منصور

100 دقیقه
• کارگردان: سیاوش سرمدی
• پخش: فیلمیران
• تاریخ اکران: 1400/08/19
• تهیه کنندگان: جلیل شعبانی
• سال ساخت: 1398
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی منصور 1400/08/26 ساعت 4:30 1 100 100,000 10,000,000
گالیکش/گلستان منصور 1400/08/28 حسینیه صاحب الزمان عج 1 110 100,000 11,000,000
علی آباد/گلستان منصور 1400/09/01 مسجد جوادالائمه شهرک سپاه 1 50 100,000 5,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی منصور 1400/09/01 ساعت 15:30 1 100 10,000 1,000,000
علی آباد/گلستان منصور 1400/09/02 سالن علامه جعفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول 10/30 صبح 1 120 100,000 12,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی منصور 1400/09/04 ساعت 18 1 90 100,000 9,000,000
تربت حیدریه/خراسان رضوی منصور 1400/09/06 5:30 1 105 90,000 9,450,000
رامیان/گلستان منصور 1400/09/04 مسجد جامع شهر دلند 18/30 1 120 100,000 12,000,000
گرگان/گلستان منصور 1400/09/05 مصلی وحدت گرگان 13/30 1 120 100,000 12,000,000
مینودشت/گلستان منصور 1400/09/07 کانون دانش آموزی کوثر 15/30,17/30,19/30 3 230 100,000 23,000,000
فیض آباد ـ مه ولات/خراسان رضوی منصور 1400/09/08 18 1 104 80,000 8,320,000
آب باریک/تهران/ منصور 1400/03/10 تهران ١٦ 1 15 50,000 750,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 14 جمع کل 1,264 جمع کل 113,520,000
فهرست