خداحافظ دختر شیرازی

,
87 دقیقه
• کارگردان: افشین هاشمی
• پخش: رسانه نمایش گستران
• تاریخ اکران: 98/10/10
• تهیه کنندگان: فرشته طائرپور
• سال ساخت: 1397
استان / شهرنام فیلمتاریخسالن و ساعتتعداد سانستعداد مخاطببهاءجمع فروش (ریال)
آغاجاری/خوزستانخداحافظ دختر شیرازی1398/10/04سالن ارشاد آغاجاری06340,0002,520,000
شهمیرزاد/سمنانخداحافظ دختر شیرازی1398/10/05سالن خورشید ساعت 1811880,0001,440,000
شهمیرزاد/سمنانخداحافظ دختر شیرازی1398/10/06سالن خورشید ساعت 2011880,0001,440,000
شهمیرزاد/سمنانخداحافظ دختر شیرازی1398/10/24سالن نیستان ساعت 18/3012450,0001,200,000
کاشان/اصفهانخداحافظ دختر شیرازی1398/10/12کانون شهید عربیان ساعت 1813040,0001,200,000
بردسکن/خراسان رضویخداحافظ دختر شیرازی1398/10/04سالن اجتماعات شهرداری فیض آبادساعت 17/3012840,0001,120,000
آغاجاری/خوزستانخداحافظ دختر شیرازی1398/10/04سالن ارشاد آغاجاری113440,0005,360,000
شهمیرزاد/سمنانخداحافظ دختر شیرازی1398/11/24سینما خورشید شهمیرزاد ساعت 18:3011850,000900,000
مهدی شهر/سمنانخداحافظ دختر شیرازی1398/11/01سالن نیستان ساعت 18/3011050,000500,000
مهدی شهر/سمنانخداحافظ دختر شیرازی1398/11/03سالن نیستان ساعت 201950,000450,000
برازجان/بوشهرخداحافظ دختر شیرازی1398/10/12آبپخش ساعت 19/3013050,0001,500,000
استان / شهرنام فیلمتاریخسالن و ساعتتعداد سانس
جمع کل 10 جمع کل 382 جمع کل 17,630,000
فهرست