مطرب

107 دقیقه
• کارگردان: مصطفی کیایی
• پخش: فیلمیران
• تاریخ اکران: 98/08/01
• تهیه کنندگان: مصطفی کیایی
• سال ساخت: 1397
استان / شهرنام فیلمتاریخسالن و ساعتتعداد سانستعداد مخاطببهاءجمع فروش (ریال)
تاکستان/قزوینمطرب1398/11/18کانون مهدیه ساعت 1611060,000600,000
تاکستان/قزوینمطرب1398/11/18مهدیه ساعت 1612060,0001,200,000
مهدی شهر/سمنانمطرب1398/11/21سالن نیستان ساعت 10 صبح112850,0006,400,000
شهمیرزاد/سمنانمطرب1398/11/21سینما خورشید شهمیرزاد13550,0001,750,000
شهمیرزاد/سمنانمطرب1398/11/22سینما خورشید شهمیرزاد13450,0001,700,000
شهمیرزاد/سمنانمطرب1398/11/23سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18:3012550,0001,250,000
شهمیرزاد/سمنانمطرب1398/11/24سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 20:3014050,0002,000,000
شهمیرزاد/سمنانمطرب1398/11/25سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18:3011950,000950,000
بم/کرمانمطرب1398/11/30سالن ارشاد ساعت 18131100,0003,100,000
چناران/خراسان رضویمطرب1398/11/3011:201573,000171,000
چناران/خراسان رضویمطرب1398/12/0130;16انقلاب1453,000135,000
سوادکوه/مازندرانمطرب1398/11/22سالن پل سفید ساعت 1713040,0001,200,000
سوادکوه/مازندرانمطرب1398/11/24سالن پل سفید روستای سنگده ساعت 1712740,0001,080,000
شهمیرزاد/سمنانمطرب1398/12/01سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18:30و20:3024550,0002,250,000
شهمیرزاد/سمنانمطرب1398/12/02سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18:3011550,000750,000
آران وبیدگل/اصفهانمطرب1398/11/24شهیدعربیان ۱۸12550,0001,250,000
آران وبیدگل/اصفهانمطرب1398/11/25شهیدعربیان ۱۸11450,000700,000
آران وبیدگل/اصفهانمطرب1398/11/29راحمی ۱۸12050,0001,000,000
آران وبیدگل/اصفهانمطرب1398/12/01شهیدعربیان ۱۸11150,000550,000
هادیشهر/آذربایجان شرقیمطرب1398/12/03ساعت 18:30 سالن آمفی تیاتر اداره فرهنگ جلفا1843,000252,000
هادیشهر/آذربایجان شرقیمطرب1398/12/03ساعت 18:30 سالن آمفی تیاتر اداره فرهنگ جلفا1843,000252,000
آبیک/قزوینمطرب1398/11/30شهید آوینی14960,0002,940,000
آران وبیدگل/اصفهانمطرب1398/11/23راحمی ۱۸12650,0001,300,000
استان / شهرنام فیلمتاریخسالن و ساعتتعداد سانس
جمع کل 24 جمع کل 874 جمع کل 32,780,000
فهرست