مطرب

107 دقیقه
• کارگردان: مصطفی کیایی
• پخش: فیلمیران
• تاریخ اکران: 98/08/01
• تهیه کنندگان: مصطفی کیایی
• سال ساخت: 1397
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس تعداد مخاطب بهاء جمع فروش (ریال)
تاکستان/قزوین مطرب 1398/11/18 کانون مهدیه ساعت 16 1 10 60,000 600,000
تاکستان/قزوین مطرب 1398/11/18 مهدیه ساعت 16 1 20 60,000 1,200,000
مهدی شهر/سمنان مطرب 1398/11/21 سالن نیستان ساعت 10 صبح 1 128 50,000 6,400,000
شهمیرزاد/سمنان مطرب 1398/11/21 سینما خورشید شهمیرزاد 1 35 50,000 1,750,000
شهمیرزاد/سمنان مطرب 1398/11/22 سینما خورشید شهمیرزاد 1 34 50,000 1,700,000
شهمیرزاد/سمنان مطرب 1398/11/23 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18:30 1 25 50,000 1,250,000
شهمیرزاد/سمنان مطرب 1398/11/24 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 20:30 1 40 50,000 2,000,000
شهمیرزاد/سمنان مطرب 1398/11/25 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18:30 1 19 50,000 950,000
بم/کرمان مطرب 1398/11/30 سالن ارشاد ساعت 18 1 31 100,000 3,100,000
چناران/خراسان رضوی مطرب 1398/11/30 11:20 1 57 3,000 171,000
چناران/خراسان رضوی مطرب 1398/12/01 30;16انقلاب 1 45 3,000 135,000
سوادکوه/مازندران مطرب 1398/11/22 سالن پل سفید ساعت 17 1 30 40,000 1,200,000
سوادکوه/مازندران مطرب 1398/11/24 سالن پل سفید روستای سنگده ساعت 17 1 27 40,000 1,080,000
شهمیرزاد/سمنان مطرب 1398/12/01 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18:30و20:30 2 45 50,000 2,250,000
شهمیرزاد/سمنان مطرب 1398/12/02 سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18:30 1 15 50,000 750,000
آران وبیدگل/اصفهان مطرب 1398/11/24 شهیدعربیان ۱۸ 1 25 50,000 1,250,000
آران وبیدگل/اصفهان مطرب 1398/11/25 شهیدعربیان ۱۸ 1 14 50,000 700,000
آران وبیدگل/اصفهان مطرب 1398/11/29 راحمی ۱۸ 1 20 50,000 1,000,000
آران وبیدگل/اصفهان مطرب 1398/12/01 شهیدعربیان ۱۸ 1 11 50,000 550,000
هادیشهر/آذربایجان شرقی مطرب 1398/12/03 ساعت 18:30 سالن آمفی تیاتر اداره فرهنگ جلفا 1 84 3,000 252,000
هادیشهر/آذربایجان شرقی مطرب 1398/12/03 ساعت 18:30 سالن آمفی تیاتر اداره فرهنگ جلفا 1 84 3,000 252,000
آبیک/قزوین مطرب 1398/11/30 شهید آوینی 1 49 60,000 2,940,000
آران وبیدگل/اصفهان مطرب 1398/11/23 راحمی ۱۸ 1 26 50,000 1,300,000
استان / شهر نام فیلم تاریخ سالن و ساعت تعداد سانس
جمع کل 24 جمع کل 874 جمع کل 32,780,000
فهرست