربیان ساعت 10/30110040,0004,000,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/18کانون شهید عربیان ساعت 1811640,000640,000
کاشان/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/19ابوزید آباد ساعت 18112540,0005,000,000
کردکوی/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01سالن کوثر17835,0002,730,000
کردکوی/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01سالن کوثر110735,0003,745,000
کردکوی/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/03سالن کوثر ساعت 814535,0001,580,000
کردکوی/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/11سالن ارشاد ساعت 18/30110030,0003,000,000
کهریزسنگ/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/05دارالقرآن الحجت ساعت 18و20و جمعه 9/30318130,0005,430,000
کهریزسنگ/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/26دارالقرآن الحجت ساعت 2118030,0002,400,000
گلبهار/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/09مسجد امام مهدی ساعت 18/3017030,0002,100,000
گلبهار/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/16مدرسه رهبرنیا ساعت 11/1017330,0002,190,000
گلبهار/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/29مدرسه ساعت 11/17113030,0003,900,000
گلبهار/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/10/29مهد قرآن14030,0001,200,000
گلبهار/خراسان رضویمنطقه پرواز ممنوع1398/11/14خیابان جمهوری17030,0002,100,000
گنبد/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04سالن بسیج ساعت 9111030,0003,300,000
گنبد/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04سالن بسیج ساعت 12110030,0003,000,000
گنبد/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/08سالن بسیج ساعت 8/3017530,0002,250,000
لالجین/همدانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/06نمازخانه مدرسه 10/30122030,000660,000
لنگرود/گیلانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/13ساعت 10و 15و 18و 20455050,00027,500,000
ملارد/البرزمنطقه پرواز ممنوع1398/10/22فرهنگسرای بعثت ساعت 9115050,0007,500,000
مهدی شهر/سمنانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/10سالن نیستان ساعت 16/30113050,0006,500,000
مهدی شهر/سمنانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/24سالن نیستان ساعت 16/30114050,0007,000,000
مهدی شهر/سمنانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/27سالن خورشید ساعت 1815850,0002,900,000
مهدی شهر/سمنانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/01سالن نیستان ساعت 16/30112050,0006,000,000
مهدی شهر/سمنانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/15سالن نیستان ساعت 16/3013550,0001,750,000
نجف آباد/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/01منازل سازمانی سپاه ساعت 18110030,0003,000,000
نجف آباد/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/04دانشگاه شهید آیت ساعت 19110030,0003,000,000
نجف آباد/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/05سالن کتابخانه آوینی15830,0001,740,000
نجف آباد/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/17مسجد قبا 1019530,0002,850,000
نوش آباد/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/10/11سالن شهید راحمی ساعت 8/3014340,0001,720,000
هریس/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/01مدرسه226040,00010,400,000
هریس/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/01مدرسه ساعت 8/30 و 11/30226040,00010,400,000
هریس/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/02مدارس ساعت 9و 11و 15337340,00014,920,000
هریس/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/03مدارس ساعت 1616440,0002,560,000
هریس/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/04مدارس ساعت 15/3015340,0002,120,000
هریس/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/06پایگاه بسیج و مدرسه حضرت معصومه در سالن ارشاد ساعت 8/30و 10/30و15330840,00012,320,000
هریس/آذربایجان شرقیمنطقه پرواز ممنوع1398/11/07مدارس ساعت 8/30و 10/30و 16332540,0001,300,000
رامیان/گلستانمنطقه پرواز ممنوع1398/12/01مصلی شهر خانببین17030,0002,100,000
آران وبیدگل/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/11/28آران و بیدگل12.3015040,0002,000,000
نجف آباد/اصفهانمنطقه پرواز ممنوع1398/12/04سالن شهید میکائیلیان امیرآباد . 9 تا 1113230,000960,000
استان / شهرنام فیلمتاریخسالن و ساعتتعداد سانس
جمع کل 259 جمع کل 21,757 جمع کل 774,605,000
فهرست